GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences
Kapak Resmi
e-ISSN 2645-9116 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Taki Can Metin | https://www.gsico.info/ijatrsshome

GSI JOURNALS SERIE A: ADVANCEMENTS IN TOURISM, RECREATION AND SPORTS SCIENCES (ATRSS) çift kör hakemli bir uluslararası akademik dergidir. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar alan uzmanı editörler tarafından ilgili hakemlere yönlendirilir. Tüm hakem değerlendirme raporları, katılımcılara elektronik olarak gönderilir. Hakemlere talep etmeleri halinde, katkılarını gösteren yazılı belge verilebilir

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences

e-ISSN 2645-9116 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Taki Can Metin | https://www.gsico.info/ijatrsshome
Kapak Resmi

84

235

GSI JOURNALS SERIE A: ADVANCEMENTS IN TOURISM, RECREATION AND SPORTS SCIENCES (ATRSS) çift kör hakemli bir uluslararası akademik dergidir. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar alan uzmanı editörler tarafından ilgili hakemlere yönlendirilir. Tüm hakem değerlendirme raporları, katılımcılara elektronik olarak gönderilir. Hakemlere talep etmeleri halinde, katkılarını gösteren yazılı belge verilebilir