Başeditör
Ad: Ufuk ÇAĞIRICI
E-posta: ufuk.cagirici@ege.edu.tr
Dergi İletişim
Ad: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Bürosu
E-posta: editor@egetipdergisi.com.tr
Telefon: +90 232 390 31 03 Faks / Fax: +90 232 342 21 42
Adres:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Bürosu Bornova 35100, İzmir, Türkiye