Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adına Sahibi

Prof. Dr. Adnan ÖZÇETİN

Baş Editör

Doç. Dr. Şengül CANGÜR

Dahili Bilim Alanlarından Sorumlu Editör

Prof. Dr. Adnan ÖZÇETİN

Temel Bilim Alanlarından Sorumlu Editör

Prof. Dr. Seyit ANKARALI

Cerrahi Bilim Alanlarından Sorumlu Editör

Doç. Dr. Davut AKDUMAN

Biyoistatistik Alanından Sorumlu Editör

Prof. Dr. Handan ANKARALI

Spor Bilimlerinden Sorumlu Editör

Prof. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ

Hemşirelik Bilimlerinden Sorumlu Editör

Dr. Öğr. Üyesi Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN

Yazı-Tasarım İşlerinden Sorumlu Editörler

Doç. Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SUNGUR

Editör Yardımcıları

Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU

Prof. Dr. Şükrü ÖKSÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Emel ÇALIŞKAN

Danışma Kurulu