DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
Kapak Resmi
ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi

Dergimiz, 2011 yılında yayın hayatına başlayan ulusal hakemli bir dergidir.  Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kere yayınlanmaktadır. Gerektiğinde ek sayılar yayınlanabilir. Dergimiz ASOS ve SOBİAD Atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergipark Akademikte yer almaktadır. Ulakbim'de taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedirDergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. 

Dergimiz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir. 

Dergimize gönderilen makaleler önce biçim ve içerik olarak editör incelemesinden geçirilir, uygun görülenler en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabulü veya reddine karar verilir. Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer. Dergiye gönderilecek makalelerin dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. 

Dergimizin eski sayılarına ulaşmak içinhttp://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN 1309-4602 | e-ISSN 2587-0106 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dicle Üniversitesi | http://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi
Kapak Resmi

5.004

14.727

Dergimiz, 2011 yılında yayın hayatına başlayan ulusal hakemli bir dergidir.  Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kere yayınlanmaktadır. Gerektiğinde ek sayılar yayınlanabilir. Dergimiz ASOS ve SOBİAD Atıf indekslerinde taranmakta, ayrıca Dergipark Akademikte yer almaktadır. Ulakbim'de taranması için başvuru yapılmış olup, izlenme süreci devam etmektedirDergimiz elektronik ortamda yayınlanmaktadır. 

Dergimiz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ekonometri ve Sosyal Hizmetler gibi bilim dallarından Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir. 

Dergimize gönderilen makaleler önce biçim ve içerik olarak editör incelemesinden geçirilir, uygun görülenler en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda makalelerin kabulü veya reddine karar verilir. Dergimize gönderilecek makalelerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir. Ancak ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiriler kitabında özet ya da tam metni yayınlanmış makaleler bu özellikleri belirtilmek ve güncellenmek şartı ile gönderilebilir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin yayın hakkı dergimize geçer. Dergiye gönderilecek makalelerin dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. 

Dergimizin eski sayılarına ulaşmak içinhttp://www.dicle.edu.tr/iibf-dergisi

Cilt 7 - Sayı 14 - Kas 2017
 1. TARTIŞMALI DÜŞÜNÜR MACHIAVELLI HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 221 - 235
  Müslüm KAYACI
 2. İKİ LAİKLİK MODELİ VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)
  Sayfalar 236 - 245
  Sibel Dündar, Ömer Taylan
 3. YEREL YÖNETİMLERDE KENTLİLİK BİLİNCİ İLE VERGİ BİLİNCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama
  Sayfalar 246 - 264
  Yavuz ACUNGİL, Doğan BOZDOĞAN, Ümit ŞİMŞEK
 4. 2000 SONRASININ TÜRKİYE’SİNDE DALGALANMA KORKUSU
  Sayfalar 265 - 291
  Zeki Akbakay
 5. GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE MAL PİYASALARI ETKİNLİĞİ VE İHRACATTA ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 292 - 300
  Seymur AĞAZADE
 6. FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 301 - 312
  Yunus YILMAZ, Mehmet TUNCE
 7. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN HAZCI VE BİLİNÇLİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 313 - 324
  Halil İbrahim ŞENGÜN, Nurettin MENTEŞ
 8. FİNANSAL DOLARİZASYON UNSURLARI OLARAK KREDİ DOLARİZASYONU VE MEVDUAT DOLARİZASYONU İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 325 - 344
  Emine KAYA, Bengü AÇDOYURAN
 9. TFRS 13 ÇERÇEVESİNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMLARI VE STANDART UYARINCA KAYDİLEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 345 - 362
  Fikret OTLU, İbrahim ÇENBERLİTAŞ
 10. YOLSUZLUK VE KATASTROFİK SAĞLIK HARCAMALARI
  Sayfalar 363 - 384
  Hüseyin DEMİR, Mehmet Emin KURT
 11. HASTANE YÖNETİCİLERİNİN MEDİKAL TURİZME İLİŞKİN ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 385 - 397
  Mümtaz KORKUTAN, Ahmet YILDIZ
 12. İNTİHAR- GELİR İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ
  Sayfalar 398 - 416
  Funda DURĞUN, Burhan DURĞUN
 13. TURİZM SEKTÖRÜNDE DUYGUSAL EMEK: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 417 - 436
  Sadık SERÇEK, Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK
 14. TOPLU YEMEK HİZMETLERİNDE SERVİS ŞEKLİNİN ALGILANAN MEMNUNİYET DÜZEYİNE ETKİSİ
  Sayfalar 437 - 451
  Ahmet YARIŞ, Şehmus AYKOL