Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı
Perceptions of Nursing Students Regarding Childbirth

Özge KAPISIZ [1] , Aysel KARACA [2] , Filiz SÜZER ÖZKAN [3] , Hacer GÜLEN SAVAŞ [4]

196 536

Doğum biyolojik, psikolojik ve kültürel süreçleri içinde barındıran doğal bir süreç olmakla beraber kadına heyecan, mutluluk ve aynı zamanda korku veren bir deneyimdir. Doğum olayının algılanması, kişiden kişiye göre değişmektedir. Hemşirelik mesleğine adım atmamış ve daha yolun başında olan öğrencilerin, Doğum ve Kadın Hastalıkları dersini almadan önce doğuma ilişkin algılarının toplumdaki bireylerle benzerlik gösterdiği tahmin edilmektedir. Sağlık çalışanları tarafından gebe kadınların ve ailelerinin yeterli düzeyde ve doğru bilgilendirilmesi ve danışmanlık yapılması durumunda gebelerin doğum sürecinde daha uyumlu ve daha az stresli oldukları görülmüştür. Hemşirenin bu desteği verebilmesi için önce doğuma ilişkin kendi algılarını bilmesi ve duygularını tanıması gerekmektedir. Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin doğum ile ilgili duygu, düşünce, algı ve kültürel bakış açılarını ortaya çıkarmak amacıyla planlanmıştır. Araştırma kalitatif yöntemlerin kullanıldığı tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın verileri sosyodemografik bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile üç ayrı odak grup oturumu yapılarak toplanmıştır. Görüşme ile elde edilen veriler, tümevarım analizi tekniğiyle, nitel olarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya 28 kız ve 8 erkek öğrenci katılmıştır. Nitel verilerin değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin doğum algısı ve bu algıyı etkileyen faktörlere ilişkin 2 ana tema (doğum algısı ve doğum algısını etkileyen faktörler) ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin doğum ile ilgili bakış açılarının genellikle olumlu olmakla birlikte doğum ile ilgili korkularının da olduğu görülmüştür. Öğrencilerin hemen hepsi doğum ve kadın sağlığı hemşireliği dersiyle birlikte doğuma daha gerçekçi bir bakış açısı geliştirdiklerini ifade etmiştir. Doğum deneyimi yaşama veya çocuk sahibi olma (anne-baba olma) isteklerinin kültürle şekillendiğini belirtmişlerdir.

Birth, as well as being a natural process that includes biological, psychological, and cultural processes, is an experience that gives excitement, happiness and fear at the same time. The perception of birth changes from person to person. It is presumed that the birth perceptions of students who have not experienced the profession of nursing and at the beginning of their journey, to be similar to those of individuals in the society, before taking the course of Obstetrics and Gynecology. It has been observed that the pregnant women are more harmonious and less worried during birth when the pregnant women and their families are informed accurately and sufficiently and are advised by the health care workers. The nurse must firstly know his/her own feelings about birth and recognize his/her emotions to be able to give this assistance. This study was designed to reveal feelings, thoughts, perceptions and cultural perspectives of the nursing students regarding childbirth. This is a descriptive study using qualitative methods. Data of the study were collected by sociodemographic information form and semi-structured interview forms after performing three focus group discussions. Data obtained with the interviews were qualitatively evaluated by using inductive analysis. Twenty-eight female and 8 male students were included in the study. At the end of the assessment of qualitative data, 2 main themes were emerged regarding childbirth perceptions of the students and the factors affecting these perceptions. It was found that children’s perspectives regarding childbirth were generally positive, but they also had fears regarding childbirth. Almost all of the students stated that they developed a more realistic perspective for childbirth after taking the course of childbirth and women health nursing. They also indicated that their willing for experiencing childbirth or having a child (being parents) was shaped with the culture.

 • Referans 1 . Hofberg K, Ward MR. Fear of childbirth, tocophobia, and mental health in mothers: The obstetric–psychiatric interface. Clinical Obstetrics and Gynecology. 2004;47(3):527-534.
 • Referans 2. Serçekuş P. Nullipar Kadınlarda Normal Spontan Doğuma İlişkin Korkular ve Nedenlerinin İncelenmesi, [Yüksek Lisans Tezi] İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 • Referans 3. Şahin N, Dinç H, İşsiz M. Gebelerin Doğuma İlişkin Korkuları ve Etkileyen Faktörler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2009;40:57-62. Referans 4 . Goodin M, Griffiths M. Caesarean section on demand, Obstetrics. Gynecology and Repreductive Medicine 2012;22 (12):368-370.
 • Referans 5. Köksal Ö, Duran ET. Doğum Ağrısına Kültürel Yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2013; 6 (3): 144-148
 • Referans 6 . Hofberg K, Ward MR. Fear of childbirth, tocophobia, and mental health in mothers: The obstetric–psychiatric interface. Clinical Obstetrics and Gynecology 2004;47(3):527-534.
 • Referans 7. Sayıner DF, Özerdoğan N, Giray S. Özdemir E ve ark. Kadınların doğum şekli tercihlerini etkileyen faktörler. Perinatoloji Dergisi 2009; 17(3): 104-112.
 • Referans 8 . Kızılkaya N. Kadınların Doğum eylemindeki destekleyici hemşirelik davranışlarına ilişkin görüşleri. Perinatoloji Dergisi 1997; 3(4): 30-42.
 • Referans 9 . Karakuş S. Psikolojiye Giriş Ankara: 8. Baskı, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları; 1991.
 • Referans 10 . Ramsden P (1994) Using research an student learning on enhance educational quality, 11 Ağustos 2016. "http//www.lgu.ac.ok/deliberations/ocdspubs/is/tp.ramsden.html.
 • Referans 11 . Şirin A, Kavak O, Ertem G. Doğumhane stajına çıkan öğrencilerin durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003; 7(1): 27-32.
 • Referans 12 . Bell ML. Learning aaa complex nursing skill: student anxiety and the effect of preclinical skill evaluation. Journal of Nursing Education 1991; 30(5): 222-228. Referans 13 . Audet MC (1995). Caring in nursing education:reducing anxiety in the clinical setting. Journal of Nursing Education 8(3):21-28.
 • Referans 14. Gibbs, A. (1997). “Focus groups”, Social Research Update, 19. 10 Ağustos 2016. http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU19.html.
 • Referans 15. Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Ankara: 7. Basım; 2008. s. 72. Referans 16. Çiçek Ö, Mete S. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2015; 8 (4):263-268
 • Referans 17 . Serçekuş P, Okumuş H. Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery 2009; 25:155–162.
 • Referans 18 . Fenwick J, Toohill J, Creedy DK, Smith J at al. Sources, responses and moderators of childbirth fear in Australian women: A qualitative investigation. Midwifery. 2015; 31:239–246.
 • Referans 19. Utkualp N, Ogur P. Öğrencilerin Doğum Kadın Hastalıkları ve Hemşireliği Dersi Alan Uygulamasına İlişkin Duygu ve Düşünceleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2010;3(1).
 • Referans 20 . Seller A. Gebelerin doğuma ilişkin korku ve beklentileri, [yüksek lisans tezi] Mersin: Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.
 • Referans 21 . Duran ET, Atan ŞÜ. Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi 2011;21(3):83-88.
 • Referans 22 . Doğaner G, Doğaner A, Duran Ö, Tuna M ve ark. Sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerin doğum şekli tercihlerine yönelik düşüncelerinin belirlenmesi. J Turk Soc Obstet Gynecol 2013; 10:31-36.
 • Referans 23 . Serçekuş P, Cetisli NE, İnci FH. Birth preferences by nulliparous women and their partners in Turkey. Sexual & Reproductive Healthcare 2015; 6(3):182–185.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Özge KAPISIZ
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Aysel KARACA
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Filiz SÜZER ÖZKAN

Yazar: Hacer GÜLEN SAVAŞ

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed320036, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {}, volume = {7}, pages = {156 - 160}, doi = {}, title = {Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı}, key = {cite}, author = {KAPISIZ, Özge and GÜLEN SAVAŞ, Hacer and SÜZER ÖZKAN, Filiz and KARACA, Aysel} }
APA KAPISIZ, Ö , KARACA, A , SÜZER ÖZKAN, F , GÜLEN SAVAŞ, H . (). Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (3), 156-160. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/duzcesbed/issue/31504/320036
MLA KAPISIZ, Ö , KARACA, A , SÜZER ÖZKAN, F , GÜLEN SAVAŞ, H . "Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (): 156-160 <http://www.dergipark.gov.tr/duzcesbed/issue/31504/320036>
Chicago KAPISIZ, Ö , KARACA, A , SÜZER ÖZKAN, F , GÜLEN SAVAŞ, H . "Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (): 156-160
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı AU - Özge KAPISIZ , Aysel KARACA , Filiz SÜZER ÖZKAN , Hacer GÜLEN SAVAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 156 EP - 160 VL - 7 IS - 3 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı %A Özge KAPISIZ , Aysel KARACA , Filiz SÜZER ÖZKAN , Hacer GÜLEN SAVAŞ %T Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD KAPISIZ, Özge , KARACA, Aysel , SÜZER ÖZKAN, Filiz , GÜLEN SAVAŞ, Hacer . "Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum Algısı". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 / 3 156-160.