Delayed reconstruction of mangled lower extremities: soft tissue management
Ezilmiş alt ekstremitenin gecikmiş rekonstrüksiyonu: Yumuşak doku tedavisi

Yiğit Özer Tiftikçioğlu [1] , Burak Sercan Erçin [2] , Mehmet Erdem [3] , Ahmet Biçer [4] , Nadir Özkayın [5] , Cüneyt Özek [6]

142 237

Objectives: This study aims to propose a new, practical and versatile algorithm for the management of traumatic lower limb soft tissue wounds for patients who did not undergo early reconstruction.

Materials and methods: A total of 81 patients (54 males, 27 females; mean age 37.1 years; range 11 to 64 years) managed due to complex lower limb injuries at our institution between January 2008 and December 2012 were analyzed retrospectively in this study. Age and gender of the patients, type of trauma, utilization of vacuum assisted closure (VAC) therapy, time lapse between injury and definitive reconstruction, as well as major and minor complications were recorded and analyzed.

Results: The average time from injury to definitive reconstruction procedure was 20.4 days. Sixty two percent of the patients were treated with VAC therapy before the definitive reconstruction. Hospital stay ranged from 5 to 100 days, with a mean stay of 42.7 days. Thirteen and a half percent of patients had a soft-tissue defect in the proximal one third, 33.3% in the middle one third and 53.2% in the distal one third of the leg. Overall, the rate of complications was 12.3%.

Conclusion: Based on the findings of this study, we believe that post-traumatic lower extremity reconstruction may safely be performed when the wound is adequately debrided and when the surgeon follows the basic principles of reconstructive surgery even in a sub-acute or delayed fashion. We also proposed a clinical algorithm regarding the reconstructive options.

Amaç: Bu çalışma erken rekonstrüksiyon yapılmayan hastalarda travmatik alt ekstremite yumuşak doku yaralarının tedavisi için yeni, pratik ve çok yönlü bir algoritma önermektedir.

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmada Ocak 2008 ile Aralık 2012 tarihleri arasında kompleks alt ekstremite yaralanması nedeni ile kliniğimizde tedavi edilen toplam 81 hasta (54 erkek, 27 kadın; ort. yaş 37.1 yıl; dağılım 11-64 yıl) geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş ve cinsiyeti, travma tipi, vakum yardımlı kapama (VAC) tedavisinin kullanımı, yaralanma ile definitif rekonstrüksiyon arasındaki zaman aşımı ve ayrıca majör ve minör komplikasyonlar kaydedildi ve analiz edildi.

Bulgular: Yaralanmadan definitif rekonstrüksiyon işlemine kadar geçen ortalama süre 20.4 gündü. Definitif rekonstrüksiyon yapılmadan önce hastaların %62’ine VAC tedavisi uygulandı. Hastanede kalış süresi ortalama 5 ile 100 gün, ortalama 42.7 gün idi. Hastaların %13.5’inin bacağın proksimal 1/3’ünde, %33.3’ünün orta 1/3’ünde ve %53.2’sinin distal 1/3’ünde yumuşak doku defekti vardı. Genel olarak komplikasyon oranı %12.3 idi. 

Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına dayanarak, post-travmatik alt ekstremite rekonstrüksiyonu, yaranın yeterince debride edilmesi ve cerrahın rekonstrüktif cerrahinin temel prensiplerini subakut veya gecikmiş bir şekilde izlediği durumlarda dahi güvenli bir şekilde uygulanabilir. Ayrıca rekonstrüktif seçeneklerle ilgili olarak klinik bir algoritma önerilmiştir.

Konular Sağlık Bilimleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yiğit Özer Tiftikçioğlu

Yazar: Burak Sercan Erçin

Yazar: Mehmet Erdem

Yazar: Ahmet Biçer

Yazar: Nadir Özkayın

Yazar: Cüneyt Özek

Bibtex @araştırma makalesi { ibufntd311148, journal = {İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi}, issn = {2149-4401}, eissn = {2547-9466}, address = {Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti.}, year = {}, volume = {3}, pages = {19 - 26}, doi = {}, title = {Ezilmiş alt ekstremitenin gecikmiş rekonstrüksiyonu: Yumuşak doku tedavisi}, key = {cite}, author = {Tiftikçioğlu, Yiğit Özer and Özkayın, Nadir and Erdem, Mehmet and Özek, Cüneyt and Erçin, Burak Sercan and Biçer, Ahmet} }
APA Tiftikçioğlu, Y , Erçin, B , Erdem, M , Biçer, A , Özkayın, N , Özek, C . (). Ezilmiş alt ekstremitenin gecikmiş rekonstrüksiyonu: Yumuşak doku tedavisi. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, 3 (1), 19-26. Retrieved from http://www.dergipark.gov.tr/ibufntd/issue/28279/311148
MLA Tiftikçioğlu, Y , Erçin, B , Erdem, M , Biçer, A , Özkayın, N , Özek, C . "Ezilmiş alt ekstremitenin gecikmiş rekonstrüksiyonu: Yumuşak doku tedavisi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 3 (): 19-26 <http://www.dergipark.gov.tr/ibufntd/issue/28279/311148>
Chicago Tiftikçioğlu, Y , Erçin, B , Erdem, M , Biçer, A , Özkayın, N , Özek, C . "Ezilmiş alt ekstremitenin gecikmiş rekonstrüksiyonu: Yumuşak doku tedavisi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 3 (): 19-26
RIS TY - JOUR T1 - Ezilmiş alt ekstremitenin gecikmiş rekonstrüksiyonu: Yumuşak doku tedavisi AU - Yiğit Özer Tiftikçioğlu , Burak Sercan Erçin , Mehmet Erdem , Ahmet Biçer , Nadir Özkayın , Cüneyt Özek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 26 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-4401-2547-9466 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi Ezilmiş alt ekstremitenin gecikmiş rekonstrüksiyonu: Yumuşak doku tedavisi %A Yiğit Özer Tiftikçioğlu , Burak Sercan Erçin , Mehmet Erdem , Ahmet Biçer , Nadir Özkayın , Cüneyt Özek %T Ezilmiş alt ekstremitenin gecikmiş rekonstrüksiyonu: Yumuşak doku tedavisi %D 2018 %J İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi %P 2149-4401-2547-9466 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Tiftikçioğlu, Yiğit Özer , Erçin, Burak Sercan , Erdem, Mehmet , Biçer, Ahmet , Özkayın, Nadir , Özek, Cüneyt . "Ezilmiş alt ekstremitenin gecikmiş rekonstrüksiyonu: Yumuşak doku tedavisi". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 3 / 1 19-26.