Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |

Dergi Hakkında

ÖNEMLİ NOT : Dergimiz 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) olacak şekilde basılacaktır. Ayrıca şu ana kadar gönderilen makaleler değerlendirmeye alındığında makalelerin dergimizde (güncel)  kabul oranı yaklaşık %45 dir. 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |
Kapak Resmi

63.568

141.580

Dergi Hakkında

ÖNEMLİ NOT : Dergimiz 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) olacak şekilde basılacaktır. Ayrıca şu ana kadar gönderilen makaleler değerlendirmeye alındığında makalelerin dergimizde (güncel)  kabul oranı yaklaşık %45 dir. 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Cilt 7 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Yapı Geçerliliği İçin Doğrulayıcı Faktör Analizi: Uygulamalı Bir Çalışma
  Sayfalar 186 - 198
  Hayriye Esra AKYÜZ
 2. Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Belirlenmesi
  Sayfalar 199 - 206
  Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Tülin AVCI HANSU
 3. Alkali Çözelti İle Karbondioksit Tutma Verimi Üzerine Alkil Aminlerin Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 207 - 219
  M.Hakan MORCALI, Elifcan YOZCU, Neslihan TAŞDEMİR
 4. Teknik Olmayan Enerji Kayıplarının Azaltılmasında PLC Sayaçlarının Önemi
  Sayfalar 220 - 230
  Behçet KOCAMAN
 5. Investigation of Adsorption of Cu (II) Heavy Metal with Bentonite
  Sayfalar 231 - 242
  Halil ŞENOL, Ünsal AÇIKEL
 6. Minkowski-3 Uzayında Timelike Rasyonel Bezier Eğrilerinin Eğrilikleri Üzerine
  Sayfalar 243 - 255
  Hatice KUŞAK SAMANCI
 7. İğde Çekirdeğinden Elde Edilen Aktif Karbon Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Pb(II) Adsorpsiyonun İncelenmesi: İzoterm ve Kinetik
  Sayfalar 256 - 267
  Orhan BAYTAR, Ayhan Abdullah CEYHAN, Ömer ŞAHİN
 8. With Copula Method Modeling of daily maximum and minimum temperature changes in Bitlis province
  Sayfalar 268 - 275
  Ayşe METİN KARAKAŞ
 9. Birnbaum Önem Tabanlı Genetik Algoritma ve Doğrusal Ardışık n-den k-çıkışlı Sistemlerin Optimizasyonunda Uygulaması
  Sayfalar 276 - 283
  Gökhan GÖKDERE, Yunus GÜRAL
 10. Çekme Yükü Altında Gömülü Tek Tesirli Yama İle Yapıştırılarak Birleştirilmiş Kompozit Parçaların Gerilme Analizi
  Sayfalar 284 - 295
  İsmail Yasin SÜLÜ
 11. Fındık Kabuklarından Elde Edilmiş Odun Sirkesi’ nin In-Vitro Şartlarında Küf Etmenlerine Karşı Antifungal Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 296 - 300
  İbrahim KOÇ, Erdal Necip YARDIM, Ali ÇELİK, Mehmet MENDEŞ, Hamit MİRTAGİOĞLU, Ayten NAMLI
 12. Mersin İlindeki Bir Otelin Soğutulması için Güneş Enerjisi Destekli Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi Tasarımı ve Teorik Analizleri
  Sayfalar 301 - 310
  Bengi ŞANLI, Elif TURNA DİLSEL
 13. 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları
  Sayfalar 311 - 319
  Kamuran SARAÇ
 14. Novel Over-Expanded Six-Stroke Engine Mechanism
  Sayfalar 320 - 338
  Emre ARABACI, Bayram KILIÇ
 15. Halı Yıkama Atıksularının İleri Oksidasyon Prosesi İle Arıtımı
  Sayfalar 339 - 348
  Hüseyin CÜCE, Şennur Merve YAKUT, Esra ÖZAK
 16. Tek fazlı köprüsüz düşürücü GFD konvertörleri için PQ tabanlı yeni bir denetleyici
  Sayfalar 349 - 360
  Yasemin ÖNAL
 17. Accuracy of Satellite-Based Solar Data to Estimate Solar Energy Potential for Hatay Province, Turkey
  Sayfalar 361 - 369
  Mustafa ÖZBULDU, Ahmet İRVEM
 18. Arum elongatum Türünden Elde Edilen Ekstraktların Antimikrobiyal, Antioksidan ve DNA Koruyucu Aktivitelerin İncelenmesi, Fenolik Madde İçeriğinin HPLC ile Belirlenmesi
  Sayfalar 370 - 379
  Yusuf ALAN
 19. Geleneksel Olarak Üretilen Bitlis Tulum Peyniri ve Kimyasal Kalite Nitelikleri
  Sayfalar 380 - 389
  Hakan SANCAK, Özgür İŞLEYİCİ, Rabia Mehtap TUNCAY, Yakup Can SANCAK
 20. Characterizations of Roller Coaster Surface According to Ribbon Frame
  Sayfalar 390 - 398
  Selçuk BAŞ
 21. Bilgi Erişimi için Eşli bir Sıralama Algoritması
  Sayfalar 399 - 408
  Engin TAŞ
 22. Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanılan n-Propanol ve izo-Propanol / Benzin Yakıt Karışımlarının Performans ve Emisyonlara Etkisi
  Sayfalar 409 - 416
  Niyazi Yılmaz ÇOLAK, Doğan ŞİMŞEK, Faruk ORAL
 23. L- ve M-zayıf Kompakt Operatörlerin Sıra Yapısı Üzerine
  Sayfalar 417 - 422
  Erdal BAYRAM
 24. Ülkemizdeki maden sektöründe meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının analizi
  Sayfalar 423 - 432
  Sertaç DÜNDAR, Niyazi BİLİM, Atiye BİLİM
 25. Farklı Gamların Sazan (Cyprinus carpio L.) Eti Köftelerinin Bazı Özellikleri Üzerine Etkileria
  Sayfalar 433 - 444
  Osman KILINÇÇEKER, Ali Mücahit KARAHAN
 26. Effect of Slurry Aeration on Coagulation: An Application of Irregular Factorial Design Analysis
  Sayfalar 445 - 453
  Mustafa ÇIRAK
 27. Şarj Edilebilir Nikel-Metal Hidrür (Ni-MH) Pillerinde Kullanılan Hidrojen Depolama Alaşımlarındaki Son Gelişmeler
  Sayfalar 454 - 472
  Nİlüfer KÜÇÜKDEVECİ
 28. Bitkilerde Enzimatik ve Enzimatik Olmayan Antioksidanlar
  Sayfalar 473 - 483
  Oğuz Ayhan KİREÇCİ
 29. Mikrobiyal Ped Biyosensörü ile Su Toksitesi İzlenmesi
  Sayfalar 484 - 491
  Beyzanur ÇAKAR
 30. Self-Healing In Smart Grid: A Review
  Sayfalar 492 - 503
  Mehmet ÇINAR, Asım KAYGUSUZ