İntihali Önleme İlkelerimiz

İntihal yayıncılık etiğine aykırıdır ve kabul edilemez.

Bu nedenle yazarlar, yalnızca özgün çalışmalarını yayınlamalı ve  kullandıkları eser, kaynak ve verileri uygun şekilde belirtmelidirler. Yaptıkları çalışmanın niteliğinin belirlenmesinde etkili olan diğer yayınları da belirtmelidirler. İntihalin farklı türleri vardır: bir başka araştırmacının çalışmasını kendi çalışması gibi göstermek, başka bir araştırmacının çalışmasının bir bölümünü çalışamaya atıf yapmadan kopyalamak ya da kendine aitmiş gibi başka şekilde ifade ederek kullanmak, ya da başka bir çalışmanın sonuçlarını kendine aitmiş gibi göstermektir.

 

Gönderilen her makale, Turnitin programı kullanılarak intihal açısından taranır. Bu taramada, kaynakça ve alıntılar da dahil tutulur. Tarama sonucu %20 ve üzeri olan her makale başka işleme gerek görmeksizin reddedilir ve değişiklikler yapılsa da bir daha kabul edilmez. Taramada, makale Turnitin veritabanına aktarılmaz.

Ancak, Turnitin ithenticate tarama sisteminin özellikle Türkçe veritabanı kısıtlı olduğu durumlarda ise Crossref, ithenticate, Google Scholar ve literatür taraması gibi başka kaynaklarda da yararlanılabilir. Editörler için %20 ithenticate oranı kesinlikle bir ölçü değildir, en ufak sorun fark ettikleri takdirde makaleyi reddetme ve/veya düzeltme isteme hakları saklıdır.