Amaç

Türkiye'de eğitim bilimleri alanında en köklü dergilerden biri olan ve 1989'dan günümüze aralıksız yayın hayatına devam eden Eğitim Bilimleri Dergisi 2018'den itibaren yayın hayatına Educational Research in International Context (ERIC) ismiyle devam etmektedir.

Dergi, eğitimin küresel ölçekteki meselelerine de çözüm üretecek derinlikte, özgünlük değeri yüksek ve bilimsel ölçütleri özenle yerine getiren çalışmaları bilim camiasına sunmayı amaçlamaktadır. 

Kapsam

Educational Research in International Context (ERIC)'te eğitim bilimleri ve ve farklı alanların eğitim öğretimine ilişkin bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. 

Dergiye gönderilecek çalışmalar sitemizde belirtilen Yazım Kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Dergimize Gönderilen çalışmalar Editör tarafından öncelikle amaç, konu, muhteva, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk açısından dikkatle ele alınmaktadır. İkinci aşamada ise  dergimize gönderilen çalışmalar Alan Editörü tarafından değerlendirilir. 


Red Gerekçeleri

Betimsel çalışmalar;

Dergimiz yeni yayın döneminde aldığı ilke kararları gereği betimsel yönü baskın olan derleme çalışmaları yayıma kabul edilmemektedir.


Fark çalışmaları;

Dergimiz yeni yayın döneminde aldığı ilke kararları gereği sadece fark istatistiklerini dayalı çalışmalar yayıma kabul edilmemektedir.


Nitel desenli çalışmalarda;

Nitel çalışmanın deseninin ve gerekçesinin belirtilmemesi, çalışma grubunun hangi teknikle seçildiğinin ifade edilmemesi,  araştırma sürecinin geçerlik ve güvenirlik koşullarının yeterince sağlanmaması, verilerin derinlemesine yeterli analiz edilmemesi yayıma kabul edilmemesine neden olarak gösterilmektedir.


Verilerin güncelliği;

Çalışmada kullanılan verilerin toplanma süresinin beş yılı aşması ve  güncelliğini kaybetmesi çalışmanın yayımlanmama sebebi olarak kabul edilmektedir.


Deneysel çalışmalar için; 

Deneysel verilerin nitel verilerle desteklenmemesi çalışmanın değerlendirilmeye alınamaması için bir neden oluşturmaktadır.