Yayıncı Türleri
Arama Sonucu: 176 Yayıncı Sayısı: 1011
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
3 Adıyaman Üniversitesi
4 Adnan Menderes Üniversitesi
5 Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
6 Afyon Kocatepe Üniversitesi
7 Afyon Kocatepe Üniversitesi
8 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
9 Ahi Evran Üniversitesi
10 Ahmet Yesevi Üniversitesi
11 Akdeniz Üniversitesi
12 Aksaray Üniversitesi
13 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
14 Altınbaş Üniversitesi
15 Amasya Üniversitesi
16 Anadolu Üniversitesi
17 Ankara Üniversitesi
18 Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
19 Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM)
20 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
21 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
22 Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
23 Artvin Çoruh Üniversitesi
24 Atatürk Üniversitesi
25 Balıkesir Üniversitesi
26 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
27 Bartın Üniversitesi
28 Başkent Üniversitesi
29 Batman Üniversitesi
30 Bayburt Üniversitesi
31 Beykent Üniversitesi
32 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
33 Bingöl Üniversitesi
34 Bitlis Eren Üniversitesi
35 Boğaziçi Üniversitesi
36 Bozok Üniversitesi
37 Bülent Ecevit Üniversitesi
38 Celal Bayar Üniversitesi
39 Cumhuriyet Üniversitesi
40 Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi
41 Cumhuriyet Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
42 Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
43 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
44 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
45 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM)
46 Çankaya Üniversitesi
47 Çankırı Karatekin Üniversitesi
48 Çukurova Üniversitesi
49 Deniz Harp Okulu
50 Dicle Üniversitesi
51 Dokuz Eylül Üniversitesi
52 Dumlupınar Üniversitesi
53 Düzce Üniversitesi
54 Ege Üniversitesi
55 Erciyes Üniversitesi
56 Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDİAM)
57 Erzincan Üniversitesi
58 Erzurum Teknik Üniversitesi
59 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
60 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
61 Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi
62 Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Bilimleri Enstitüsü
63 Galatasaray Üniversitesi
64 Gazi Üniversitesi
65 Gaziantep Üniversitesi
66 Gaziosmanpaşa Üniversitesi
67 Gebze Teknik Üniversitesi
68 Giresun University Forecast Research Laboratory
69 Giresun Üniversitesi
70 Gümüşhane Üniversitesi
71 Hacettepe Üniversitesi
72 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
73 Hakkari Üniversitesi
74 Harp Akademileri
75 Harran Üniversitesi
76 Harran Üniversitesi
77 Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
78 Harran Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
79 Hasan Kalyoncu Üniversitesi
80 Hitit Üniversitesi
81 Iğdır Üniversitesi
82 Istanbul Teknik Universitesi TMDK
83 İnönü Üniversitesi
84 İpek Üniversitesi
85 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
86 İstanbul Arel Üniversitesi
87 İstanbul Aydın Üniversitesi
88 İstanbul Aydın Üniversitesi
89 İstanbul Bilim Üniversitesi
90 İstanbul Gelişim Üniversitesi
91 İstanbul Kültür Üniversitesi
92 İstanbul Medeniyet Üniversitesi
93 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
94 İstanbul Medipol Üniversitesi
95 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
96 İstanbul Teknik Üniversitesi
97 İstanbul Ticaret Üniversitesi
98 İstanbul Üniversitesi
99 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
100 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
101 İzmir Demokrasi Üniversitesi
102 İzmir Demokrasi Üniversitesi
103 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
104 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
105 Kafkas Üniversitesi
106 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
107 Kara Harp Okulu
108 Karabük Üniversitesi
109 Karadeniz Teknik Üniversitesi
110 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
111 Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
112 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
113 Kastamonu Üniversitesi
114 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
115 Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
116 Kırıkkale Üniversitesi
117 Kırklareli Üniversitesi
118 Kilis 7 Aralık Üniversitesi
119 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
120 Kocaeli Üniversitesi
121 Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
122 Lefke Avrupa Üniversitesi
123 Maltepe Üniversitesi
124 Mardin Artuklu Üniversitesi
125 Marmara Üniversitesi
126 MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
127 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
128 Mersin Universitesi
129 Mevlana Üniversitesi
130 Millî Savunma Üniversitesi
131 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
132 Mugla Sitki Kocman University
133 Munzur Üniversitesi
134 Mustafa Kemal Üniversitesi
135 Muş Alparslan Üniversitesi
136 Namık Kemal Üniversitesi
137 Necmettin Erbakan Üniversitesi
138 Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
139 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
140 Nişantaşı Üniversitesi
141 Ondokuz Mayıs Üniversitesi
142 Ordu Üniversitesi
143 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
144 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
145 Ömer Halisdemir Üniversitesi
146 Pamukkale Üniversitesi
147 Pamukkale Üniversitesi
148 Polis Akademisi Başkanlığı
149 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
150 Sakarya Üniversitesi
151 Selçuk Üniversitesi
152 Selçuk Üniversitesi
153 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
154 Siirt Üniversitesi
155 Sinop Üniversitesi
156 Süleyman Demirel Üniversitesi
157 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
158 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
159 Şırnak Üniversitesi
160 Toros Üniversitesi
161 Trakya Üniversitesi
162 Tunceli Üniversitesi
163 Türkiye Diyanet Vakfı-Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
164 Uludağ Üniversitesi
165 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
166 Uluslararası Vizyon Üniversitesi
167 Uşak Üniversitesi
168 Üsküdar Üniversitesi
169 Yakın Doğu Üniversitesi
170 Yalova Üniversitesi
171 Yaşar Üniversitesi
172 YBÜ Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
173 Yeditepe Üniversitesi
174 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
175 Yıldız Teknik Üniversitesi
176 Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  • 1 (current)