Amaç

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (BEYDER), 2006’dan itibaren yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi öncelikle Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Yönetimi olmak üzere ekonomi, işletme ve ilgili diğer alanlardaki orijinal makaleleri yayımlamaktadır. BEYDER’e gönderilen makaleler herhangi bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Editörlükçe ön incelemesi yapılan makaleler, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakemlere gönderilir. Editörlük dergiye gönderilen makalelerin yayınlanmasını garanti ve makalelerde yer alan görüşlerin bilimsel, idari ve mali sorumluluğunu kabul etmez. Editörlük gerekli gördüğünde intihal denetimi yapabilir. Dergi hakkında geniş bilgiler www.beykon.org adresinde yer almaktadır.

Yayın Etiği: Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların gereken etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi'nde etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen dergi@beykon.org  adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Kapsam

BEYDER KONULARI:

Bilgi Ekonomisi

Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Temelli Ekonomiler
Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme

Enformasyon ve İletişim Teknolojileri
Ar-Ge ve Yenilik
Teknoloji ve Yenilik İktisadı
Dijital Ekonomi ve Para/Maliye Politikaları

Global Ekonomik Krizler ve Bilgi Ekonomisi

 

Bilgi Yönetimi ve E-İşletme

Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları

Bilgi ve Belge Yönetimi

Veri Madenciliği ve İçerik Yönetimi

E- İnsan Kaynakları Yönetimi

E-İşletmecilik ve Uygulamaları

E-Finans ve Bankacılık 

Bilgi Toplumu 

Bilgi, İktidar ve Devlet

Bilginin Değeri ve Paylaşımı

Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi
Bilgi Toplumunda Çalışma İlişkileri 
Bilgi Toplumunda Enerji ve Güvenlik

Bilgi Toplumunda Medya ve İletişim

Sosyal Medya ve Toplumsal Etkileri

 

E-Devlet/Ticaret

E-Devlet ve Uygulamaları
E-Yönetişim ve Bilgi Kentleri

E-Belediye ve Bilgi Sistemleri

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitim

E-Ticaret ve Uygulamaları

Elektronik Suç ve Cezalar

 

Diğer Konular

Yükseköğretim ve Üniversiteler

Bilginin Kurumsallaşması ve Tarihi

Bilginin Kaynakları ve Bilgi Felsefesi
Küreselleşme ve Eleştirel Yaklaşımlar

 

İlgili Diğer Konular