Kabul Edilmiş Makaleler

 • Lider Üye Etkileşimi ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Lidere Güven ve Tecrübenin Rolü
  ÖZGÜR AYHAN, Çağdaş Akif Kahraman 8 Oca 2018
 • Şirketlerin Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğinin Vekâlet Kuramı Bağlamında İncelenmesi: OYAK Örnek Olayı
  Ümit Ercan 16 Mar 2018
 • Öğrenci Kariyer Yapılandırma Envanteri’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Abdullah Sevinç, Diğdem Müge SİYEZ 28 Mar 2018
 • Çalışan annelerin iş-aile çatışmalarının azaltılmasında esnekliğin önemi
  Doruk Uysal İrak 3 Nis 2018
 • BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ İLE YÖNETİM DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN İNCELENMESİ
  Hüseyin Demir, Gülsün Erigüç 9 Nis 2018