Diller
Yayıncı Türleri
2564-6567
Yılda 3 Sayı
2016
6.620 7.573
2587-0319
Yılda 3 Sayı
2016
4.637 9.416
Yılda 2 Sayı
2018
Yılda 3 Sayı
2017
947 1.085
2564-6664
Yılda 3 Sayı
2017
3.214 3.975
2147-9607
Yılda 4 Sayı
2015
13.973 61.962
Yılda 2 Sayı
2016
2.356 6.360
Yılda 4 Sayı
2017
0 0
1018-3655
Yılda 3 Sayı
1993
460 313
Yılda 4 Sayı
2017
0 0
2602-2834
Yılda 4 Sayı
2015
16.048 29.523
1309-3320
Yılda 4 Sayı
2009
8 225
2146-6033
Yılda 2 Sayı
2011
2.996 4.633
2602-3350
Yılda 3 Sayı
2017
40 40
2602-3288
Yılda 2 Sayı
2017
8.147 12.899
Yılda 2 Sayı
2018
2528-9470
Yılda 4 Sayı
2016
0 0
1307-4504
1307-4504
Yılda 3 Sayı
2011
0 0
2147-494X
Aylık
2013
378 0
Yılda 4 Sayı
2018
0 0