Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adına Sahibi

Prof. Dr. Adnan ÖZÇETİN

Baş Editör

Doç. Dr. Şengül CANGÜR

Dahili ve Cerrahi Bilim Alanlarından Sorumlu Editör

Prof. Dr. Adnan ÖZÇETİN

Temel Bilim Alanlarından Sorumlu Editörler

Prof. Dr. Cihadiye Elif ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Emel ÇALIŞKAN

Spor Bilimlerinden Sorumlu Editör

Prof. Dr. Hakkı ÇOKNAZ

Hemşirelik Bilimlerinden Sorumlu Editör

Dr. Öğr. Üyesi Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN

Biyoistatistik Alanından Sorumlu Editör

Doç. Dr. Şengül CANGÜR

Yazı-Tasarım İşlerinden Sorumlu Editörler

Doç. Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SUNGUR

Editör Yardımcıları

Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU

Prof. Dr. Şükrü ÖKSÜZ

Danışma Kurulu