Geomatik
Kapak Resmi
e-ISSN 2564-6761 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Murat YAKAR | http://dergipark.gov.tr/geomatik

ISSN:2564-6761

Geomatik Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak harita mühendisliği alanında yeni gelişmelerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergidir.Geomatik dergisi Tubitak Ulakbim TR Dizin’de Dizinlenmektedir

Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

Geomatik Dergisi   Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. tarafından lisanslanmıştır.

 GEOMATİK dergisinin kapsamı 

Fotogrametri ve uzaktan algılama,

Lidar , Yersel lazer tarama, Mobil lazer tarama,

GPS ve uygulamaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

Ölçme teknikleri - endüstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri,

Jeodezi

Hidrografik ölçmeler, navigasyon, madencilik ölçmeleri 

Mühendislik ölçmeleri, Jeodezi, dengeleme,

Kartografik uygulamalar,

Arazi Toplulaştırma ve uygulamaları,Kadastro ve uygulamaları

İmar Bilgisi ve uygulamaları ve

Geomatik mühendisliği ve yerbilimleri ile bağlantılı multi disipliner çalışmalar

NİSAN, AĞUSTOS, ARALIK,aylarında sayı çıkarılır.


Derginin dili  TÜRKÇE dir.

2017 yılından itibaren dergimizde ORCID ID numarası zorunludur.

ORCID iD  numaranızı  https://orcid.org/register  adresinden alabilirsiniz

Geomatik

e-ISSN 2564-6761 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Murat YAKAR | http://dergipark.gov.tr/geomatik
Kapak Resmi

12.605

21.659

ISSN:2564-6761

Geomatik Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak harita mühendisliği alanında yeni gelişmelerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergidir.Geomatik dergisi Tubitak Ulakbim TR Dizin’de Dizinlenmektedir

Creative Commons Attribution ShareAlike license icon

Geomatik Dergisi   Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. tarafından lisanslanmıştır.

 GEOMATİK dergisinin kapsamı 

Fotogrametri ve uzaktan algılama,

Lidar , Yersel lazer tarama, Mobil lazer tarama,

GPS ve uygulamaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

Ölçme teknikleri - endüstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri,

Jeodezi

Hidrografik ölçmeler, navigasyon, madencilik ölçmeleri 

Mühendislik ölçmeleri, Jeodezi, dengeleme,

Kartografik uygulamalar,

Arazi Toplulaştırma ve uygulamaları,Kadastro ve uygulamaları

İmar Bilgisi ve uygulamaları ve

Geomatik mühendisliği ve yerbilimleri ile bağlantılı multi disipliner çalışmalar

NİSAN, AĞUSTOS, ARALIK,aylarında sayı çıkarılır.


Derginin dili  TÜRKÇE dir.

2017 yılından itibaren dergimizde ORCID ID numarası zorunludur.

ORCID iD  numaranızı  https://orcid.org/register  adresinden alabilirsiniz

Cilt 3 Sayı 3 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. 3B Kent Modelleri İçin Yeni Bir Silüet Analizi Modülünün Geliştirilmesi
  Sayfalar 183 - 195
  Sebahat TEMUÇİN KILIÇER, Çetin CÖMERT, Halil AKINCI
 2. Yarasa Algoritması İle Robust Kestirimin Nivelman Ağlarına Uygulanması
  Sayfalar 196 - 202
  Mevlüt YETKİN, Ömer BİLGİNER
 3. SRTM1 ve ASTER Sayısal Yükseklik Modellerinin Gravimetrik Jeoit Belirlemeye Katkısı
  Sayfalar 203 - 212
  H. Tuğba ARLI İL, Ramazan Alpay ABBAK, İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ, Selda DEMİR
 4. Global Yerpotansiyel Modellerin Gravimetrik Jeoit Belirlemeye Katkısı
  Sayfalar 213 - 224
  Selda DEMİR, Ramazan Alpay ABBAK, H. Tuğba ARLI İL
 5. Entegre Bilgi Sistemi Modeli Geliştirilmesi: DataOCEAN
  Sayfalar 225 - 232
  Çiğdem GÖKSEL, Egnar ÖZDİKİLİLER
 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Arazi Kullanım Değişiminin İncelenmesi, Köprübaşı İlçesi Örneği
  Sayfalar 233 - 241
  Osman Salih YILMAZ, Fatih GÜLGEN, Ramazan GÜNGÖR, Fatih KADI
 7. Kırsal Alanlarda SYM Üretiminde Filtreleme Yöntemlerinin Performans Analizi: Hava LiDAR Uygulaması; İstanbul Örneği
  Sayfalar 242 - 253
  Mehmet DOĞRULUK, Cevdet Coşkun AYDIN, Mustafa YANALAK
 8. İki Boyutlu Koordinat Dönüşümünde En Küçük Kareler ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemlerinin Performansı
  Sayfalar 254 - 261
  Bahattin ERDOĞAN, Utkan Mustafa DURDAĞ, Ali Hasan DOĞAN, Taylan ÖCALAN