Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 57 - 63 2017-02-08

The Current Stage of Episiotomy
Epizyotomide Güncel Durumlar

Aysu YILDIZ KARAAHMET [1] , Saadet YAZICI [2]

663 932

Episiotomy, is one of the most applied surgical procedure in the vaginal birth. The World Health Organization (WHO ) with the suggestion of the not use of episiotomy is routinely. Studies on the removal of the routine practice of episiotomy and limitation, it should be done where necessary. Our country is different from the frequency of episiotomy applied in developed countries; primipars traditional routines, while it is known that applied to multipars episiotomy necessary. The main purpose of elimination of maintenance of an episiotomy pain and discomfort is to provide infection prevention and healing. Episiotomy be applied humid region, urine and stool may occur with infection in the incision because of contamination risk, an increase in pain, it may retard the healing process Therefore it must be kept clean and dry to ensure the incision. Also warm sitz bath,dry heat application , moist heat application, and the application of ice to accelerate the healing process and are effective in relieving discomfort.

Epizyotomi, normal vajinal doğumda en fazla uygulanan cerrahi işlemlerden biridir. Dünya Sağlık Örgütünün önerisi epizyotominin rutin olarak kullanılmaması yönündedir. Yapılan çalışmalar da epizyotominin rutin uygulamadan çıkarılması, sınırlandırılması ve gerekli olduğu durumlarda yapılmasını önermektedir. Ülkemiz de epizyotomi uygulanma sıklığı gelişmiş ülkelerden farklı olup; geleneksel olarak primiparlara rutin, multiparlara ise gerektiğinde epizyotomi uygulandığı bilinmektedir. Epizyotomide bakımın temel amacı ağrı ve rahatsızlığın giderilmesi, enfeksiyonun önlenmesi ve iyileşmenin sağlanmasıdır. Epizyotomi bölgesinin nemli aynı zamanda idrar ve gaita ile kontaminasyon riski enfeksiyon oluşmasına ve ağrının artmasına, iyileşmenin gecikmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle İnsizyon yerinin temiz ve kuru tutulmasını sağlamak gerekir. Ayrıca oturma banyosu, kuru/nemli sıcak uygulama ve bölgeye buz uygulaması yapılması, iyileşmeyi hızlandırmak ve rahatsızlığı gidermek için kullanılan etkili yöntemler arasındadır.

  • 1. Toker Z..Epizyotomi Bakımında Kullanılan İki Farklı Yöntemin Yara İyileşme Sürecine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005: 49–61.
  • 2. Dözmez S, Sevil Ü. Rutin Epizyotomi Uygulanmasının Gerekliliği, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(3):105-112.
  • 3. Dündar Ö. Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi. Trakya Universitesi Tip Fakültesi Dergisi 2009; 26(3):203-207.
  • 4. Durmaz A, Bugdayci R. Epizyotomi İyilesmesini Etkileyen Faktorler. Turkish Journal of Public Health 2013; 11: 72-85.
  • 5. Kartal B, Özhan T, Cırık M. Primipar Kadınların Epizyotomi Bakımına İlişkin Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; 2014;3(4):1056-1066.
  • 6. Pietras J, Taiwo BF. Episiotomy in Modern Obstetrics – Necessity Versus Malpractice, Adv Clin Exp Med 2012; 21(4): 545–550.
  • 7. Ayhan A, Kadayıfçı O, Evrüke C, Ürünsak İ.F, Ünal E.A. Doğum Fizyolojisi ve Vajinal Doğum. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. 2.Baskı. ISBN: 978-975-2771-91-8 Ankara- 2008. ss;212.
  • 8. Karaçam Z. Epizyotominin Doğum Sonrası Dönemde Cinsel Fonksiyona Etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2008; 1: 38-46.
  • 9. Sayıner FD, Demirci N. Prenatal Perineal Masajın Vaginal Doğumlarda Etkinliği. İstanbul. Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2007;15 (60) : 146-154.
  • 10. Karacam Z., EroğLu K. Effects of Episiotomy on Bonding and Mother’s Healh. Journal of Advanced Nursing 2003;43(4): 384–394.
Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü DERLEME YAZILARI
Yazarlar

Yazar: Aysu YILDIZ KARAAHMET
E-posta: nzengin@istanbul.edu.tr
Kurum: HALIC UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Saadet YAZICI
E-posta: saadetyazc@yahoo.com
Kurum: SABANCI UNIV

Bibtex @derleme { hsp270072, journal = {Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi}, issn = {2148-7588}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {57 - 63}, doi = {10.17681/hsp.270072}, title = {The Current Stage of Episiotomy}, language = {en}, key = {cite}, author = {YAZICI, Saadet and YILDIZ KARAAHMET, Aysu} } @derleme { hsp270072, journal = {Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi}, issn = {2148-7588}, address = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {57 - 63}, doi = {10.17681/hsp.270072}, title = {Epizyotomide Güncel Durumlar}, language = {tr}, key = {cite}, author = {YAZICI, Saadet and YILDIZ KARAAHMET, Aysu} }
APA YILDIZ KARAAHMET, A , YAZICI, S . (2017). The Current Stage of Episiotomy. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 4 (1), 57-63. DOI: 10.17681/hsp.270072
MLA YILDIZ KARAAHMET, A , YAZICI, S . "The Current Stage of Episiotomy". Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 4 (2017): 57-63 <http://www.dergipark.gov.tr/hsp-dergisi/issue/26227/270072>
Chicago YILDIZ KARAAHMET, A , YAZICI, S . "The Current Stage of Episiotomy". Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 4 (2017): 57-63
RIS TY - JOUR T1 - Epizyotomide Güncel Durumlar AU - Aysu YILDIZ KARAAHMET , Saadet YAZICI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17681/hsp.270072 DO - 10.17681/hsp.270072 T2 - Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 63 VL - 4 IS - 1 SN - 2148-7588-2148-7588 M3 - doi: 10.17681/hsp.270072 UR - http://dx.doi.org/10.17681/hsp.270072 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi Epizyotomide Güncel Durumlar %A Aysu YILDIZ KARAAHMET , Saadet YAZICI %T Epizyotomide Güncel Durumlar %D 2017 %J Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi %P 2148-7588-2148-7588 %V 4 %N 1 %R doi: 10.17681/hsp.270072 %U 10.17681/hsp.270072