International Journal of Eurasian Education and Culture
Cover Image
ISSN 2602-4047 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Kadir ULUSOY |

INTERNATIONAL JOURNAL of EURASIAN EDUCATION and CULTURE Eğitim ve Kültür alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanmasını amaçlayan uluslararası, hakemli, bilimsel, online bir dergidir. Dergimiz ,nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

International Journal of Eurasian Education and Culture

ISSN 2602-4047 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Kadir ULUSOY |
Cover Image

4.038

14.810

INTERNATIONAL JOURNAL of EURASIAN EDUCATION and CULTURE Eğitim ve Kültür alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanmasını amaçlayan uluslararası, hakemli, bilimsel, online bir dergidir. Dergimiz ,nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.