Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2146-443X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Düzce Üniversitesi |
Kapak Resmi

41.297

78.308

Editörlerden,

    Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (DÜ Sağlık Bil Enst DergDuzcesbed) yayın hayatına Ocak 2011 yılında başlamıştır. Dört ayda bir olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanmaktadır. Sağlık alanı araştırmalarından orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve diğer (editöryel yorum/tartışma, editöre mektup, bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, orijinal görüntüler, tanınız nedir, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru cevaplar) araştırma türünde yapılmış çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Lisans öğrencileri, Uzmanlık eğitimi alan öğrenciler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci ve öğretim üyeleri, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Fakültesi/Yüksekokulu ve diğer sağlık alanı araştırmacılarının başvuruları kabul edilmektedir. Dergimiz elektronik ortamda yayınlanan ve e-ISSN: 2146-443X olan açık erişimli bir dergidir. Tüm bilimsel yazılar herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın tüm kullanıcıların erişimine açıktır. Kullanıcıların, okuma, indirme, kopyalama, dağıtım, baskı, tarama ve tüm makalelerin linkine derginin basımcı ve yazarından önceden herhangi bir izin almaksızın erişimine izin verilmiştir. Dergimiz "Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)", "Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı (Pleksus)” ve "Google Akademik (Google Scholar)" e kayıtlıdır. Ayrıca TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanında yer alması için gerekli resmi başvurular yapılmış ve şu an dergimiz izlenme aşamasındadır. Yapılan bilimsel çalışmaların daha geniş kitlelere duyurulması ve ulusal yayıncılığa katkı sağlanması amacıyla, yazarlarımızın ulusal dergilerde yayınlanan çalışmalara atıflar yapması büyük önem arz etmektedir.

    Saygılarımızla,

Cilt:7 Sayı:3 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 3 - Eki 2017
 1. Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı
  Sayfalar 122 - 132
  Handan ANKARALI, Özge PASİN, Büşra KARACAN, Mehdi TOKAR, Merve KÜNÜROĞLU, Muhammed ÇAÇA, Muhammed Enes ÖZİSLAM, Nur Banu ŞAHİNGÖZ
 2. Seroprevalence of Toxoplasma gondii among Pregnant Women in Isparta Province, Turkey
  Sayfalar 133 - 136
  Orhan AKPINAR, Hatice AKPINAR, Esra ŞENDİL KESKİN
 3. Fiziksel Egzersiz Düzeylerinin Menstrual Siklusa Etkileri
  Sayfalar 137 - 142
  Esra GÜNEY, Hacer ÜNVER, Yeşim AKSOY DERYA, Tuba UÇAR
 4. Bir Üniversite Hastanesi Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastaların İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 143 - 147
  Attila ÖNMEZ, Ali TAMER
 5. Tarımda Çalışan Bir Grup Kadın İşçinin Omaha Sistemi’ne Göre Sağlık Problemlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 148 - 155
  Keziban TAŞÇENE, Deniz KOÇOĞLU, Belgin AKIN
 6. Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı
  Sayfalar 156 - 160
  Özge KAPISIZ, Aysel KARACA, Filiz SÜZER ÖZKAN, Hacer GÜLEN SAVAŞ
 7. Bir Üniversitenin Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom
  Sayfalar 161 - 164
  Özlem DOĞAN YÜKSEKOL
 8. Kalp Hastaları Cinsel Aktiviteden Uzak Durmalı mı?
  Sayfalar 165 - 169
  Afitap ÖZDELİKARA, Ebru BABA
 9. Şizofreninin Aile Üzerine Olan Etkisi
  Sayfalar 170 - 175
  Ayşe KÖROĞLU, Çiçek HOCAOĞLU
 10. Psikiyatri Hastalarında Zorunlu Yatış ve Zorla Tedaviye Bir Bakış Açısı
  Sayfalar 176 - 181
  Nevin ŞEN, Filiz SÜZER ÖZKAN
 11. Kolorektal Cerrahi Uygulanan Hastalarda Bakım Paketleri Cerrahi Alan Enfeksiyon Riskini Azaltır mı?
  Sayfalar 182 - 186
  Didem KANDEMİR, Ezgi SEYHAN AK, Tuluha AYOĞLU
 12. Sigaranın Yara İyileşmesi Üzerine Zararlı Etkileri
  Sayfalar 187 - 190
  Ayşegül BAYKAN, Halit BAYKAN
 13. Savaş ve Göç Yollarındaki Minik Bedenler: Olgu Sunumu
  Sayfalar 191 - 194
  Semih PETEKKAYA, Zerrin ERKOL, Bora BÜKEN
 14. Epidermal Kist ile Karışan Travmatik Süperfisial Temporal Arter Anevrizması: Olgu sunumu.
  Sayfalar 195 - 196
  Halit BAYKAN, Ayşegül BAYKAN, Ali İhsan TEKİN