Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |

Dergi Hakkında

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda iki defa (Haziran, Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-3129 | e-ISSN 2147-3188 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bitlis Eren Üniversitesi |
Kapak Resmi

62.084

126.632

Dergi Hakkında

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmek, meslek kuruluşlarının, araştırmacıların ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda elektronik bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe veya İngilizcedir.

        Fen Bilimleri Dergisi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayını olup, 2012 yılından bu yana ücretsiz ve açık erişimli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Mühendislik ve temel bilimlerin bilgi tabanına ve teknolojik gelişmelere ışık tutması amacıyla bu alanlarda yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve teknik notlara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %15’i geçmemelidir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, hakemlere gönderilmeden önce düzeltilmek üzere yazara geri gönderilir. Bu nedenle, derginin yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Ayrıca, editörlerden yazarlara iletilen düzeltmelere veya taleplere 15 gün içerisinde cevap verilmediği taktirde ilgili makaleler reddedilir.  Makaleler şekiller ve tablolar dâhil 20 sayfayı geçmemelidir. Dergiye yayın için gönderilen makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Yazarlardan hakem önerisi talep edilmemektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Dergi Editör Kurulu, hakem raporlarını (iki hakemin değerlendirmeleri geldikten sonra) dikkate alarak makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Fen Bilimleri Dergisi, yılda iki defa (Haziran, Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz Tübitak-Ulakbim Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesinde taranmaktadır.
Cilt: 7 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Elazığ İli Tıbbi Atık Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi ve Mali Sürdürülebilirlik
  Sayfalar 1 - 10
  Meltem GÖZEGİR
 2. Farklı Ham Sığır Gübresi/Mezbaha Atıkları Karışım Oranlarının Biyogaz Üretimi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 11 - 21
  Halil ŞENOL, Emre Aşkın ELİBOL, Ünsal AÇIKEL, Ali YALÇIN
 3. TIG Yöntemi ile Ostenitik Paslanmaz Çelik Yüzeyine Kaplanan Stellite 6+FeMo Tabakasının Mikroyapı ve Sertlik Özelikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 22 - 31
  Niyazi Yılmaz ÇOLAK, Hüseyin TURHAN
 4. Mikro Şerit Dizi Anten Tasarımı için Besleme Ağı Tasarımı ve Uygulanması
  Sayfalar 32 - 38
  Gökhan SATILMIŞ, Filiz GÜNEŞ
 5. Buğday Agro-Ekosistemlerinde Pestisitlerin ve Odun Sirkesinin Kültür Bitkisindeki Arthropodlara Etkilerinin Tespiti Üzerine Araştırma
  Sayfalar 39 - 45
  İbrahim KOÇ, Erdal Necip YARDIM
 6. Ahlat İlçesinde Yer Alan Tarihi Yığma Minarenin Yapısal Analizi
  Sayfalar 46 - 56
  Ercan IŞIK, Barış ANTEP
 7. NaCl-NaH2PO2- Zn(H2PO2)2-H2O Dörtlü Sisteminin 333.15K’de Katı-Sıvı Faz Dengelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 57 - 62
  Sevilay DEMİRCİ, Vedat ADIGÜZEL, Ömer ŞAHİN
 8. Atık Çelik Lif Takviyeli Pomza İçeren Reaktif Pudra Betonun Rijit Kaplama İmalatında Kullanımı
  Sayfalar 63 - 71
  Abdulrezzak BAKIŞ
 9. Tek Atlamalı Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Yeni Bir Hızlı Ağa Katılım Algoritması
  Sayfalar 72 - 83
  Musa ÇIBUK
 10. Examination of 11Be+d Reaction with Different Nuclear Potentials
  Sayfalar 84 - 89
  Murat AYGÜN
 11. Evaluation of Inhibition Effects of Some Cardiovascular Therapeutics on Human Erythrocyte Carbonic Anhydrase Isoenzymes
  Sayfalar 90 - 97
  Namık KILINÇ, Zuhal ALIM, Bülent ŞENGÜL, Mehmet Mustafa İŞGÖR, Şükrü BEYDEMİR
 12. Momentlerin Sayısal Hesabı
  Sayfalar 98 - 104
  Samim DÜNDAR
 13. Çizgili İshakkuşu Otus brucei (Hume 1872) Peletlerindeki Küçük Memeli Hayvan Kalıntıları
  Sayfalar 105 - 112
  Yüksel COŞKUN, Alaettin KAYA, Seven SEÇKİN, Mustafa KOÇKAYA, Işıl COŞKUN MUSAOĞLU
 14. Ratlarda Siklofosfamid Nedenli Kardiyotoksisite Üzerine Borik Asitin Koruyucu Etkileri
  Sayfalar 113 - 118
  Mustafa CENGİZ
 15. Some Theorems on Compactness and Completeness
  Sayfalar 119 - 124
  Ufuk KAYA
 16. Öklid 3-Uzayında Hasimoto Yüzeylerinin Paralel Yüzeyleri
  Sayfalar 125 - 132
  Ali ÇAKMAK
 17. Solitary Type Solutions for the Long–Short–Wave Interaction System Using the Unified Method
  Sayfalar 133 - 143
  Şamil AKÇAĞIL
 18. Pressure Effects on the Structural Evolution of Monatomic Metallic Liquid Hafnium
  Sayfalar 144 - 158
  Sedat ŞENGÜL, Murat ÇELTEK
 19. Vibration Dynamics of H+F2 Reactive Scattering
  Sayfalar 159 - 167
  Ezman KARABULUT
 20. Hücre Dışı Polimerik Maddeler
  Sayfalar 168 - 179
  Engin GÜRTEKİN, Selman BULAK, Ergin TAŞKAN
 21. Bitlis İlindeki Kaba Yem Üretim Potansiyelinin Hayvan Varlığına Göre Yeterliliğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 180 - 185
  Emre BIÇAKÇI, Semih AÇIKBAŞ