AURUM-Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2564-6397 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Altınbaş Üniversitesi | http://aurum.altinbas.edu.tr/tr/

AURUM-Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi

ISSN 2564-6397 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Altınbaş Üniversitesi | http://aurum.altinbas.edu.tr/tr/
Kapak Resmi

1.536

11.910
AURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi = Aurum Journal of Engineering Systems and Architecture (A-JASE) Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 1 - Tem 2018
 1. Editör’den / From Editor
  Sayfalar 1 - 1
  Osman Nuri UÇAN
 2. Big Data’s Implimentation Sample in Banking Sector/Bankacılık Sektöründe Büyük Verinin Uygulama Örneği
  Sayfalar 1 - 10
  Fatih Şahin
 3. Türkiye’ye Özgü Bitki ve Gıda Örneklerinin Temel Bileşenler Analiziyle Sınıflandırılması/Classification of Turkish Plant and Food Samples By Principal Component Analysis
  Sayfalar 11 - 16
  Hakan KAYGUSUZ
 4. PV Penetration Effect for Regulating Voltage Using Reactive Power/Reaktif Güç Kullanarak Gerilim Düzenlemesinde PV Penetrasyon Etkisi
  Sayfalar 17 - 25
  Ali Majid NOOR, Osman Nuri UÇAN, Oğuz BAYAT
 5. Web Based Program for Big Molecular Data Conversion for Analysis By Matlab, Phyton or R/Matlab, Phyton veya R Kullanarak Web Tabanlı Büyük Moleküler Veri Dönüşüm Analizi
  Sayfalar 27 - 31
  Halit Hami OZ, Mahmut AYDIN
 6. Implementation of Cisco Packet Tracer in Advance Computer Network/Gelişmiş Bilgisayar Ağlarında Cısco İz Sürücü Paketi Uygulaması
  Sayfalar 33 - 47
  Sefer KURNAZ, Mohanad Mohammed ABDULKAREEM, Shadha Adnan YASEEN
 7. Implementation of Different Clustering Algorithms/Farklı Sınıflandırma Algoritmalarının Uygulamaları
  Sayfalar 49 - 66
  Amna Mohamed M. ABURAS, Wamidh MAZHER, Osman Nuri UÇAN, Oğuz BAYAT
 8. Incus Kemikciğine Mems Yerleştirilerek Ses Sinyali Analizinin Uygunluğunun Geliştirilen Matematiksel Model İle Testi/Testing With The Mathematical Model Developed in Accordance With Voice Signal Analysis By Attaching Mems Onto Incus Ossicle
  Sayfalar 67 - 74
  Murat SERTTAŞ, Serkan KURT
 9. Uydu Verilerine Dayalı Olarak Bitki Örtüsü Analizi/Analysis of Vegetation Indexes Based on Satellite Data
  Sayfalar 75 - 82
  Nagihan ESENDAL BOZKURT, Metin ZONTUL, Zafer ASLAN
 10. Öncül Bilgi Tabanlı Kan Paylaşım Sistemi Tasarım ve Uygulaması/Design and Implementation of The Pioneer-Based Blood Sharing System
  Sayfalar 83 - 98
  Tayfun ÇELİK, Oğuz BAYAT, Adil Deniz DURU, Osman Nuri UÇAN
 11. Learning Through Graphic Communication on The Verge Of Digital Era/Dijital Çağın Eşiğinde Grafik İletişim Yoluyla Öğrenme
  Sayfalar 99 - 114
  Çağda ÖZBAKİ
 12. Network Intrusion Detection Using Machine Learning Techniques/Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak Ağ Saldırı Tespit Sistemi
  Sayfalar 115 - 123
  Oğuz ATA, Khalid KADHİM
 13. Poligon Modelleme İle Öykü Oluşturma/Story Making Through Polygon Modelling
  Sayfalar 125 - 134
  Bahadır UÇAN