Akademik-Us
Kapak Resmi
ISSN 2587-0750 | e-ISSN 2602-3253 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi | dergipark.gov.tr/akademikus

Akademik-Us

ISSN 2587-0750 | e-ISSN 2602-3253 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi | dergipark.gov.tr/akademikus
Kapak Resmi

3.895

4.375
Akademik-Us Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - Ara 2017