Editörler

Doç.Dr. Faruk ŞAHİN

Turkey
faruksahin@mu.edu.tr
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIV

Prof.Dr. Sait GÜRBÜZ

Turkey
sait.gurbuz@asbu.edu.tr
Konular: Ekonomi ve İşletme
Kurum: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Editör Asistanı

Arş.Gör. Büşra TUNCER

Turkey
busratuncer@mu.edu.tr
Konular: Çokdisiplinli Bilimler
Dergi Atıf Durumu

İş ve İnsan Dergisi'nde yayımlanmış makalelere yapılan atıfları Google Scholar'da görmek için tıklayınız.