AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2458-7885 | e-ISSN 2651-2505 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği | http://dergipark.gov.tr/akademiar


2016 yılında yayın hayatına başlayan AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 15 Kasım). AKADEMİAR, dinî araştırmaların özellikle Tasavvuf Bilim alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150-250 kelimelik öz/abstract metni talep edilir. Dergimizde yayınlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.


AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi

ISSN 2458-7885 | e-ISSN 2651-2505 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği | http://dergipark.gov.tr/akademiar
Kapak Resmi

6.069

14.951


2016 yılında yayın hayatına başlayan AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 15 Kasım). AKADEMİAR, dinî araştırmaların özellikle Tasavvuf Bilim alanına dair makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150-250 kelimelik öz/abstract metni talep edilir. Dergimizde yayınlanan yazıların ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.


Sayı 5 - Ara 2018
 1. Sivas Ziya Bey Kütüphanesi'nde Bulunan Yazma Tasavvufî Eserler
  Sayfalar 13 - 46
  Yüksel Göztepe, Fatih Çınar
 2. Sistemden Kaldırılmış Makale
  Sayfalar 47 - 64
  ... ...
 3. Tasavvuf Istılahlarını Ele Alan Eserler Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 65 - 90
  Ahmet Vural
 4. Amasya’da Bulunan Halvetiyye Tekkeleri
  Sayfalar 91 - 118
  Kadir Özköse
 5. Vâhib-i Ümmî’de Medeniyet Tasavvuru
  Sayfalar 119 - 132
  Ali BOLAT
 6. Şevkî Çelebi, Menâkıb-ı Ebû İshâk-ı Kâzerûnî (Ebû İshâk İbrahim Kâzerûnî’nin Menâkıbı), haz.: Fatih Bayram, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay., İstanbul 2016.
  Sayfalar 135 - 138
  ADEM SAĞER
 7. İbrahim Işıtan, Sûfî Psikolojisi: Sülemî'ye Göre Sûfî Benlik Dönüşümü, Divan Kitap, İstanbul 2014.
  Sayfalar 139 - 142
  Cemile Aygül Sağır
 8. Ebû Abdurrahman es-Sülemî, Kendilerini İbadete Adayan Sufi Kadınlar, tah.: M. Muhammed et-Tanâhi, çev.: Ali Akay, İlk Harf Yay., İstanbul 2012.
  Sayfalar 143 - 146
  Gülsemin Kütük
 9. Molla Cami, Seyr u Sülûk ve Vahdet-i Vücuda Dâir Lavâyih, çev.: Şemseddin Sivasi, haz.: M. Gündüz Karacan, İstanbul 2016.
  Sayfalar 152 - 156
  Mustafa Nalbat
 10. Ömer Ali Yıldırım, Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî ve Meşşâi Felsefe Bağlamında Nefis, Benlik ve Bilgi, Litera Yayıncılık, İstanbul 2018.
  Sayfalar 152 - 156
  MÜBERRA AYGÜNDÜZ
 11. Hayrettin Orhanoğlu, Aşk Mesnevîlerindeki Değişmelere Kökensel Bir Bakış: Aşkın Yolcuları, İz Yay., İstanbul 2018.
  Sayfalar 157 - 160
  Oğuz Çetin
 12. Robert Frager, Sufi Terapistin Sohbet Günlüğü, çev.: Ömer Çolakoğlu, Sufi Kitap Yay., İstanbul 2015.
  Sayfalar 161 - 163
  Sena Başpınar
 13. Mehmet Şaşa, Kelam ve Tasavvuf Açısından Marifetullah, Nobel Yay., Ankara, 2018.
  Sayfalar 161 - 163
  Yakup Pekdoğru
 14. Necmeddîn Kübrâ, Seyr ü Sülûk Risâleleri, çev.: Süleyman Gökbulut, İlk Harf Yay., İstanbul 2016.
  Sayfalar 167 - 169
  Yeliz Başar