Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-9963 | Periyot Aylık | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İrfan TÜRKOĞLU | http://www.asead.com

2013 yılında kurulan Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Sosyal Bilimler alanında yapılan tüm çalışmaların yer aldığı her ay yayınlanan alan indekslerinde taranan 5 yılını doldurmuş uluslararası hakemli bir dergidir. Doçentlik ve Akademik Teşvik başvuruları için uygun olan derginin yeni sayısı (6.Cilt 2.Sayısı) 28 Şubat 2019'da yayınlanacaktır. Derginin 25 Mart 2019 tarihinde yayınlanacak 6.Cilt 3.Sayısı için makalelerinizi 15 Mart 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Makalelerin değerlendirilmesi kısa sürede tamamlanarak yazarlara geri dönüş yapılmaktadır.  Dergi yayın dili Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapçadır. Doktora, Y. Lisans tezlerinden üretilen makaleler ve kongre, konferans ya da sempozyumlarda sunulan bildiriler (dipnotla belirtmek şartıyla) dergiye gönderilebilir. Dergi makaleler için yazarlardan 200 TL katkı payı talep etmektedir. Makale kabulü sadece Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Gönderilecek makaleler dergi yazım kuralarına uygun hazırlanmalıdır. Sorularınızı aseadeditor1@gmail.com mail adresiyle paylaşabilirsiniz. 

ASEAD V. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 27-29 Nisan 2019 (ANTALYA-KEMER)

Değerli Bilim İnsanları,


Sizleri 27-29 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya-Kemer’de Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi’nin (ASEAD) misafirperverliğinde düzenlenecek olan ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Değişik ülkelerden katılımcıların yer aldığı sempozyumumuz, Yeni Akademik Teşvik Kriterleri” kapsamında uluslararası niteliğe sahip bulunmaktadır.

Sempozyumda sözlü sunumun yanı sıra poster bildiri ve video sunumlarına yer verilmektedir. Sempozyum Bildiri Özetleri, Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri Tam Metinleri ise, katılımcıların tercihlerine göre Doçentlik başvuru ve Akademik teşvik kriterlerine uygun olarak ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı’nda veya ASEAD Dergisi’nin Haziran ve Temmuz Sempozyum Özel Sayılarında ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

Sempozyumda buluşmak ümidiyle...

 

ASEAD Sempozyum Düzenleme Kurulu

Önemli Tarihler

Sempozyum Yeri: Kemer, ANTALYA

Sempozyum Tarihi: 27-29 Nisan 2019

Bildiri Özetlerin Gönderilmesi: 1 Ocak 2019 -10 Nisan 2019

Son Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2019

 

İletişim & Web

Başvuru İçin: aseadsempozyum@gmail.com

Detaylı Bilgi İçin: http://aseadsempozyum.org

http://www.asead.com


Sempozyum Oteli:

https://transatlantikhotel.com.tr/


537159.jpg

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2148-9963 | Periyot Aylık | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İrfan TÜRKOĞLU | http://www.asead.com
Kapak Resmi

3.345

9.000

2013 yılında kurulan Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Sosyal Bilimler alanında yapılan tüm çalışmaların yer aldığı her ay yayınlanan alan indekslerinde taranan 5 yılını doldurmuş uluslararası hakemli bir dergidir. Doçentlik ve Akademik Teşvik başvuruları için uygun olan derginin yeni sayısı (6.Cilt 2.Sayısı) 28 Şubat 2019'da yayınlanacaktır. Derginin 25 Mart 2019 tarihinde yayınlanacak 6.Cilt 3.Sayısı için makalelerinizi 15 Mart 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Makalelerin değerlendirilmesi kısa sürede tamamlanarak yazarlara geri dönüş yapılmaktadır.  Dergi yayın dili Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapçadır. Doktora, Y. Lisans tezlerinden üretilen makaleler ve kongre, konferans ya da sempozyumlarda sunulan bildiriler (dipnotla belirtmek şartıyla) dergiye gönderilebilir. Dergi makaleler için yazarlardan 200 TL katkı payı talep etmektedir. Makale kabulü sadece Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Gönderilecek makaleler dergi yazım kuralarına uygun hazırlanmalıdır. Sorularınızı aseadeditor1@gmail.com mail adresiyle paylaşabilirsiniz. 

ASEAD V. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 27-29 Nisan 2019 (ANTALYA-KEMER)

Değerli Bilim İnsanları,


Sizleri 27-29 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya-Kemer’de Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi’nin (ASEAD) misafirperverliğinde düzenlenecek olan ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Değişik ülkelerden katılımcıların yer aldığı sempozyumumuz, Yeni Akademik Teşvik Kriterleri” kapsamında uluslararası niteliğe sahip bulunmaktadır.

Sempozyumda sözlü sunumun yanı sıra poster bildiri ve video sunumlarına yer verilmektedir. Sempozyum Bildiri Özetleri, Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri Tam Metinleri ise, katılımcıların tercihlerine göre Doçentlik başvuru ve Akademik teşvik kriterlerine uygun olarak ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı’nda veya ASEAD Dergisi’nin Haziran ve Temmuz Sempozyum Özel Sayılarında ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

Sempozyumda buluşmak ümidiyle...

 

ASEAD Sempozyum Düzenleme Kurulu

Önemli Tarihler

Sempozyum Yeri: Kemer, ANTALYA

Sempozyum Tarihi: 27-29 Nisan 2019

Bildiri Özetlerin Gönderilmesi: 1 Ocak 2019 -10 Nisan 2019

Son Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2019

 

İletişim & Web

Başvuru İçin: aseadsempozyum@gmail.com

Detaylı Bilgi İçin: http://aseadsempozyum.org

http://www.asead.com


Sempozyum Oteli:

https://transatlantikhotel.com.tr/


537159.jpg

Cilt 6 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE PERFORMANS ETKİSİ
  Sayfalar 1 - 19
  Pınar YAYLA, Mustafa Cahit UNGAN
 2. GRİ TAHMİN YÖNTEMİ: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 20 - 33
  Eylem BAYRAKÇI, Esra AKSOY
 3. TÜKETİCİLERİN GSM OPERATÖRÜ MARKALARINA YÖNELİK KAÇINMA DAVRANIŞLARI
  Sayfalar 34 - 54
  Bulut DÜLEK, Yavuz CÖMERT
 4. SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 55 - 64
  Osman AKHAN, Ahmet DOLMACI, Sedat ALTINTAŞ
 5. FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR
  Sayfalar 65 - 78
  Yüksel AYDIN
 6. SOVYET-RUS EDEBİYATININ ŞEKİLLENME SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ
  Sayfalar 79 - 91
  Esra ELMACIOĞLU
 7. UÇAK SAHİPLİĞİ AÇISINDAN TÜRK HAVACILIK ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 92 - 104
  Hakan RODOPLU, Güler POLAT, Doğan KILIÇ
 8. ÇANAKKALE İLİNE DIŞ GÖÇLERİN ETKİSİ
  Sayfalar 105 - 120
  Salem KHALAF
 9. MEASURING CONSUMER BRAND PERCEPTIONS IN TERMS OF NEUROMARKETING BY USING THE EEG METHOD: AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
  Sayfalar 121 - 133
  Atilla YÜCEL, Ahmed İhsan ŞİMŞEK
 10. ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIĞININ BELİRLENMESİ “BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 134 - 166
  Gülhan GÖK, Zekai ÖZTÜRK
 11. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ORGANİK TARIMIN MEVCUT DURUMU VE GELİŞME POTANSİYELİ
  Sayfalar 167 - 186
  Kurtuluş MERDAN
 12. ŞEMA TERAPİNİN SİGARAYI BIRAKMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 187 - 199
  Fatih BAL
 13. HUNTİNGTON’DAN FUKUYAMA’YA: MEDENİYETLER ARASI TAHAMMÜLSÜZLÜK VE DOĞU-BATI ÇATIŞMASI
  Sayfalar 200 - 207
  Elif Merve KOÇ
 14. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) İLE VERGİ USUL KANUNU (VUK) AÇISINDAN DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 208 - 214
  Hacı Arif TUNÇEZ
 15. FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ
  Sayfalar 215 - 230
  Tülay KARATEKİN
 16. TERÖRİZMLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ: İNGİLTERE VE KOLOMBİYA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 231 - 242
  Yunus KARAAĞAÇ
 17. GREEN FINANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A THEORETICAL STUDY
  Sayfalar 243 - 253
  Ensar AGİRMAN, Asfia Binte OSMAN
 18. İSLAMİ YAŞAM TARZININ İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR TERMAL OTELLERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 254 - 268
  Mustafa SANDIKCI, Mehmet BOYRAZ, Asilhan Semih MUTLU
 19. RİSKE MARUZ DEĞER ANALİZİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: TÜRKİYEDEN BULGULAR
  Sayfalar 269 - 279
  Onur BAYRAM, Zakayo Samson KİSAVA
 20. SİYASAL GERÇEKÇİLİK, AHLAK VE YOZLAŞMA
  Sayfalar 280 - 289
  Alim YILMAZ
 21. İŞ VE İŞ STRESİ YÖNETİMİ
  Sayfalar 290 - 296
  Ayla AVCI
 22. ÇANKIRI ÇAMAŞIRHANESİ
  Sayfalar 297 - 314
  Betül ÖZCAN BALKIR
 23. KARİZMATİK BİR OTORİTE OLARAK RAHİPLERİN DİNSEL GELENEKLERDEKİ YERİ
  Sayfalar 315 - 328
  Fatih EROĞLAN
 24. TÜRKİYE KAYNAKLI FİNANSAL KRİZLERİN ANATOMİSİ
  Sayfalar 329 - 345
  Mehmet Ali POLAT
 25. EKSLIBRIS’TE KONU VE ÖZGÜNLÜK
  Sayfalar 346 - 350
  Melike Güher YILMAZ BİLGİLİ
 26. TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKALARI BAĞLAMINDA “IKBY”
  Sayfalar 351 - 364
  Hatem Azeez IBRAHİM, Othman ALİ
 27. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE İŞKOLİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 365 - 375
  Ayhan YALÇINSOY, Cenk AKSOY
 28. THE IMPACT OF THE US ON THE ARMAMENT PROCESS IN THE CONTEXT OF SAUDI ARABIA'S SECURITY PERCEPTIONS IN THE POST-COLD WAR PERIOD
  Sayfalar 376 - 390
  Mevlüt AKÇAPA
 29. TURİZM’DE FOTOĞRAFÇILIK
  Sayfalar 391 - 395
  Melike Güher YILMAZ BİLGİLİ
 30. DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ
  Sayfalar 396 - 406
  Sıla SABANCILAR EREN