Ege Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1307-4474 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Ege Üniversitesi |

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de on-line olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece on-line yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve geleneklere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Dergimiz temmuz ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisi'nin yayın alanı, ulusal ve uluslar arası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Dergimiz 2015 yılından beri ULAKBİM tarafından taranmaktadır.

 

Sahibi
Prof. Dr. Hülya YILMAZ
Eğitim Fakültesi Adına
 
Editör
Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI
 
Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ

Doç. Dr. Murat SAĞLAM

Doç. Dr.  Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ

Yrd. Doç. Dr. Fırat SARSAR

Yrd. Doç. Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE
     

Redaksiyon

Araş. Gör. Dr. Nurullah AKKURT

Araş. Gör. Yasin AYEge Eğitim Dergisi

ISSN 1307-4474 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Ege Üniversitesi |
Kapak Resmi

79.988

263.228

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de on-line olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece on-line yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve geleneklere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Dergimiz temmuz ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisi'nin yayın alanı, ulusal ve uluslar arası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Dergimiz 2015 yılından beri ULAKBİM tarafından taranmaktadır.

 

Sahibi
Prof. Dr. Hülya YILMAZ
Eğitim Fakültesi Adına
 
Editör
Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI
 
Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ

Doç. Dr. Murat SAĞLAM

Doç. Dr.  Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ

Yrd. Doç. Dr. Fırat SARSAR

Yrd. Doç. Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE
     

Redaksiyon

Araş. Gör. Dr. Nurullah AKKURT

Araş. Gör. Yasin AYCilt 19 - Sayı 1 - Tem 2018
 1. Türkiye’de Kademeler Arası Geçiş: Dünü-Bugünü ve Bir Model Önerisi
  Sayfalar 1 - 18
  Hakan Atılgan
 2. “Sanatsal Açıdan Donanımlı” Okul Öncesi Eğitim Sınıfında Bir Pilot Uygulama Örneği
  Sayfalar 19 - 33
  Şakire Ocak Karabay, Gamze Bilir Seyhan
 3. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 34 - 45
  Esra Çakırlar-Altuntaş, Miraç Yılmaz, Salih Levent Turan
 4. Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Güçlüklerini Azaltmadaki Etkisi
  Sayfalar 46 - 66
  Volkan Demir, Nazire Ayşenur Gündoğan
 5. Öğrenci - Öğretmen İlişki Ölçeği-Kısa Formunun Türkçe’ye Uyarlanması
  Sayfalar 67 - 82
  DERYA ŞAHİN ASI, Şakire Oacak Karabay
 6. Okul Müdürlerinin Yönetsel Güçlülükleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 83 - 115
  Yeliz Özkan Hıdıroğlu, Çağlar Hıdıroğlu, Abdurrahman Tanrıöğen
 7. Liderlik Yönelimi ve Politik Beceri Arasındaki İlişkinin Okul Müdürlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 116 - 134
  MURAT ÖZDEMİR
 8. İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Tasarım Süreci İle İlgili Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Eğitim Modülü Uygulaması
  Sayfalar 135 - 160
  Esin Pekmez, HÜLYA YILMAZ, ASLI CEREN ALAÇAM AKŞİT, FULDEN GÜLER
 9. Ortaokul Öğrencilerinde Demokrasi Algısı, Deontik Adalet, Toplumsal Değerler Algısı Arasındaki İlişki
  Sayfalar 161 - 181
  Hakan SARIÇAM, Adnan ÖZBEY
 10. İlkokullarda Görev Yapan İdarecilerin ve Psikolojik Danışmanların Öğrencilere Yönelik Cinsel Tacizler Hakkındaki Deneyimleri ve Uygulamaları
  Sayfalar 182 - 208
  Zeynep Alat, Harun Türk
 11. Evli Kadın ve Erkeklerde İş Tükenmişliğinin Yordanması
  Sayfalar 209 - 224
  elif ercan, semra uçar
 12. Güdülenmiş Öğrenmeyi Destekleme Öz-Yeterlik Algısının Kollektif Yeterlik, Tükenmişlik ve Teknolojiyle Bütünleşmeyle İlişkisi
  Sayfalar 225 - 244
  Miraç Yılmaz, Öner Uslu
 13. Scratch Öğretiminde Ayrılıp Birleşme Tekniği Kullanımının Derse Yönelik Tutuma Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi
  Sayfalar 245 - 261
  Sezin YÜKSEL, Kerim GÜNDOĞDU
 14. İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Yazma Sürecinde Uygulanan Etkinlik ve Stratejilerin İncelenmesi
  Sayfalar 262 - 283
  Güzin Karasu, Yıldız Uzuner, Ayşe Beral
 15. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Türkçe Robotik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 284 - 299
  Burak ŞİŞMAN, Sevda Küçük
 16. Evlilik Rol Beklentileri Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 300 - 319
  burak köksal
 17. Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İlkokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Tutumlarına ve Fen Motivasyonlarına Etkisi
  Sayfalar 320 - 337
  ümit izgi onbaşılı
 18. Teknoloji Destekli Sınıf Ortamlarında Öğrencilerin Ders Sorumlusunun Bilgisine Yönelik Algıları Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 338 - 352
  Güney HACIÖMEROĞLU, Cumali YAŞAR, Ahmet Kemal ÖKMEN