Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 87 - 99 2017-10-23

Subjective Career Success: A Scale Adaptation Study
Öznel Kariyer Başarısı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Gökhan Budak [1] , Sait Gürbüz [2]

246 538

Subjective Career Success underlines these points such as being proud of an employee of his job and career, achieving the most important goals, providing work-life balance and feeling tranquility himself in job. The main purpose of this study is to examine the Turkish adaptation of subjective career success scale explored by Shockley,, Ureksoy, Rodopman, Poteat and Dullaghan (2015) which consists of 24 items and eight dimensions “satisfaction”, “growth and development”, “personal life”, “authenticity”, “influence”, “meaningful work”, “quality work”, “recognition” and to test validity and reliability of it. The sample is composed of both public sector and private sector. The findings show that the reliability coefficients of the sub dimensions of the scale varied between 0.79 and 0.91. Moreover, the results of factor analysis confirmed the fit of the eight factor model measuring the “satisfaction”, “growth and development”, “personal life”, “authenticity”, “influence”, “meaningful work”, “and quality work”, “recognition”. Ultimately, it was determined that the scale is a reliable and valid measurement scale and it can be used in studies in Turkey.

Öznel kariyer başarısı; işgörenin yaptığı işten ve kariyerinden gurur duyması, hayatındaki en önemli hedeflerini gerçekleştirmesi, iş-yaşam dengesi sağlaması ve huzur duyması gibi göstergelere vurgu yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Shockley, Ureksoy, Rodopman, Poteat ve Dullaghan (2015) tarafından geliştirilen, ‘tanınma’, ‘işin niteliği’, ‘işin anlamlılığı’, ‘etki’, ‘otantik’, ‘kişisel yaşam’, ‘büyüme ve gelişme’ ve ‘tatmin’ olmak üzere sekiz boyut ve 24 maddeden oluşan Öznel Kariyer Başarısı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasını yaparak, ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliğini test etmektir. Çalışma kamu (N=366) ve özel sektör (N=373) olmak üzere iki farklı örneklemden alınan verilerle yürütülmüştür. Yapılan analiz çalışmalarından elde edilen bulgular, ölçeğin alt boyutlarının güvenilirlik katsayılarının 0.79 ile 0.91 arasında değiştiğini göstermiştir. Ayrıca yapılan faktör analizi sonucunda, “tanınma”, “işin niteliği”, “işin anlamlılığı”, “etki”, “otantik”, “kişisel yaşam”, “büyüme ve gelişme” ve “tatmin” boyutlarını içeren sekiz faktörlü yapı doğrulanmıştır. Netice olarak güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı olan ölçeğin Türkiye’de yapılacak araştırmalarda kullanılabilir olduğu saptanmıştır.

 • Ægisdóttir, S., Gerstein, L.H. & Çınarbaş, D.C. (2008). Methodological issues in cross-cultural counseling research equivalence, bias, and translations. The Counseling Psychologist, 36(2), 188-219.
 • Arthur, M. & Rousseau, D. (1996). The boundaryless career as a new for a new organizational era. New York: Oxford University Press.
 • Arthur, M., Khapova, S. & Wilderom, C. (2005). Career success in a boundary less career world. Journal of Organizational Behavior, 26, 177–202.
 • Bayık, M.E. & Gürbüz, S. (2016). Ölçek uyarlamada metodoloji sorunu: Yönetim ve örgüt alanında uyarlanan ölçekler üzerinden bir araştırma. İş ve İnsan Dergisi, 3(1), 1-20.
 • Brislin, R.W., Lonner, W.J. & Thorndike, R.M. (1973). Cross-Cultural Research Methods, New York, John Wiley-Sons.
 • Dyke, S.L. & Murphy, A.S. (2006). How we define success: A qualitative study of what matters most to women and men, Sex Roles, 55(5), 357-371.
 • Elliott, M. P. (1982). Which way up: career strategies for career advancement. Academy of Management Annual Meeting’de sunulan bildiri, New York.
 • Erdemir, E. (2008). Yönetim ve örgüt araştırmalarında ölçek kullanımı: Yönetim organizasyon kongre bildirileri örneği. İçinde 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi bidiriler kitabı (ss.397-403). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi.
 • Feldman, C.D. & Weitz, A.B. (1988). Career plateaus reconsidered. Journal of Management, 14(1), 69-80.
 • Festinger L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7, 117-140.
 • Gattiker, U. & Larwood, L. (1986). Subjective career success: A study of managers and support personnel. Journal of Business and Psychology, 1(2), 78–94.
 • Greenhaus, J. (2003). Career dynamics. Handbook of psychology: Industrial and Organizational Psychology, 12, 519-540.
 • Greenhaus, J., Parasuraman, S. & Wormley, W. (1990). Effects of race on organizational experiences, job performance evaluations and career outcomes. The Academy of Management Journal, 33, 64-86.
 • Gürbüz, S. & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (2.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Hall, D.T. (1996). Protean Careers of the 21st century, Academy of Management Executive, 10(4), 8–16.
 • Hall, D.T. (2002). Careers in and out of organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Heslin, P. (2005). Conceptualizing and evaluating career success. Journal of Organizational Behavior, 26, 113-136.
 • Hughes, E.C. (1937). Institutional Office and the person. American Journal of Sociology, 43, 404-414.
 • Judge, T.A., Higgins, C.A., Thoresen, C.J. & Barrick, M.R. (1999). The big five personality traits, general mental ability, and career success across the life span. Personnel Psychology, 52, 621-651.
 • Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modelling (3. Baskı). London: The Guilford Press.
 • Ng, T., Eby, L., Sorenson, K. & Feldman, D. (2005). Predictors of objective and subjective career success. Personnel Psychology, 58, 367-408.
 • Ng, T.W. & Feldman, D.C. (2014). Subjective career success: A meta-analytic review. Journal of Vocational Behavior, 85(2), 169-179.
 • Nunnally, J.C. (1978). Psychometric methods. New York: McGraw Hill.
 • Parker, P. & Arthur, M. (2002). Bringing “new science” into careers research. Management, 5, 105–125.
 • Seibert, S. & Kraimer, M. (2001). A social capital theory of career success. Academy of Managemet Journal, 44, 219-237.
 • Shepard, H. (2010). A path with a heart: The Cultural Context of Learning about Careers. Retrieved from appreciativeinquiry.case.edu/uploads/choosingapathwithheart.pdf
 • Shockley, M.K., Ureksoy, H., Rodopman, O.B., Poteat, F.L. & Dullaghan, R.T. (2015). Development of a new scale to measure subjective career success: A mixed-methods study, Journal of Organizational Behavior, 37(1), 128-153.
 • Sturges, J. (1999). What is means to succeed: Personal conceptions of career success held by male and female managers at different ages. British Journal of Management, 10, 239-252.
 • Sullivan, S. & Baruch, Y. (2009). Advances in career theory and research: Acritical review and agenda for future exploration. Journal of Management, 35(6), 1542-1571.
 • Turban, D. & Douhtery, T. (1994). Role of protege personality in receipt of mentoring and career success. Academy of Management Journal, 37, 688-702.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gökhan Budak
Kurum: Kara Harp Okulu
Ülke: Turkey


Yazar: Sait Gürbüz
Kurum: Kara Harp Okulu
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { iid280529, journal = {İş ve İnsan Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-967X}, address = {Mugla Sitki Kocman University}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {87 - 99}, doi = {10.18394/iid.280529}, title = {Öznel Kariyer Başarısı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması}, key = {cite}, author = {Gürbüz, Sait and Budak, Gökhan} }
APA Budak, G , Gürbüz, S . (2017). Öznel Kariyer Başarısı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. İş ve İnsan Dergisi, 4 (2), 87-99. DOI: 10.18394/iid.280529
MLA Budak, G , Gürbüz, S . "Öznel Kariyer Başarısı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması". İş ve İnsan Dergisi 4 (2017): 87-99 <http://www.dergipark.gov.tr/iid/issue/28953/280529>
Chicago Budak, G , Gürbüz, S . "Öznel Kariyer Başarısı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması". İş ve İnsan Dergisi 4 (2017): 87-99
RIS TY - JOUR T1 - Öznel Kariyer Başarısı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması AU - Gökhan Budak , Sait Gürbüz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18394/iid.280529 DO - 10.18394/iid.280529 T2 - İş ve İnsan Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 99 VL - 4 IS - 2 SN - -2148-967X M3 - doi: 10.18394/iid.280529 UR - http://dx.doi.org/10.18394/iid.280529 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İş ve İnsan Dergisi Öznel Kariyer Başarısı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması %A Gökhan Budak , Sait Gürbüz %T Öznel Kariyer Başarısı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması %D 2017 %J İş ve İnsan Dergisi %P -2148-967X %V 4 %N 2 %R doi: 10.18394/iid.280529 %U 10.18394/iid.280529
ISNAD Budak, Gökhan , Gürbüz, Sait . "Öznel Kariyer Başarısı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması". İş ve İnsan Dergisi 4 / 2 (Ekim 2017): 87-99. http://dx.doi.org/10.18394/iid.280529