Plant Protection Bulletin
Cover Image
ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Period Quarterly | Founded: 1952 | Publisher Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.gov.tr/bitkorb

Plant Protection Bulletin has been published by Plant Protection Central Research Institute since 1952. The journal is published four times a year with original research articles in English or Turkish languages on plant protection and health. It includes research on biological, ecological, physiological, epidemiological, taxonomic studies and methods of protection in the field of disease, pest and weed and natural enemies that cause damage in plant and plant products. In addition, studies on residue, toxicology, and formulations of plant protection products and plant protection machinery are also included. Article evaluation process is based on double-blind reviewer system and published as open access.  Annual biological studies, short communication, first report, and compilations do not publish in the journal.


Plant Protection Bulletin

ISSN 0406-3597 | e-ISSN 1308-8122 | Period Quarterly | Founded: 1952 | Publisher Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü | http://dergipark.gov.tr/bitkorb
Cover Image

118.737

332.959

Plant Protection Bulletin has been published by Plant Protection Central Research Institute since 1952. The journal is published four times a year with original research articles in English or Turkish languages on plant protection and health. It includes research on biological, ecological, physiological, epidemiological, taxonomic studies and methods of protection in the field of disease, pest and weed and natural enemies that cause damage in plant and plant products. In addition, studies on residue, toxicology, and formulations of plant protection products and plant protection machinery are also included. Article evaluation process is based on double-blind reviewer system and published as open access.  Annual biological studies, short communication, first report, and compilations do not publish in the journal.


Volume: 59 Issue: 1 Last Issue
Volume 59 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Comparison of the Turkish Pathotypes of Potato Wart Caused by Synchytrium endobioticum with the Ukranian pathotypes
  Pages 1 - 6
  Emel ÇAKIR, Aurica G. ZELYA, Salih MADEN
 2. Molecular diversity of ‘Candidatus Phytoplasma’ species in pome and stone fruits in Turkey
  Pages 7 - 14
  Didem CANİK OREL, Samanta PALTRINIERI, Filiz ERTUNÇ, Assunta BERTACCINI
 3. Yaprakbiti parazitoitleri Lysiphlebus confusus Treamlay & Eady, L. fabarum (Marshall) ve L. testaceipes (Cresson) (Hymenoptera: Braconidae) erginlerinin farklı besin ortamlarındaki ömür uzunluklarının araştırılması
  Pages 15 - 24
  Mehmet KARACAOĞLU, Gül SATAR, Nedim UYGUN, Serdar SATAR
 4. Harşit Vadisi’nden (Türkiye) Raphignathus Dugés (Acari: Raphignathidae) akarları ve cinsin diğer üyeleri hakkında taksonomik yorumlar
  Pages 25 - 36
  Salih DOĞAN, Sibel DOĞAN, Orhan ERMAN
 5. The prey-stage preferences of Amblyseius swirskii Athias-Henriot and Neoseiulus californicus (McGregor) (Mesostigmata: Phytoseiidae), between egg and nymph stages of Tetranychus urticae Koch (Trombidiformes: Tetranychidae)
  Pages 37 - 42
  Rana AKYAZI, Mete SOYSAL, Yunus Emre ALTUNÇ
 6. Bingöl ve Muş illerinde Coccinellidae (Coleoptera) familyası üzerine bir araştırma
  Pages 43 - 52
  Emin KAPLAN, Abdullah MART, Derya ŞENAL
 7. Limonda Antraknoz hastalığı etmeni Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.’in bazı fungisitlere karşı in vitro duyarlılığı
  Pages 53 - 62
  Aysun UYSAL, Şener KURT
 8. Erzurum ilinde patates tarlalarında Fusarium türlerinin alternatif yabancı ot konukçuları
  Pages 63 - 70
  Tuba GENÇ KESİMCİ, Erkol DEMİRCİ
 9. Kırşehir ve Kırıkkale illerinde buğday ve arpa ekim alanlarında görülen kök ve kök boğazı hastalıklarının belirlenmesi
  Pages 71 - 84
  F. Sara DOLAR, N. Zeynep YEĞİN, Filiz ÜNAL
 10. Tokat ilinde yaygın olarak kullanılan yerel domates genotiplerinin Kök-ur nematodları’na (Meloidogyne incognita ve Meloidogyne javanica) karşı dayanıklılıklarının araştırılması
  Pages 85 - 92
  İlker KEPENEKCİ, Turgut ATAY, Ayşe YEŞİLAYER, Necdettin SAĞLAM