Kabul Edilmiş Makaleler

 • Şirketlerin Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğinin Vekâlet Kuramı Bağlamında İncelenmesi: OYAK Örnek Olayı
  Ümit Ercan, Ünsal Sığrı 16 Mar 2018
 • Öğrenci Kariyer Yapılandırma Envanteri’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Abdullah Sevinç, Diğdem Müge Siyez 28 Mar 2018
 • Çalışan annelerin iş-aile çatışmalarının azaltılmasında esnekliğin önemi
  Doruk Uysal İrak 3 Nis 2018
 • BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ İLE YÖNETİM DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN İNCELENMESİ
  Hüseyin Demir, Gülsün Erigüç 9 Nis 2018
 • AŞIRI İŞ YÜKÜNÜN İŞ/YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İŞE BAĞLI GERGİNLİĞİN ARACI ROLÜ
  Engin KANBUR 1 May 2018
 • Çift Kariyerli Akademisyenlerin İş Yeri ve Evdeki İyi Oluşları Üzerine Bir Saha Araştırması
  Ali Alparslan, Mehtap Öztürk, İlker Hüseyin Çarıkçı 13 Tem 2018
 • Kendilik Değerlendirmeleri ve İş Yükü Fazlalığının Mesleki Haz Üzerine Etkisi: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma
  Simge Samancı, H. NEJAT BASIM 14 Ağu 2018
 • Örgütsel Çeviklik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Bülent Akkaya, Akif TABAK 21 Eyl 2018