Bir Üniversitenin Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom
Premenstrual Syndrome in Midwifery Students of a University

Özlem DOĞAN YÜKSEKOL [1]

101 271

Premenstruel sendrom en sık ergenlik döneminde görülen, genç kızların yaşamını, derslere devam etme durumunu, okul başarısını ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Bu çalışma Elazığ Sağlık Yüksekokulu Ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin premenstruel semptomlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikteki çalışmanın evrenini 2010-2011 eğitim öğretim yılında Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu Ebelik bölümü 1., 2. ve 3.sınıflarında öğrenim gören toplam 182 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş evrenin tamamı çalışmaya alınmıştır. Ancak verilerin toplandığı günde 10 öğrencinin derste olmamaları, çalışmaya katılmayı reddetmeleri nedeniyle araştırmaya 172 öğrenci alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür taranarak geliştirilen anket soruları ve Premenstrual Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiş ve ilk olarak ortalama, standart sapma, yüzde hesaplanmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için Pearson Ki-kare testi kullanılmıştır. Öğrencilerin Premenstrual Değerlendirme Ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 112.6±32.0’dır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin %60.5’i depresif duygulanım, %51.2’sinin yorgunluk, %43.6’sının depresif düşünce, %32’sinin sinirlilik, %19.8’inin anksiyete, %8.1’inin iştah değişiklikleri,%7’sinin şişkinlik, %5.2’sinin ağrı yaşadığı saptanmıştır. Öğrencilerin %92.4’ü sigara kullanmadığını, %61.6’sı çayı sık tükettiğini, %79.7’si kahveyi nadir olarak kullandığını, %93’ü ara sıra egzersiz yaptığını, %87.8’i herhangi bir kronik hastalığının olmadığını belirtmiştir. Çalışmada menstruasyon süresi, oral kontraseptif kullanma ve mentruasyon düzeni ile premenstrual sendrom yaşama arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır.

Premenstrual syndrome is a health problem that is most commonly seen adolescence, which negatively affects lives of girls, their attendance at classes, school success, and social life. This study was carried out in order to determine premenstrual symptoms of the students in Elazığ Health High School Midwifery Department. The universe of the descriptive and relationship-seeking study consisted of 182 students who were attending to Elazığ Health School Midwifery Department 1st, 2nd, 3rd grades in 2010-2011 academic year. No sampling was made, all of research universe was included in study. On the day of collection of data, 172 students were taken to investigation because 10 students were’nt in class and didn’t accept participating in study. As data collection tool, questionnaire developed by researcher using literature scanning and Premenstrual Evaluation Scale were used. Data were evaluated with SPSS 15.0, and mean, standard deviation and percentage were calculated. Pearson Chi-Square test was used to examine relations between categorical variables. The average Premenstrual Evaluation Scale score of students was 112.6±32.0. According to results of the research, it was detected that of the students 60.5% experienced depressive mood, 51.2% were fatigue, 43.6% were depressive thinking, 32% were irritablity, 19.8% had anxiety, 8.1% had appetite changes, 7% had bloating, 5.2% suffering from pain. 92.4% of the students stated that they did not use cigarettes, 61.6% drank tea frequently, 79.7% drank coffee rarely, 93% made occasional exercise, 87.8% stated that they had no chronic disease. There was no significant relationship between duration of menstruation, oral contraceptive use, and menstruation scheme with premenstrual syndrome in the study.

 • 1. Oskay Ü, Can G, Taş D, Sezgin Ö. Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinde görülen perimenstruel sorunlar. İstanbul ÜniveristesimFlorence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2008; 16 (63): 157-164.
 • 2. Pınar G, Çolak M, Öksüz E. Prmenstruel syndrome in turkish college students and ıts effects on life quality. Sexual &Reproductıve Healthcare. 2011; 2(1): 21-27.
 • 3. Chandraratne NK, Gunawardena NS, Premenstrual syndrome: the experience from a sample of Sri Lankan Adolescents. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2011; 24(5): 304-310.
 • 4. Karaca İ, Kurt S, Toz E, Adiyeke M, Canda MT. Treatment of premenstruel syndrome with progesterone in women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Obstet. 2013; 3 (3): 151-155.
 • 5. Bastani F, Hashemi S. Effects of a web based lifestyle education on general health and severity of the symptoms of Premenstrual Syndrome (PMS) among female students: a randomized controlled trial. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012; 46: 3356 – 3362.
 • 6. Kısa S, Zeyneloğlu S, Güler N. Üniversite öğrencilerinde premenstruel sendrom görülme sıklığı ve etkileyen faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;1(4): 284-298.
 • 7. Butsripoom B, Hanucharurnkul S, Arpanantikul M, Choktanasiri W, Vorapongsathorn T, Sinsuksai N. Premenstrual syndrome among Thai Nurses: prevalence, ımpact and self-management strategies.Thai J Nurs Res. 2009; 13(4): 285 – 301.
 • 8. Arıöz A, Ege E. Premenstruel sendrom sorunu olan üniversite öğrencilerinde, semptomların kontrolü ve yaşam kalitesinin arttırılmasında eğitimin etkinliği. Genel Tıp Dergisi. 2013; 23(3):63-69.
 • 9. Derman O, Kambur NO, Tokur TE, Kutluk T. Premenstrual syndrome and associated symptoms in adolescent girls. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004; 116(2):201-206.
 • 10. Kırcan N, Ergin F, Adana F, Arslantaş H. Hemşirelik öğrencilerinde premenstruel sendrom prevelansı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2012;13(1):19-25.
 • 11. Kıvrak AÖ, Taşğın Ö. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören kız öğrencilerin premenstruel sendrom düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 15:110-119.
 • 12. Tanrıverdi G, Selçuk E, Okanlı A. Üniversite öğrencilerinde premenstruel sendrom prevelansı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010; 13(1): 52-57.
 • 13. Selçuk Tarı K, Avcı D, Yılmaz Alp F. Hemşirelik öğrencilerinde premenstruel sendrom prevelansı ve etkileyen faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2004; 5(2): 98-103.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Özlem DOĞAN YÜKSEKOL
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed256566, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {}, volume = {7}, pages = {161 - 164}, doi = {}, title = {Bir Üniversitenin Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom}, key = {cite}, author = {DOĞAN YÜKSEKOL, Özlem} }
APA DOĞAN YÜKSEKOL, Ö . (). Bir Üniversitenin Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (3), 161-164. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/duzcesbed/issue/31504/256566
MLA DOĞAN YÜKSEKOL, Ö . "Bir Üniversitenin Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (): 161-164 <http://www.dergipark.gov.tr/duzcesbed/issue/31504/256566>
Chicago DOĞAN YÜKSEKOL, Ö . "Bir Üniversitenin Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (): 161-164
RIS TY - JOUR T1 - Bir Üniversitenin Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom AU - Özlem DOĞAN YÜKSEKOL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 164 VL - 7 IS - 3 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bir Üniversitenin Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom %A Özlem DOĞAN YÜKSEKOL %T Bir Üniversitenin Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD DOĞAN YÜKSEKOL, Özlem . "Bir Üniversitenin Ebelik Bölümü Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 / 3 161-164.