Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1301-9058 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-9058 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

287.360

675.413

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Tüm bilim insanlarının yazılarına açıktır.

Cilt 38 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Görüş ve Algılamalarının Belirlenmesi
  Sayfalar 825 - 843
  Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
 2. 3-6 Yaş Çocuklarının Cinsel Eğitiminin Gerekliliği İle İlgili Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 845 - 867
  Seher İŞLER, Ayşe Işık GÜRŞİMŞEK
 3. Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması
  Sayfalar 869 - 886
  Rukiyye YILDIZ, İlkay ULUTAŞ, Serap DEMİRİZ
 4. Sınıf Öğretmenlerinin Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrencileriyle Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 887 - 918
  Zehra Nesrin BİROL, Elif AKSOY ZOR
 5. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Serbest Problem Kurma Becerilerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 919 - 947
  Reyhan TEKİN SİTRAVA, Ahmet IŞIK
 6. Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri ile Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 949 - 963
  Merve BAŞARAN, Nezahat GÜÇLÜ
 7. Lise Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 965 - 985
  Ahmet KESİCİ
 8. Duygusal Özerklik, Öğrenci Yılmazlığı, Öğretmene Güven ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Arasındaki İlişkilerin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 987 - 1012
  Yener AKMAN, Könül ABASLI, Şule POLAT
 9. Ortaokul Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranışlar ve Ruhsal Belirti Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1013 - 1035
  Gazanfer ANLI
 10. Eğitim Fakültelerine Getirilmiş Olan Başarı Sırası Sınırlamasının Öğrenci Niteliğini Artırmaya Etkisi: Gazi Fizik Öğretmenliği Örneği
  Sayfalar 1037 - 1056
  Tuğba TAŞKIN, Mustafa KARADAĞ
 11. İlk Öğretmen Okullarında Müzik II. Devre 1. 2. 3. Sınıflar” İsimli Ders Kitabının İncelenmesi
  Sayfalar 1057 - 1076
  Sıtkı KARASU
 12. FeTeMM Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Yansıtıcı Düşünme Becerileri ve Motivasyonlarına Etkisi
  Sayfalar 1077 - 1100
  Recep ÇAKIR, Cansu Ebren OZAN
 13. Besin Zinciri Konusunun Kavratılmasında Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
  Sayfalar 1101 - 1119
  Dilek CERAN, Ahmet Selçuk ONARICIOĞLU
 14. Ekolojik Kimlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1121 - 1142
  Melehat GEZER, Mustafa İLHAN
 15. Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği ’nin (ÇMSÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1143 - 1172
  Hatice DAĞLI, H. Elif DAĞLIOĞLU
 16. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği Adaptasyon Çalışması
  Sayfalar 1173 - 1205
  Feride ŞAHİN, Salih ATEŞ
 17. Uluslararası Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri Okuryazarlığı Testinin Madde-Birey Dağılımı ve Değişen Madde Fonksiyonu Yönünden İncelenmesi
  Sayfalar 1207 - 1231
  Osman Tat, Nuri DOĞAN
 18. Türkiye’de İşbirlikli Öğrenmenin Matematik Tutumuna Etkisi: Meta-analitik Bir İnceleme
  Sayfalar 1233 - 1254
  Sedat TURGUT