İş ve İnsan Dergisi'nin hayat  amacı, örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi  alanlarındaki nitelikli görgül veya kuramsal çalışmaları yayımlamaktır. Tüm saygın bilimsel dergilerde olduğu gibi, dergiye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar, hakemlere gönderilmeden önce, ilk aşamada editoryal ön incelemeden geçirilmektedir.  Özgün ve yenilikçi bir araştırma sorunsalına dayanmayan, sağlam bir kuramsal temeli bulunmayan,  güçlü metodoloji benimsemeyen ve yazına/uygulamaya katkısı sınırlı olan bazı makaleler yazarların, hakemlerin ve editoryal ekibin emek ve zamanını etkin kullanmak adına, ön inceleme aşamasında reddedilebilmektedir.

Dergimizin makale kabul oranı %24’tür. Yazarlarımızın bu durumu anlayışla karşılayacağını düşünüyoruz.

Dergimizin, Scopus ve Clarivate Analytics Web of Science (SSCI) indekslerinde dizinlenmek üzere inceleme süreci devam etmektedir.


İş ve İnsan Dergisi'ne makale gönderen yazarların uluslararası geçerliliği  bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde başlık sayfasında yer vermesi gerekmektedir. 

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

Dergi Atıf Durumu

İş ve İnsan Dergisi'nde yayımlanmış makalelere yapılan atıfları Google Scholar'da görmek için tıklayınız.