Amaç

INTERNATIONAL JOURNAL of EURASIAN EDUCATION and CULTURE Eğitim ve Kültür alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanmasını amaçlayan uluslararası, hakemli, bilimsel, online bir dergidir. Dergimiz ,nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Kapsam

International Journal Of Eurasian Education and Culture Eğitim ve Kültürle ilgili tüm alanlarda yayın yapan bir dergidir.