Sahibi ve Yazı İşleri

SAHİBİ

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı adına 

Ahmet Özdemir, Dr., 

E-mail: aselozdemir@yahoo.comSORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Hasan Demirhan, Uzm. Dr., Kulak Burun Boğaz Kliniği, 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
E-mail: hdemirhan23@gmail.com