Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-1966 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://iibfdergi.aku.edu.tr/

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 1302-1966) 1999 yılından bu yana yılda en az iki kez yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergi Aralık 2015 sayısından itibaren elektronik olarak yayınlanmakta, çalışmalara bu sayfadan ve www.iibfdergi.aku.edu.tr  adresinden ulaşılabilmektedir.

Dergi; işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve finansman, ekonometri ve benzeri alanlardaki özgün ve bilimsel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. Dergide yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca hakemlere ve/veya yazarlara herhangi bir ücret (telif vb.) ödemesi yapılmamaktadır. Dergide yayınlanan çalışmaların indirilme ve görüntülenme istatistikleri internet sitesinde açık veri olarak paylaşılmaktadır.

Gönderilen çalışmaların daha önceden başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere başka bir dergi tarafından değerlendirilme aşamasında olmaması gerekmektedir. Çalışmalar en az 3 bin en fazla 8 bin kelime olmalıdır. Çalışmalar DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar ön inceleme aşamasında intihal programları (iThenticate & Turnitin) aracılığıyla intihal ve benzerlik taramasına tabi tutulmaktadır. Yazım kuralları ve bilimsel etik açısından dergimizin ilkeleriyle bağdaşmayan çalışmalar ön değerlendirme aşamasında reddedilmektedir. Dergimizde kör hakemlik yöntemi kullanılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmalar en az üç hakeme gönderilmektedir. Çalışmanın yayınlanması için hakem sayısının en az üçte ikisinin olumlu görüşü gereklidir. 

AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SOBİAD, DRJI, ESJI, ASOS Index ve EBSCOhost’ta taranmaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-1966 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | http://iibfdergi.aku.edu.tr/
Kapak Resmi

92.059

187.648

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 1302-1966) 1999 yılından bu yana yılda en az iki kez yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergi Aralık 2015 sayısından itibaren elektronik olarak yayınlanmakta, çalışmalara bu sayfadan ve www.iibfdergi.aku.edu.tr  adresinden ulaşılabilmektedir.

Dergi; işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ticaret ve finansman, ekonometri ve benzeri alanlardaki özgün ve bilimsel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. Dergide yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca hakemlere ve/veya yazarlara herhangi bir ücret (telif vb.) ödemesi yapılmamaktadır. Dergide yayınlanan çalışmaların indirilme ve görüntülenme istatistikleri internet sitesinde açık veri olarak paylaşılmaktadır.

Gönderilen çalışmaların daha önceden başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere başka bir dergi tarafından değerlendirilme aşamasında olmaması gerekmektedir. Çalışmalar en az 3 bin en fazla 8 bin kelime olmalıdır. Çalışmalar DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar ön inceleme aşamasında intihal programları (iThenticate & Turnitin) aracılığıyla intihal ve benzerlik taramasına tabi tutulmaktadır. Yazım kuralları ve bilimsel etik açısından dergimizin ilkeleriyle bağdaşmayan çalışmalar ön değerlendirme aşamasında reddedilmektedir. Dergimizde kör hakemlik yöntemi kullanılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmalar en az üç hakeme gönderilmektedir. Çalışmanın yayınlanması için hakem sayısının en az üçte ikisinin olumlu görüşü gereklidir. 

AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi SOBİAD, DRJI, ESJI, ASOS Index ve EBSCOhost’ta taranmaktadır.