Kabul Edilmiş Makaleler

 • Şirketlerin Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğinin Vekâlet Kuramı Bağlamında İncelenmesi: OYAK Örnek Olayı
  Ümit Ercan 16 Mar 2018
 • Öğrenci Kariyer Yapılandırma Envanteri’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Abdullah Sevinç, Diğdem Müge SİYEZ 28 Mar 2018
 • Çalışan annelerin iş-aile çatışmalarının azaltılmasında esnekliğin önemi
  Doruk Uysal İrak 3 Nis 2018
 • BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ İLE YÖNETİM DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN İNCELENMESİ
  Hüseyin Demir, Gülsün Erigüç 9 Nis 2018
 • AŞIRI İŞ YÜKÜNÜN İŞ/YAŞAM DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İŞE BAĞLI GERGİNLİĞİN ARACI ROLÜ
  Engin KANBUR 1 May 2018
 • ÇİFT KARİYERLİ AKADEMİSYENLERİN İŞYERİ VE EVDEKİ MUTLULUKLARI ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI
  Ali Alparslan, Mehtap Öztürk, İlker Hüseyin Çarıkçı 13 Tem 2018