Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1307-6086 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

e-ISSN 1307-6086 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |
Kapak Resmi

86.982

91.049
Cilt 12 Sayi 1 Son Sayı
Cilt 12 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Ortaokul Öğrencilerinin Yaratıcı Problem Çözme Becerileri
  Sayfalar 1 - 24
  Belgin BAL İNCEBACAK, Esen ERSOY
 2. Rutin Olmayan Problemlerle İlgili Yapılan Araştırmaların Analizi
  Sayfalar 25 - 44
  Sibel KAYA, Zeynel KABLAN
 3. Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yeteneklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 45 - 62
  Sinem ABAY, Neşe TERTEMİZ, Yasin GÖKBULUT
 4. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Zihin Alışkanlıklarının Problem Çözme Sürecinde İncelenmesi
  Sayfalar 63 - 82
  Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ
 5. Argümantasyon Tabanlı Olasılık Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Üstbiliş Farkındalıklarına ve Olasılıksal Muhakeme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 83 - 121
  Muhammet DORUK, Murat DURAN, Abdullah KAPLAN
 6. Kesir İşlemlerinde Model Kullanma: Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 122 - 151
  Hayal YAVUZ MUMCU
 7. Ders Araştırması Kapsamında Matematik Öğretmen Adayları Cebir Öğretiminde Sanal Manipülatifleri Nasıl Kullanmaktadır?
  Sayfalar 152 - 179
  Dilan TEMEL DOĞAN, Meriç ÖZGELDİ
 8. Araştırma Sorgulamayla İlgili Verilen Eğitimin Öğretmen Adaylarının Planlama ve Uygulama Süreçlerine Etkisi
  Sayfalar 180 - 204
  Tolga SAKA, Nur AKCANCA, Nesli KALA AYDIN, Selcan SUNGUR ALHAN
 9. Examination of The Epistemological Beliefs of The Teacher Candidates According to Some Variables
  Sayfalar 205 - 227
  Ayşe Gül ŞEKERCİOĞLU, Hasene Esra YILDIRIR
 10. Bilimsel Argümantasyon Testinin Türkçe’ye Uyarlanması
  Sayfalar 228 - 248
  Emrah HİĞDE, Hilal AKTAMIŞ
 11. Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Enerji Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 249 - 281
  Gökhan GÜVEN, Yusuf SÜLÜN
 12. Araştırma Tabanlı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim ve Dünya Barışıyla İlgili Görüşlerine Etkisi
  Sayfalar 282 - 308
  Canan DİLEK EREN, Gülfem MUŞLU KAYGISIZ, Elif BENZER
 13. Ortaokul 5. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Mühendisler ve Bilim İnsanlarına Yönelik Algılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 309 - 338
  Filiz GÜLHAN, Fatma ŞAHİN
 14. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Çeşitli Sosyobilimsel Konulara İlişkin Argümantasyon Kalitesinin Ve İnformal Düşünme Becerisinin İncelenmesi
  Sayfalar 339 - 360
  Melike AKBAŞ, Pınar Seda ÇETİN
 15. Öğretimde Analoji Kullanımının Etkisi: Lamba Parlaklığını Nasıl Değiştirebiliriz?
  Sayfalar 361 - 391
  Gonca HARMAN, Aytekin ÇÖKELEZ
 16. Investigation of the Preservice Science Teachers’ Astronomy Conceptions via Planetarium Trip
  Sayfalar 392 - 418
  Hasan ÖZCAN, Şirin YILMAZ
 17. Kimya Öğretmenlerinin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinde Yaşadıkları Problemler ve Yetersizlikler
  Sayfalar 419 - 441
  Selma ŞENEL, Bülent PEKDAĞ, Serpil GÜNAYDIN
 18. Kimya Eğitiminin Etkililiğini Belirleyen Faktörlerin Balık Kılçığı Analizi ve AHP-PROMETHEE Teknikleri ile İncelenmesi
  Sayfalar 442 - 472
  Mehmet YÜKSEL, Metin DAĞDEVİREN, Mehmet KABAK
 19. Ortaöğretimde Kimya Dersi Öğretim Programı İçin Yeşil Örnekler
  Sayfalar 473 - 492
  Zafer KARAGÖLGE
 20. Teknoloji Dostu Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 493 - 526
  Hüseyin SAKLAN, Cezmi ÜNAL
 21. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ve Öğrenme Amaçlı Teknoloji Kullanım Becerileri
  Sayfalar 527 - 547
  Hacı Hasan YOLCU, Turgay HAN