Diller
Yayıncı Türleri
2564-7024
Yılda 4 Sayı
1960
13.103 12.605
2396-8923
Aylık Yılda 2 Sayı
2015
4.901 6.913
1302-3055
Yılda 2 Sayı
2000
0 0
2146-4391
1309-8640
Yılda 2 Sayı
2010
7.617 24.521
1308-9072
Yılda 2 Sayı
1987
7.450 15.050
2149-9373
2149-4916
Yılda 3 Sayı
2015
3.682 8.110
2564-758X
Yılda 4 Sayı
2015
Yılda 2 Sayı
2016
Yılda 2 Sayı
2016
Yılda 2 Sayı
2017
190 190
Yılda 2 Sayı
2017
664 912
2146-9431
Yılda 2 Sayı
2012
1.204 1.766
2147-9666
Yılda 2 Sayı
2012
5.279 12.561
2536-4561
Yılda 2 Sayı
2016
1.181 1.153
2458-8989
2458-8989
Yılda 3 Sayı
2015
5.965 7.474
2147-835X
1301-4048
Yılda 6 Sayı
1997
225.922 283.833
1304-6330
Yılda 2 Sayı
2004
2.950 7.450