Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1307-6086 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. 


Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

e-ISSN 1307-6086 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |
Kapak Resmi

89.615

103.579

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. 


Cilt 12 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 12 - Sayı 2 - Ara 2019
 1. Erken Çocukluk Döneminde Matematiksel Deneyimlerin İncelenmesinde Kuramsal Bir Çerçeve: Sosyomatematiksel Niş
  Sayfalar 1 - 30
  Mustafa KALE, İmray NUR, Durmuş ASLAN
 2. Geogebra’nın Öğrencilerin Matematikteki Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Meta-Analiz
  Sayfalar 31 - 59
  Ayşe KAYA, Mehmet Fatih ÖÇAL
 3. Sorgulayıcı Soruların Öğrenciler Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 60 - 80
  Fatma CUMHUR
 4. Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımının 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi
  Sayfalar 81 - 101
  Melda KÖYSÜREN, Devrim ÜZEL
 5. Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Yöntemine Yönelik Etkinlik Oluşturma ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 102 - 135
  Duygu SAGIROĞLU, İlhan KARATAŞ
 6. Matematik Öğretmen Adaylarının Sayılabilirlik Kavramına Yönelik İspat Şemalarının İncelenmesi
  Sayfalar 136 - 166
  Ozan PALA, Serkan NARLI
 7. Yazma Etkinliklerinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına ve Geometriye Yönelik Öz-Yeterliklerine Etkisi
  Sayfalar 167 - 198
  Emine Gaye ÇONTAY, Asuman DUATEPE-PAKSU
 8. Lise 4. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Konularındaki Cebirsel Düşünme Süreçlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 199 - 227
  Ercan ATASOY, Demet BARAN BULUT
 9. Bilgisayar Destekli Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma
  Sayfalar 228 - 253
  Kemal ALTIPARMAK, Bayram ÇİFTÇİ
 10. Ekstremum ve Dönüm Noktaları Kavramlarındaki Hataların Düzeltilmesinde GeoGebra Kullanımı
  Sayfalar 254 - 275
  Derya KARAKUŞ, Alper Cihan KONYALIOĞLU
 11. Farklı Düzeyde Sayı Duyusu Becerisine Sahip İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarına İlişkin Durum Çalışması
  Sayfalar 276 - 305
  Özge DAYI, Mehmet Ali KANDEMİR
 12. Fen Bilimleri Dersinde Dijital Hikaye Hazırlamanın Ders Başarısı Düşük ve Bilgisayarla Fazla Vakit Geçiren Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 306 - 335
  Emel ULUM, Feride ERCAN YALMAN
 13. Biyoloji Öğretmenlerinin Biyolojide Açık Alan Çalışmalarına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 336 - 349
  Esra ÇAKIRLAR ALTUNTAŞ, Salih Levent TURAN
 14. Türkiye’de Fen Eğitiminde Günlük Yaşamla İlişkilendirme Konusunda Yapılan Çalışmaların Tematik Analizi
  Sayfalar 350 - 381
  Ümmühan ORMANCI, Salih ÇEPNİ
 15. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yapılandırılmış, Yarı-Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Üç Boyutlu Modelleme Süreçlerine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 382 - 414
  Eda DEMİRHAN, Fatma ŞAHİN
 16. Fen Ders Kitaplarındaki Analojilerin İncelenmesi ve Fen Öğreticilerinin Analojilerin Etkin Kullanımına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 415 - 453
  Mustafa HIDIR, Nilüfer DİDİŞ KÖRHASAN
 17. Ortaokul Öğretmenlerinin PISA Araştırmasına İlişkin Görüşleri: Bir Örnek Olay Çalışması
  Sayfalar 454 - 486
  Hasan ÖZCAN, Selçuk ARIK
 18. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Derslerinde STEM Odaklı Etkinlikler Gerçekleştirmek Üzere Geliştirdikleri Problem Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 487 - 507
  Esra BOZKURT ALTAN, Yasemin HACIOĞLU
 19. Beşinci Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 508 - 537
  Mecit ASLAN, Rezzan Zeliha ERDEN
 20. Dönüşümsel Öğrenme Modelinin 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerine ve Bilişötesi Farkındalıklarına Etkisi
  Sayfalar 538 - 571
  Sevda KOÇ AKRAN, Ekrem EPÇAÇAN
 21. Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Öğrenmede Zihinsel Durumlarının Belirlenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 572 - 593
  Aysel KOCAKÜLAH, Nalan USLU
 22. Kavram Haritaları Kullanımının Öğrencilerin Başarı, Mantıksal Düşünme Becerisi ve Fen Bilimlerine Yönelik Tutumlarına Etkisi
  Sayfalar 594 - 619
  Filiz KARA, Nilay KEFELİ
 23. Fen Öğrenme Progresyonları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 620 - 648
  Nazlı Ruya TAŞKIN, Sami ÖZGÜR
 24. Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamalarının iki Kavram Haritası Puanlama Yöntemi ile İncelenmesi
  Sayfalar 649 - 672
  Şenol ŞEN, Ayhan YILMAZ
 25. 9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 673 - 697
  Pelin METE
 26. Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi
  Sayfalar 698 - 726
  Ayşe Zeynep ŞEN, Canan NAKİBOĞLU
 27. Yaratıcı Problem Çözme Sürecini Değerlendirme Ölçeği: Türkçe’ ye Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 727 - 738
  Jale İPEK, Gönül ALTAY, Cansu ALTUNSABAN, Mert ADSAY, Hayrünnisa ERGİN
 28. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetim Becerileri ve Teknoloji Kullanımları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 739 - 771
  Ahmet Melih GÜNEŞ, Bekir BULUÇ
 29. İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 772 - 797
  Özlem GÜL, Mehmet Akif ERDENER