Kabul Edilmiş Makaleler

 • Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Neler Değişti? Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongreleri Üzerine Bir Araştırma
  Duygu Kızıldağ, Handan Deniz Böyükaslan 16 Eki 2017
 • Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Dışlanması, İş Gerilimi, Bağlılık İhtiyacı ve İş Performansı İlişkisi: Lider Üye Etkileşiminin Aracı Rolü
  Bekir Eşitti 12 Kas 2017
 • İstihdam Şekline Göre Örgütsel Adalet Algılaması: Üniversite Hastanesi Örneği
  Ferda Alper AY, Özgün Ünal, Mustafa Amarat, Sümeyye Hekim 21 Ara 2017
 • Lider Üye Etkileşimi ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Lidere Güven ve Tecrübenin Rolü
  ÖZGÜR AYHAN, Çağdaş Akif Kahraman 8 Oca 2018