Kabul Edilmiş Makaleler

  • İş Yaşamında Farklı Kuşaklardaki İş Güvencesizliği ve İş-Aile Çatışması Algısı
    Özgür Atılgan 26 Eki 2018
  • Sağlık Sektöründe Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
    Duygu Ürek, Özgür Uğurluoğlu 13 Kas 2018
  • İş-Aile Çatışmasının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Tükenmişliğin Aracı Etkisi
    BORA YILDIZ, Muhterem Şebnem ENSARİ, Meral ELÇİ, Melisa ERDİLEK KARABAY 13 Ara 2018