Geomatik

e-ISSN 2564-6761 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Murat YAKAR | http://dergipark.gov.tr/geomatik
Kapak Resmi

5.480

6.713

ISSN:2564-6761

Geomatik Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak harita mühendisliği alanında yeni gelişmelerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan HAKEMLİ Uluslararası TÜRKÇE yayınlanan bir dergidir.

Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

Geomatik Dergisi   Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. tarafından lisanslanmıştır.

 GEOMATİK dergisinin kapsamı 

Fotogrametri ve uzaktan algılama,

Lidar , Yersel lazer tarama, Mobil lazer tarama,

GPS ve uygulamaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

Ölçme teknikleri - endüstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri,

Jeodezi

Hidrografik ölçmeler, navigasyon, madencilik ölçmeleri 

Mühendislik ölçmeleri, Jeodezi, dengeleme,

Kartografik uygulamalar,

Arazi Toplulaştırma ve uygulamaları,Kadastro ve uygulamaları

İmar Bilgisi ve uygulamaları ve

Geomatik mühendisliği ve yerbilimleri ile bağlantılı multi disipliner çalışmalar

NİSAN, AĞUSTOS, ARALIK,aylarında sayı çıkarılır.


Derginin dili  TÜRKÇE dir.

Dergimizde Yayınlanan Makalelere DOI Numarası Verilmektedir.


2017 yılından itibaren dergimizde ORCID ID numarası zorunludur.

ORCID iD  numaranızı  https://orcid.org/register  adresinden alabilirsiniz

Cilt: 2 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Airborne Lidar Ve Dted2 Verilerinde Yükseklik (H) Karşılaştırması
  Sayfalar 112 - 117
  Muzaffer NAVRUZ
 2. Tarihi Eserlerin İnsansız Hava Aracı İle Modellenmesinde Karşılaşılan Sorunlar
  Sayfalar 118 - 125
  Omar MIRDAN, Murat YAKAR
 3. En Uygun Arazi Kullanım Planlarının CBS ile İncelenmesi: Sivas İli Dikmencik Köyü Örneği
  Sayfalar 126 - 134
  İlknur SAYKILI, Anıl Can BİRDAL, Doç.Dr. Tarık TÜRK
 4. İnsanız Hava Aracı (İHA) Görüntüleri İle Ortofoto Üretiminde Yükseklik Ve Kamera Açısının Doğruluğa Etkisinin Araştırılması
  Sayfalar 135 - 142
  Arş.Gör. Ozan ÖZTÜRK, Arş.Gör. Burhan Baha BİLGİLİOĞLU, Arş.Gör. Mehmet Furkan ÇELİK, Arş.Gör. Süleyman Sefa BİLGİLİOĞLU, Arş.Gör. Raşit ULUĞ