Hemodiyaliz hastalarında diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluğunun değerlendirilmesi

Serkan Günalay [1] , Emin Taşkıran [2] , Haluk Mergen [3]

143 759

Amaç: Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluk Diyaliz Diyet ve Sıvı Kısıtlamasına Uyumsuzluk Ölçeği (DDSÖ) ve biyokimyasal parametreler kullanılarak değerlendirildi ve bu iki yöntem arasındaki ilişki araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Mayıs 2016 - Temmuz 2016 tarihleri arasında toplam 50 hemodiyaliz hastası (23 erkek, 27 kadın, ort. yaş 50.0±18.9 yıl; dağılım 18-87 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalara sosyodemografik form doldurtuldu, DDSÖ uygulandı ve son üç aylık biyokimyasal parametre değerlerinin ortalaması kaydedildi.

Bulgular: Ortalama fosfor düzeyi 5.1±1.5 mg/dL, potasyum düzeyi 4.9±0.5 mmol/L, sodyum düzeyi 135.6±2.7 mmol/L ve albumin düzeyi 3.6±0.3 g/dL idi. Ortalama inter diyalitik kilo alımı (İDWG) 2330±1217 gr olarak saptandı. Yüzde üç İDWG üstü hastaların oranı %62 idi. Hastaların %56’sında serum fosfor düzeyi yüksekliği, %34’ünde ise serum potasyum düzeyi yüksekliği saptandı. Hastaların %70’inde diyet kısıtlamasına uyumsuzluk ve %74’ünde sıvı kısıtlamasına uyumsuzluk saptandı. Hastalarda sıvı kısıtlamasına uyumsuzluk sıklığı ortalama 6±5.6 gün, diyet kısıtlamasına uyumsuzluk sıklığı ortalama 7.4±6.1 gün olarak saptandı. Diyet kısıtlamasına uyumsuzluk sıklık ve derecesi ile serum potasyum düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanmazken; serum fosfor düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptandı (sırasıyla r=0.338 p=0.016; r=0.414 p=0.003). Sıvı kısıtlamasına uyumsuzluk sıklığı ve derecesi ile İDWG arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Sonuç: Diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluk mortalite ve morbiditeyi olumsuz yönde etkilemekte olup, uyumsuzluğun değerlendirilmesinde hasta ve hasta ilişkili faktörlerin mümkün olduğunca dışlanabildiği, objektif, yaygın olarak kullanılabilecek yeni araçların oluşturulması için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Hemodiyaliz, uyumsuzluk, Diyaliz Diyet ve Sıvı Kısıtlamasına Uyumsuzluk Ölçeği
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serkan Günalay

Yazar: Emin Taşkıran

Yazar: Haluk Mergen

Bibtex @ { ibufntd311144, journal = {İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi}, issn = {2149-4401}, eissn = {2547-9466}, address = {Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti.}, year = {}, volume = {3}, pages = {9 - 14}, doi = {}, title = {Hemodiyaliz hastalarında diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluğunun değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Günalay, Serkan and Mergen, Haluk and Taşkıran, Emin} }
APA Günalay, S , Taşkıran, E , Mergen, H . (). Hemodiyaliz hastalarında diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluğunun değerlendirilmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, 3 (1), 9-14. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/ibufntd/issue/28279/311144
MLA Günalay, S , Taşkıran, E , Mergen, H . "Hemodiyaliz hastalarında diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluğunun değerlendirilmesi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 3 (): 9-14 <http://www.dergipark.gov.tr/ibufntd/issue/28279/311144>
Chicago Günalay, S , Taşkıran, E , Mergen, H . "Hemodiyaliz hastalarında diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluğunun değerlendirilmesi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 3 (): 9-14
RIS TY - JOUR T1 - Hemodiyaliz hastalarında diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluğunun değerlendirilmesi AU - Serkan Günalay , Emin Taşkıran , Haluk Mergen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 14 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-4401-2547-9466 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi Hemodiyaliz hastalarında diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluğunun değerlendirilmesi %A Serkan Günalay , Emin Taşkıran , Haluk Mergen %T Hemodiyaliz hastalarında diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluğunun değerlendirilmesi %D 2018 %J İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi %P 2149-4401-2547-9466 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Günalay, Serkan , Taşkıran, Emin , Mergen, Haluk . "Hemodiyaliz hastalarında diyet ve sıvı kısıtlamasına uyumsuzluğunun değerlendirilmesi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 3 / 1 9-14.