Yayın Etiği ve Yayın Malpraktisi Beyanı

Yayın Etiği Politikası

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi ve Yayınevi, Hayatvakfı, Yayın Etiği Komitesinin (COPE), yayın etiği ile ilgili tüm koşullarını kabul etmektedir.

İntihal ile ilgili Committee on Publication Ethics (COPE)' in tüm şartlarını ve koşullarını kabul eder ve intihal girişimi kanıtlandığında, COPE' de belirlenen iş akışlarına dayanarak hareket ederiz. 

Makaleler web adreslerinin URL'leri size verilen sitelere yüklenerek analiz edilmekte ve özgünlük raporu ile benzerlik indeksi elde edilemktedir.

Yayın kurulu, Online İntihal Tespiti İçin Tarama Aracı olarak iThenticate yazılımını kullanmaktadır. Bu yazılım yayın kurulundaki akademisyenlerin görev yaptığı üniversite kütüphaneleri tarafından sağlanmaktadır.

Ayrıca dergiye gönderilen makaleler aşağıda URL adresleri verilen ücretsiz intihal programları yardımıyla da kontrol edilmektedir.


1. Anti-Plagiarism

http://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/

2. DupliChecker

http://www.duplichecker.com/

3. PaperRater

http://www.paperrater.com/free_paper_grader

4. Plagiarisma.net

http://plagiarisma.net/

5. PlagiarismChecker

http://www.plagiarismchecker.com/

6. Plagium

http://www.plagium.com/

7. PlagTracker

http://www.plagtracker.com

8. Viper

http://www.scanmyessay.com/viperdownload_aca.html

9. SeeSources

http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php


Diğer Etik İlkeler

  • Gönderilen bilimsel makale orjinal olmalı, başka bir yere yayınlanmak amacıyla gönderilmiş olmamalı veya başka yerde yayınlanmamış olmalıdır.
  • Rapor edilen araştırmanın potansiyel çıkar çatışmaları ve finansman kaynakları yazının sunulması sırasında açıkça belirtilmeli ve Teşekkür bölümüne dahil edilmelidir.
  • Çalışma yapılır iken, yapılan araştırma konusu ile ilgili direkt bağlantısı bulunan herhangi bir ilaç firmasından, tibbi alet, gereç ve malzeme sağlayan ve /veya üreten bir firma veya herhangi bir ticari firmadan, çalışmanın değerlendirme sürecinde, çalışma ile ilgili verilecek kararı olumsuz etkileyebilecek maddi ve/veya manevi herhangi bir destek alınıp/alınmadığı belirtilmelidir.
  • Çalışma ile ilgili olarak herhangi bir aile bireyinin veya yazarların çıkar çatışması potansiyeli olabilecek, bilimsel ve tıbbi komite üyeliği veya üyeleri ile ilişkisi, danışmanlık, bilirkişilik, herhangi bir firmada çalışma durumu, hissedarlık ve buna benzer durumlarının olup/olmadığı yazılmalıdır.
  • Yazarlar, sunulan bilgilerden sorumludur. 

Malpraktisi Beyanı

  • Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri dergisi, biyomedikal yayınların yazımı ve değerlendirilmesi konusunda çeşitli standartları belirleyen Uluslararası Tıbbi Dergi Editörler Kurulunun (ICMJE) kılavuzunu takip edilmektedir.
  • We encourage the best standards of publication ethics and take all possible measures against publication malpractices.
  • Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

58a3745c1e995.pngBu eser Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.