Yıl 2015, Cilt 30, Sayı 2, Sayfalar 9 - 18 2015-12-01

Farklı Büyütme Koşullarında Tutulan Siyah Alaca Düvelerin İlk Laktasyon Süt Verimi ve Döl Verim Özellikleri
The Lactation Performances and Some Reproductive Traits of Heifers Raised in Different Growth Conditions

Serap GÖNCÜ [1] , Murat GÖRGÜLÜ [2] , Uğur SERBESTER [3]

420 1002

Süt sığırcılığında düve yetiştirme yatırım maliyetlerinin geri dönüşümü açısından çok önemlidir. Damızlık düvelerin işletmelerde 22-24 aylık yaşlarda ilk buzağısını vermesi istenir. Ancak, bunun sağlanması özel büyütme programı ve gereksinmelerinin dönemlerine göre karşılanması ile mümkün olabilir. İdeal düve yetiştirme programı olarak pek çok literatür mevcuttur. Ancak gelecek performanslarında ideal sürü performans değerleri için teknik kritik süreçlerin bilinmesi gerekir. İlkine buzağılama yaşında ideal yaş 22-24 ay olarak kabul edilir. Ancak bu ideal değer için işletme koşularında elde dilen sonuçlar oldukça uzaktır. Pek çok çalışmada 18 ay ile 36 aya kadar değişen sonuçlar yer almaktadır. İlkine buzağılama yaşı ise gelecek verim özellikleri ve performansları etkilemektedir. Bu nedenlerle süt sığırcılığı işletmeleri düve yetiştirme programlarında kritik eşik değerlerini bilerek ve bunları doğru yöneterek başarılı olabilirler. Bu nedenle bu çalışmada 2010-2013 yılları arasında doğan 118 baş dişi buzağının gelişimi ve gerçek verim sonuçları değerlendirilmiştir
In dairy cattle, the success of the heifer rearing is to have great importance in terms of return of investment. Heifers for breeding purpose are to ensure that profitability has given birth to her first calf at age of 22-24 months. However, for this purpose controlled conditions and some special requirements must be provided. Many literature reported that the different growth pattern for optimal heifer raising performances. But it must be quite technical critical threshold value for the get optimum performances in the future. The ideal value of the first calving of Holstein heifer is to 22-24 months of age. But in the practical result did not show these ideal. Many study results showed big variation from 18 months to 36 months of age. This high first calving age affected the animal future performances. Dairy farms must be considering the critical threshold value for the optimum heifer raising program. For this purpose 2010-2013 year are born between 118 head heifer were monitored and recorded during the 3 year study and status from birth to first lactation were evaluated depending on the growth performances. In this study the results of 118 heifer lactations and reproductive performances werw determined
 • Abeni,F. ,Calamari, L., Stefanini, L., and Pirlo, G. 2000. Effects of Daily Gain in Pre- and Postpubertal Replacement Dairy Heifers on Body Condition Score, Body Size, Metabolic Profile, and Future Milk Production . J Dairy Sci 83:1468–1478
 • Akman, N., Tuncel, E., Yener, M., Kumlu, S., Özkütük, K., Tüzemen, N., Yanar, M., Koç, A., Şahin, O., Kaya, Ç.Y., 2008. Türkiye’de Sığır Yetiştiriciliği. Erişim Tarihi 30.03.2008 http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05/033 numanakman.pdf
 • Akman, N., Ulutaş, Z., Efil, H., Biçer. S., 2001. Gelemen Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sürüsünde Süt ve Döl Verim Özellikleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 32 (2), 173-179.
 • Alpan, O., Arıtan, N. 1970. Karacabey Harasında On Yıllık Holstein yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar. III. Süt Verimi Özellikleri. Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:4:14-15.
 • Al-Salman, M.H., 1985. Genetic Relationships of Reproductive Performance and Production of Holstein Cattle. University of Arkansas, U.S.A. Dissertation Abst. Inter. 45 (11): 3419.
 • AOAC 1998. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
 • Bakır, G., Kaygısız, A., Yener, S.M., 1994. Ankara Şeker Fabrikası Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verim Özellikleri. Tr. J. Vet. and Anim. Sci. 18: 107- 111.
 • Capuco, A. V., J. J. Smith, D. R. Waldo, and C. E. Rexroad. 1995. Influence of prepubertal dietary regimen on mammary growth of Holstein heifers. J. Dairy Sci. 78:2709–2725.
 • Choi, YJ1, Han IK, Woo JH, Lee HJ, Jang K, Myung KH, Kim YS.1997. Compensatory growth in dairy heifers: the effect of a compensatory growth pattern on growth rate and lactation performance. J Dairy Sci. 1997 Mar;80(3):519-24.
 • Cowie, A.T., 1949. The relative growth of the mammary gland in normal, gonadec-tomized, and adrenalectomized rats. J. Endocrinol. 1949;6:145.
 • Duru, S., Tuncel, E.,2004. Siyah Alaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresi, Servis Periyodu ve İlkine Buzağılama Yaşı ile Bazı Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Uld.Ün.Zir.Fak.Derg. 2004, 18(1):69-79
 • Gardner RW, et al: 1977. Accelerated growth and early breeding of Holstein heifers. J Dairy Sci 60:1941-1948, 1977.
 • Gyawu, P., Asare, K., Karikari, P.K., 1990. The Performance of Imported Holstein Friesian Cattle and Their Progeny in The Humid Tropics. Anim. Breed. Abst. 58: 2654.
 • Heinrichs A.J, Hargrove G.L., 1987. Standards of weight and height for Holstein heifers. J Dairy Sci. 70:653-660, 1987.
 • Head, H.H. 1992. Heifers Performance Standards: Rearing Systems, Growth Rates and Lactation, In: Wilcox CJ and VanHorn HH (ed.) Large Dairy Herd Health Management. University of Florida Press, Gainesville, Fl. 1992, pp. 422-433.
 • Kumlu, S., Pekel, E., Özkütük, K., 1991. Siyah Alaca, İsrail Frizyanı, Kilis ve Melezleri Üzerine Araştırmalar (2. Döl Verim Özellikleri). Çukurova Üniv. Zir. Fak. Dergisi. 6 (1): 155-168.
 • Kumlu, S., Akman, N., 1999. Türkiye Damızlık Siyah Alaca Sürülerinde Süt ve Döl Verimi. Lalahan Zootekni ve Hayvancılık Araş. Enst. Dergisi. 36 (1): 1-15.
 • Kumuk, T. 1989. Türkiye’nin Batı Kesiminde Yer Alan ve Siyah Alaca Sığır Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Devlet Tarım İşletmelerinin Teknik Analizi (Doktora Tezi). Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü. Zootekni Anabilim Dalı. İzmir.
 • Lee, H.K., Sin, Y.S., Cho, Y.Y., Ohh, B.K., 1989. Studies On Estimation of Genetic Parameters For Milk Yield Reproductive Performance in Dairy Herds. Anim. Breed. Abst. 57: 5453.
 • Mangurkar, B.R., Phadnis, Y.P., Chaudhari, Y.V., Pende, A.B., 1987. Lifetime Performance of Imported Holstein Friesian and Jersey Heifers. Anim. Breed. Abst. 55: 1507.
 • Özcan, M., Altınel, A., 1995. Siyah Alaca Sığırların Yaşama Gücü, Döl Verimi ve Süt Verimi Özelliklerini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörler Üzerinde Araştırmalar (2. Süt Verim Özellikleri). İstanbul Üniv. Vet. Fak. Dergisi. 21 (1): 36-48.
 • Özçelik, M., İç Anadolu Şartlarında Yetiştirilen Holştayn İneklerde Değişik Mevsimlerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. 1994
 • Pirlo, G., Capelletti, M. and Marchetto, G., 1997. Effects of energy and protein allowances in the diets of prepubertal heifers on growth and milk production. J. Dairy Sci. 80:730–739.
 • Pursley, J.R, Wiltbank, M.C, Stevenson, J.S, Ottobre, J.S, Garverick, H.A, Anderson, L.L., 1997. Pregnancy rates per artificial insemination for cows and heifers inseminated at a synchronized ovulation or synchronized estrus. J Dairy Sci, 80, 295-300,
 • Reyes, L.A., 1988. Performance of Dairy Cattle According to Calving Season the Mexicali Valley, Lower California. Dairy Science Abst., 60:3129.
 • Sejrsen, K., and Purup, S., 1997. Influence of prepubertal feeding level on milk yield potential of dairy heifers: A review. J. Anim.Sci. 75:828–835.
 • Sejrsen, K., Huber, J.T., Tucker, H.A., Akers, R.M.., 1982. Influence of Nutrition on Mammary Development in Pre- and Postpubertal Heifers. Journal of Dairy Science Volume 65, Issue 5, May 1982, Pages 793–800
 • Shrinivas, J., Govindalah, M.G., 1997. First Lactation Performance of Holstein Friesians in a Private Herd. Anim. Breed. Abst. 66: 1656.Sinha YN, Tucker H. A., 1969.
 • Mammary development and pituitary prolactin level of heifers from birth through puberty and during the estrous cycle. J Dairy Sci 52:507-512, 1969.
 • Sejrsen, K.,1978. Mammary development and milk yield in relation to growth rate in dairy and dual-purpose heifers. Acta Agric.Scand. 28:41–46.
 • Sejrsen, K., Purup, S., Vestergaard, M., Weber, M. S., and Knight, C. H.,1999. Growth hormone and mammary development. Domest. Anim. Endocrinol. 17:117–129.
 • Sinha, Y. N., and Tucker,H. A. 1969. Mammary development and pituitary prolactin level of heifers from birth through puberty and during the estrous cycle. J. Dairy Sci. 52:507–512.
 • Soylu, İ., 1994. Bir Kamu Tarım İşletmesinde Siyah Alaca Süt Sığırı Sürüsünde Süt ve Döl Verimi Karakteristiklerine İlişkin Genotipik ve Fenotipik Parametreler. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Estitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1994
 • Van Amburgh, M. E., Galton, D. M., Bauman, D. E., Everett, R.W., Fox, D. G., Chase, L. E., and Erb,H.N., 1998. Effects of three prepubertal body growth rates on performance of Holstein heifers during first lactation. J. Dairy Sci. 81:527–538.
 • Van Soest P.J., Robertson J.B.,Lewis B.A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science 74: 3583-3597
 • Waldo, D.R., A.V. Capuco, and Rexroad, Jr. C. E., 1998. Milk production of Holstein heifers fed either alfalfa or corn silage diets at two rates of daily gain. J. Dairy Sci. 81:756–764
Konular
Diğer ID JA22BB79SJ
Dergi Bölümü Makale
Yazarlar

Yazar: Serap GÖNCÜ
Kurum: ?

Yazar: Murat GÖRGÜLÜ
Kurum: ?

Yazar: Uğur SERBESTER
Kurum: ?

Bibtex @ { cuzfd253614, journal = {Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, address = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {30}, pages = {9 - 18}, doi = {}, title = {Farklı Büyütme Koşullarında Tutulan Siyah Alaca Düvelerin İlk Laktasyon Süt Verimi ve Döl Verim Özellikleri}, key = {cite}, author = {SERBESTER, Uğur and GÖNCÜ, Serap and GÖRGÜLÜ, Murat} }
APA GÖNCÜ, S , GÖRGÜLÜ, M , SERBESTER, U . (2015). Farklı Büyütme Koşullarında Tutulan Siyah Alaca Düvelerin İlk Laktasyon Süt Verimi ve Döl Verim Özellikleri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30 (2), 9-18. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/cuzfd/issue/23797/253614
MLA GÖNCÜ, S , GÖRGÜLÜ, M , SERBESTER, U . "Farklı Büyütme Koşullarında Tutulan Siyah Alaca Düvelerin İlk Laktasyon Süt Verimi ve Döl Verim Özellikleri". Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 30 (2015): 9-18 <http://www.dergipark.gov.tr/cuzfd/issue/23797/253614>
Chicago GÖNCÜ, S , GÖRGÜLÜ, M , SERBESTER, U . "Farklı Büyütme Koşullarında Tutulan Siyah Alaca Düvelerin İlk Laktasyon Süt Verimi ve Döl Verim Özellikleri". Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 30 (2015): 9-18
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Büyütme Koşullarında Tutulan Siyah Alaca Düvelerin İlk Laktasyon Süt Verimi ve Döl Verim Özellikleri AU - Serap GÖNCÜ , Murat GÖRGÜLÜ , Uğur SERBESTER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 18 VL - 30 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Büyütme Koşullarında Tutulan Siyah Alaca Düvelerin İlk Laktasyon Süt Verimi ve Döl Verim Özellikleri %A Serap GÖNCÜ , Murat GÖRGÜLÜ , Uğur SERBESTER %T Farklı Büyütme Koşullarında Tutulan Siyah Alaca Düvelerin İlk Laktasyon Süt Verimi ve Döl Verim Özellikleri %D 2015 %J Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P - %V 30 %N 2 %R %U
ISNAD GÖNCÜ, Serap , GÖRGÜLÜ, Murat , SERBESTER, Uğur . "Farklı Büyütme Koşullarında Tutulan Siyah Alaca Düvelerin İlk Laktasyon Süt Verimi ve Döl Verim Özellikleri". Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 30 / 2 (Aralık 2015): 9-18.