Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 1300-4646 | e-ISSN 2147-7582 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1977 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi

299.153

934.576

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • Open Science Directory
 • Google Scholar
Cilt:33 Sayı:1 Son Sayı
Cilt 33 - Sayı 1 - Şub 2019
 1. SINIRAŞAN SULARDAKİ YÖNETİM ZORLUĞU BAĞLAMINDA ETİYOPYA-MISIR İLİŞKİSİ VE BÜYÜK RÖNESANS BARAJI
  Sayfalar 1 - 28
  Ayşegül Aydın
 2. Sanal Mağaza Atmosferinin Anlık Satın Almaya Etkisi
  Sayfalar 29 - 49
  Ece Armağan, Emre Danışman, Huriye Betül Öngen
 3. Stratejik Yönetim Alanındaki Atıf İlişkilerinin Ağ Analizi ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 51 - 68
  Çiğdem Baskıcı
 4. ENFLASYON, FAİZ VE DÖVİZ KURU İLİŞKİLERİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL ANALİZLERİ İLE ASİMETRİK EŞ-BÜTÜNLEŞME ARAŞTIRMASI (2003:01-2017:12)
  Sayfalar 69 - 90
  Ömer Selçuk Emsen, Hayati AKSU
 5. BITCOIN MINING AND ITS ENVIRONMENTAL EFFECTS
  Sayfalar 91 - 106
  Şerif Dilek, Yunus Furuncu
 6. Algılanan Aşırı Niteliklilik ve İş Tatmini İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü: İstifa Eden veya Erken Emekli Olan Subaylar Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 107 - 136
  Korhan KARACAOĞLU, Mustafa Arslan
 7. KÜRESEL KRİZ ÇERÇEVESİNDE KATILIM BANKALARININ VE TİCARİ BANKALARIN MALİ PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZİ
  Sayfalar 137 - 154
  Hülya Çağıran Kendirli, Selçuk Kendirli, Yasemin Aydın
 8. STOK MALİYETLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 155 - 178
  Kadriye ARISOY, Osman TUĞAY
 9. Yapısal Değişim Ekseninde Kamuda Örgütsel Bağlılık: Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Ampirik Bir Analiz
  Sayfalar 179 - 201
  Murat Ak
 10. Akıllı Telefon Kullanım Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 203 - 218
  Önder Dilek
 11. TÜRKİYE İÇİN İYİ YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL REFAH İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 219 - 241
  Bora Süslü, Bayram Coşkun, Çiğdem Pank
 12. Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 243 - 264
  Muhammed Kürsad Timuroğlu, Ecenur Alioğulları
 13. Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Politikaları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı Testlerle Ekonometrik Bir Analiz
  Sayfalar 265 - 282
  İbrahim Çütçü, Muhammed Yaşar
 14. KİŞİ ÖRGÜT UYUMUNUN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: MUTLULUĞUN ARACILIK ROLÜ
  Sayfalar 283 - 302
  Mihriban CİNDİLOĞLU DEMİRER
 15. TÜRKİYE’NİN 2006-2017 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK PERFORMANSI: SİHİRLİ KARE YAKLAŞIMI
  Sayfalar 303 - 320
  İbrahim AL, Ezgi BADAY YILDIZ
 16. Changing Policies of Turkey and the EU to the Syrian Conflict
  Sayfalar 321 - 338
  Zelal Başak Kızılkan
 17. İşsizliğin Çözümünde Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 339 - 358
  Seda Bayrakdar
 18. Uluslararası Terörle Mücadelede Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Bağlamında Medyanın Önemi
  Sayfalar 359 - 372
  Kadir Sancak
 19. Sosyal Güç, Lider-Üye Etkileşimi ve İş Tatmini İlişkisinde Politik Yetinin Düzenleyici Rolü: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 373 - 393
  İnan Eryılmaz