Bir Üniversite Hastanesi Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastaların İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Patients Following Results Applying Diabetes Mellitus Outpatient Clinic in a University Hospital

Attila ÖNMEZ [1] , Ali TAMER [2]

169 392

Diabetes Mellitus dinamik süreçleri olan bir hastalıktır. Poliklinik takipleri tedavinin en önemli basamaklarından biridir. Hastanın başvuru anındaki ve takiplerindeki durumu iyi bilinmelidir. Bu çalışmada, diyabet polikliniğine başvuran ve düzenli olarak poliklinik kontrolüne gelen diyabet hastalarının; sosyodemografik ve biyokimyasal verilerinin, ilaç tedavi modalitelerinin ve komplikasyon oranlarının incelenmesi amaçlandı. Diyabet polikliniğine başvuran kontrol hastalarının dosyaları geriye dönük olarak taranarak tip 1, tip 2 ve gestasyonel diyabet tanısı konulan toplam 375 hasta çalışmaya alındı. Hastalar diyabet polikliniğine başvuru zamanına göre ilk başvuru ve 12. aydaki poliklinik başvuruları olarak incelendi. Başvuran hastaların yaş ortalaması 53 (18-93) yıldı ve kadın cinsiyet daha sık (%55,7) gözlendi. Olguların başvuru anındaki ortalama HbA1c değerleri %9,1 ve 12. ayda %8 olarak saptandı. Tüm diyabet tipleri içinde hastalarda en fazla görülen mikrovasküler komplikasyon diyabetik nöropati (%14,9), en az görülen ise diyabetik nefropati (%2,1) idi. En fazla eşlik eden ek hastalığın hipertansiyon olduğu görüldü (%50,7). Başvurudaki hastaların tedavide yüksek oranda metformin ve sülfonilüre kombinasyonu (%34,9) kullanıldığı; 12. ayda ise hastaların daha çok metformin ve insülin kombinasyonu (%37,6) kullandığı görüldü. Multisistemik yaklaşım gerektiren diyabet hastalığının tedavisinde hekim, diyabet hemşiresi ve diyetisyen bir takım halinde çalışmalıdır. Kontrole gelen hastaların kontrol parametrelerinin başvuru anındaki parametrelerinden daha iyi durumda olması poliklinik kontrollerinin önemini göstermektedir.

Diabetes Mellitus is a disease with a dynamic course. Polyclinic follow-up visits are one of the most important issues in the treatment. Disease status of patients, should be known well both at admission and in the follow up visits. In this study, sociodemographic and biochemical data, medical treatment modalities and complication rates of diabetes patients who admitted the diabetes polyclinic and had regular follow up visits. A total of 375 patients with diagnosis of type 1, type 2 and gestational diabetes included in the study by analyzing retrospectively medical records of patients admitted to diabetes polyclinic. Patients were analyzed as first visit and 12th month according to the admission time to diabetes polyclinic. Mean age of patients was 53 (18-93) years and the most common gender was female (55.7%). The mean HbA1c levels were 9.1% in the first admission group, and 8% in 12th month. The most common microvascular complication was diabetic neuropathy (14.9%), the least complication was nephropathy (2.1%), among all diabetes types. The most common disease concomitant to diabetes was hypertension (50.7%). It was observed that the most common medical treatment option was metformin and sulfonylurea combination (34.9%) in the first admission group patients while patients were use metformin and insulin comination in the 12th month group (37.6%). Physician, diabetes nurse and dietician should work as a team, in management of diabetes treatment requiring multisystem approach. The case that the control parameters of the patients coming to the control are better than the parameters of the admission time, shows the importance of follow up controls.

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Attila ÖNMEZ

Yazar: Ali TAMER

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed345192, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {}, volume = {7}, pages = {143 - 147}, doi = {}, title = {Bir Üniversite Hastanesi Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastaların İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ÖNMEZ, Attila and TAMER, Ali} }
APA ÖNMEZ, A , TAMER, A . (). Bir Üniversite Hastanesi Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastaların İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (3), 143-147. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/duzcesbed/issue/31504/345192
MLA ÖNMEZ, A , TAMER, A . "Bir Üniversite Hastanesi Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastaların İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (): 143-147 <http://www.dergipark.gov.tr/duzcesbed/issue/31504/345192>
Chicago ÖNMEZ, A , TAMER, A . "Bir Üniversite Hastanesi Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastaların İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (): 143-147
RIS TY - JOUR T1 - Bir Üniversite Hastanesi Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastaların İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi AU - Attila ÖNMEZ , Ali TAMER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 147 VL - 7 IS - 3 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bir Üniversite Hastanesi Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastaların İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi %A Attila ÖNMEZ , Ali TAMER %T Bir Üniversite Hastanesi Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastaların İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD ÖNMEZ, Attila , TAMER, Ali . "Bir Üniversite Hastanesi Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastaların İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 / 3 143-147.