The Identification of Health Problems of a Group of Women Working in Agriculture According to Omaha System
Tarımda Çalışan Bir Grup Kadın İşçinin Omaha Sistemi’ne Göre Sağlık Problemlerinin Belirlenmesi

Keziban TAŞÇENE [1] , Deniz KOÇOĞLU [2] , Belgin AKIN [3]

144 329

This study aims to determine the health problems including environmental, psychosocial, physiological and health behaviors of women working in agriculture. The research population of descriptive study is consisted of 46 women working in carrot enterprises in a district. In the study a survey of 146 questions was used consisting of demographic variables and Problem Classification List from Omaha system component were used. Data were collected by filling in the questionnaire, face-to-face interviews and physical examination. Data were summarized in frequency, percentage, mean and standard deviation and frequency tables were composed using the SPSS 15.0 statistical program. A total of 1096 nursing diagnoses (average 23.8 per person) were determined according to the Problem Classification List. From the 1096 symptoms-signs determined by using Omaha system, 7.02% were environmental diagnoses, 31.5% were psychosocial diagnoses, 41.14% were physiological diagnoses, and 20.34% were the area of health behaviors. The most observed health problem in which symptoms-signs indicated health problem of female workers was income (n=72) in environmental area, mental health in psychosocial area (n=86), oral health in physiological area (n=78), and diet in the area of health behaviors (n=54). The results obtained from the study showed that women working in agriculture had a large number of and quite a variety of health problems. As a result, we could say that physiological field health problems are widespread among women agricultural workers; women agricultural workers have negative health behaviors, do not receive effective and sufficient care for their health problems, and their mental problems are arising similar to urban areas.

Bu araştırma tarımda çalışan kadınların çevresel, psikososyal, fizyolojik ve sağlık davranışlarına yönelik sağlık problemlerinin belirlenmesini amaçlamıştır. Tanımlayıcı türdeki çalışmanın evrenini bir ilçede havuç işletmelerinde çalışan 46 kadın oluşturmaktadır. Araştırmada sosyodemografik değişkenler ve Omaha sistemi bileşenlerinden Problem Sınıflama Listesine göre oluşturulan 146 soruluk anket kullanılmıştır. Çalışmada veriler anket formunun doldurulması, yüz yüze görüşme ve fiziksel muayene yöntemi ile toplanmıştır. Veriler SPSS 15.0 istatistik programında sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma ile özetlenmiş ve frekans tabloları oluşturulmuştur. Çalışmada Problem Sınıflama Listesine göre toplamda 1096 (23.8±4.3) sağlık sorunu gösteren belirti-bulgu belirlenmiştir. Omaha sistemi kullanılarak belirlenen 1096 belirti-bulgunun %7.02’sini çevresel alan, %31.5’ini psikososyal alan, %41.14’ünü fizyolojik alan ve %20.34’ünü ise sağlık davranışları alanındaki belirti-bulgular oluşturmaktadır. Kadın işçilerin sağlık sorunu gösteren belirti ve bulgularının en çok yer aldığı sağlık sorunu, çevresel alanda gelir (n=72); psikosyal alanda mental sağlık (n=86); fizyolojik alanda ağız sağlığı (n=78) ve sağlık davranışı alanında beslenme (n=54) sorunlarıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar kırsal alanda tarım işçisi olarak çalışan kadınların sağlık sorunlarının oldukça çeşitli ve çok sayıda olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak tarım işçisi kadınlar arasında fizyolojik alan sağlık sorunlarının yaygın görüldüğünü; tarım işçisi kadınların olumsuz sağlık davranışlarına sahip olduklarını, sağlık sorunları için etkin ve yeterli bakım almadıklarını ve ruhsal sorunların kentsel alana benzer şekilde ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Keziban TAŞÇENE

Yazar: Deniz KOÇOĞLU

Yazar: Belgin AKIN

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed345196, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {Düzce Üniversitesi}, year = {}, volume = {7}, pages = {148 - 155}, doi = {}, title = {Tarımda Çalışan Bir Grup Kadın İşçinin Omaha Sistemi’ne Göre Sağlık Problemlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {TAŞÇENE, Keziban and KOÇOĞLU, Deniz and AKIN, Belgin} }
APA TAŞÇENE, K , KOÇOĞLU, D , AKIN, B . (). Tarımda Çalışan Bir Grup Kadın İşçinin Omaha Sistemi’ne Göre Sağlık Problemlerinin Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7 (3), 148-155. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/duzcesbed/issue/31504/345196
MLA TAŞÇENE, K , KOÇOĞLU, D , AKIN, B . "Tarımda Çalışan Bir Grup Kadın İşçinin Omaha Sistemi’ne Göre Sağlık Problemlerinin Belirlenmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (): 148-155 <http://www.dergipark.gov.tr/duzcesbed/issue/31504/345196>
Chicago TAŞÇENE, K , KOÇOĞLU, D , AKIN, B . "Tarımda Çalışan Bir Grup Kadın İşçinin Omaha Sistemi’ne Göre Sağlık Problemlerinin Belirlenmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 (): 148-155
RIS TY - JOUR T1 - Tarımda Çalışan Bir Grup Kadın İşçinin Omaha Sistemi’ne Göre Sağlık Problemlerinin Belirlenmesi AU - Keziban TAŞÇENE , Deniz KOÇOĞLU , Belgin AKIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 155 VL - 7 IS - 3 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Tarımda Çalışan Bir Grup Kadın İşçinin Omaha Sistemi’ne Göre Sağlık Problemlerinin Belirlenmesi %A Keziban TAŞÇENE , Deniz KOÇOĞLU , Belgin AKIN %T Tarımda Çalışan Bir Grup Kadın İşçinin Omaha Sistemi’ne Göre Sağlık Problemlerinin Belirlenmesi %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD TAŞÇENE, Keziban , KOÇOĞLU, Deniz , AKIN, Belgin . "Tarımda Çalışan Bir Grup Kadın İşçinin Omaha Sistemi’ne Göre Sağlık Problemlerinin Belirlenmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 / 3 148-155.