Bilimname
Cover Image
ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Erciyes University | http://www.bilimname.com.tr

bilimname

CC: BY-NC-ND

bilimname, yılda en az iki defa yayımlanan alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir.

Bir çalışmanın yayınlanabilmesi için 200-250 kelimelik Türkçe öz ile birlikte en az 750 kelimelik İngilizce geniş öz (extended abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.

* Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Bilimname

ISSN 1304-1878 | e-ISSN 2148-5860 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Erciyes University | http://www.bilimname.com.tr
Cover Image

71.696

29.087

bilimname

CC: BY-NC-ND

bilimname, yılda en az iki defa yayımlanan alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2018 Ulakbim (TR Dizin) kriterleri sebebiyle dergimizde makale yayınlamak isteyen araştırmacıların ORCID numarasına sahip olmaları gerekmektedir. Atıf sistemlerindeki isimden kaynaklanan karışıklığın önüne geçilebilmesi için kullanılacak olan numara, http://www.orcid.org sitesinden ücretsiz olarak edinilebilmektedir.

Bir çalışmanın yayınlanabilmesi için 200-250 kelimelik Türkçe öz ile birlikte en az 750 kelimelik İngilizce geniş öz (extended abstract) ve 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.

* Dergimize makale gönderme sürecini anlatan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.  Sosyal Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Volume 2018 - Issue 36 - Oct 2018
 1. Boethıus’un Felsefenin Tesellisi İsimli Eserinde İnsanın Mutluluğu ve Felsefe’nin İşlevi
  Pages 9 - 44
  Ahmet YILDIZ
 2. Mantık Tarihinde İsagoci Geleneği
  Pages 45 - 62
  Kamil Kömürcü
 3. İhvân-ı Safâ’da Sanatın Ahlaki Boyutları: Müzik Üzerine Bir İnceleme
  Pages 63 - 90
  Muhammet Fatih Kılıç
 4. İskenderiye Okulu ve Tıbbî Mantıkî Gelenek
  Pages 91 - 108
  Ahmet Kayacık
 5. Irak’ta Şiî-İmamîliğin Yayılmasında Safevî-İran Etkisi
  Pages 109 - 134
  Muharrem Akoğlu
 6. İḥyâ’u ʿulûmi’d-Dîn’de Akıl ve Aklîlik
  Pages 135 - 164
  Emrah KAYA
 7. Hayatı Anlamlandırma İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine
  Pages 165 - 187
  Mustafa ULU
 8. Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin (v. 1145/1732) İlimlere Bakışı: Tertîbü’l-‘Ulûm Bağlamında Bir İnceleme
  Pages 189 - 212
  Yasin Apaydın
 9. Türk Din Psikolojisinde Öncü Bir İsim: Neda Armaner Üzerine Biyografik Bir Araştırma
  Pages 213 - 259
  Mustafa Koc
 10. İbn Teymiye’nin Vücûh ve Nezâir Tanımının Etkileri ve Sorunları
  Pages 261 - 291
  Mustafa KARAGÖZ
 11. Ebû Bekir Er-Râzî’nin Adâlet Anlayışı
  Pages 293 - 311
  RAMAZAN TURAN
 12. Kur’ân-ı Kerim Tarafından Belirlenen Suç ve Cezalar Bağlamında İslam’ın Suça Bakışı
  Pages 313 - 350
  Mehmet Kılıçarslan
 13. Meryem'e Müjde Sahnesinde Meryem'in Kirmeni, Kırmızı ve Mor Yünü Üzerine Görüşler
  Pages 351 - 373
  Hatice Demir
 14. İmâmiye Şîası'nda Merci-i Taklîd Şeçimi: Teorik ve Pratik Açıdan Değerlendirme
  Pages 375 - 397
  Halil IŞILAK
 15. Harezm-Kıpçak Döneminde Arapça İle Türkçeyi Buluşturan Sözlükler: ez-Zemahşerî'nin Mukaddimetu’l-Edeb'i Örneği
  Pages 399 - 428
  Muhammet Vehbi DERELİ
 16. Yerleşik Bazı Siyer Rivayetlerinin Kuran-ı Kerim'e Arzı
  Pages 429 - 453
  Şefaettin Severcan
 17. Tasavvufta Gül Sembolü ve Gül İle İlgili Telakkinin Oluşmasında Uydurma Hadislerin Rolü
  Pages 455 - 498
  Sabri Çap
 18. The Religious and Philosophical Creativity of Suleiman Bakyrgani
  Pages 499 - 525
  Alyona Baltabayeva
 19. Ortaçağ Türk-İslam Devletlerinde Kalpazanlık Faaliyetleri
  Pages 527 - 554
  Arslan Durdu
 20. İbnü'l-Cezerî'nin Kırâatlerin Mütevâtirliği Meselesine Bakışı
  Pages 555 - 586
  Ömer Özbek
 21. Dindarlık ile Ego Sağlamlığı ve Empati Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Pages 587 - 607
  Sezai Korkmaz
 22. Yakın Dönem Bir Nakşî-Hâlidî Şeyhi Portresi: Kaşıkçı Ali Rıza Efendi (1883-1969)
  Pages 609 - 648
  Ali Çoban
 23. Kitap Tanıtımı: Tanrı ve Özgürlük: Gazâlî ve Thomas Aquinas Ekseninde Bir İnceleme (Özcan Akdağ, Ankara: Elis Yayınları, 2016, 238 Sayfa)
  Pages 649 - 652
  M. Zahit Çam, Büşra Ahsen Açıkgöz