Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
ISSN 2667-4866 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University | http://dergipark.gov.tr/gusbd

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün sahibi olduğu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi dört ayda bir yayınlanan ulusal ve hakemli bilimsel bir dergidir. 2014 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yayın hayatına devam etmiştir. 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141/ 30425  sayılı kanun  ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmış ve  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Aralık 2018 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2667-4866 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ankara Hacı Bayram Veli University | http://dergipark.gov.tr/gusbd
Cover Image

24.655

73.764

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün sahibi olduğu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi dört ayda bir yayınlanan ulusal ve hakemli bilimsel bir dergidir. 2014 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yayın hayatına devam etmiştir. 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141/ 30425  sayılı kanun  ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılmış ve  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Aralık 2018 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Volume: 6 Issue:16 Last Issue
Volume 6 - Issue 16 - Jan 2019
 1. ÇANKIRI / KIZILIRMAK SAKARCA KÖYÜ CAMİSİ
  Pages 1 - 18
  Özlem AKTAŞCI
 2. TÜRKİYE’DE İKTİSADİ BÜYÜME VE BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİNİN KARBON SALINIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ : YAPISAL VAR YAKLAŞIMI
  Pages 19 - 35
  Şükrü APAYDIN, Celal TAŞDOĞAN
 3. TÜRKİYE’DE HANEHALKININ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAHİPLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Pages 36 - 48
  Gürkan ÇALMAŞUR, Hüseyin DAŞTAN, Nazlı KAYA, Kübra ANIK
 4. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME
  Pages 49 - 62
  Banu AKTÜRK ÇETİN
 5. LONELINESS IN MANAGERS SHOWING PERFECTIONIST BEHAVIOR
  Pages 63 - 75
  Olgun Irmak ÇETİN
 6. SOME ASPECTS OF THE ANGLO-EGYPTIAN CONDOMINIUM RULE IN SUDAN (1899-1914)
  Pages 76 - 90
  İsmail Hakkı GÖKSOY
 7. BİST100 ENDEKSİNDE İŞLEM HACMİ (TL) VE İŞLEM MİKTARLARINDA BİREYSEL YATIRIMCI AÇISINDAN TAKVİM ANOMALİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 91 - 108
  Sezen GÜNGÖR, Nihan TOMRİS KÜÇÜN
 8. GİRESUN’DA TÜRK SU KÜLTÜNÜN İZLERİ
  Pages 109 - 130
  Fatma KÜRKAN
 9. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞTE 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMİ ADAYLARININ TWEETLERİNİN ANALİZİ
  Pages 131 - 141
  Mustafa Ali ÖZAY
 10. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İLE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERDE DUYARLI SEVGİ, SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET
  Pages 142 - 152
  Adnan ÖZBEY, Hakan SARIÇAM
 11. TÜRKİYE’NİN BAŞLATTIĞI ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Pages 153 - 166
  Yılmaz Aydın SAYIN
 12. ANADOLU HALK HEKİMLİĞİNDE KÖSTEBEK KULLANIMI VE KÖSTEBEK OCAKLARININ MİTOLOJİK YANSIMALARI
  Pages 167 - 173
  Ayşe UĞURELİ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2148-8924 2148-8924 2014-2018