Yazarlara Notlar

Eğitim Bilimleri dergisine gönderilecek çalışmalar sitemizde belirtilen Yazım Kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Dergimize Gönderilen çalışmalar Editör tarafından öncelikle amaç, konu, muhteva, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk açısından dikkatle ele alınmaktadır. İkinci aşamada ise  dergimize gönderilen çalışmalar Alan Editörü tarafından değerlendirilir.


Red Gerekçeleri

Betimsel çalışmalar;

Dergimiz yeni yayın döneminde aldığı ilke kararları gereği betimsel yönü baskın olan derleme çalışmaları yayıma kabul edilmemektedir.


Fark çalışmalar;

Dergimiz yeni yayın döneminde aldığı ilke kararları gereği sadece fark istatistiklerini dayalı çalışmalar yayıma kabul edilmemektedir.


Nitel desenli çalışmalarda;

Nitel çalışmanın deseninin ve gerekçesinin belirtilmemesi, çalışma grubunun hangi teknikle seçildiğinin ifade edilmemesi,  araştırma sürecinin geçerlik ve güvenirlik koşullarının yeterince sağlanmaması, verilerin derinlemesine yeterli analiz edilmemesi yayıma kabul edilmemesine neden olarak gösterilmektedir.


Verilerin güncelliği;

Çalışmada kullanılan verilerin toplanma süresinin beş yılı aşması ve  güncelliğini kaybetmesi çalışmanın yayımlanmama sebebi olarak kabul edilmektedir.


Deneysel çalışmalar için; 

Deneysel verilerin nitel verilerle desteklenmemesi çalışmanın değerlendirilmeye alınamaması için bir neden oluşturmaktadır.