Journal of Analytic Divinity
Kapak Resmi
ISSN 2602-3792 | e-ISSN 2602-3792 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Özcan GÜNGÖR | dergipark.gov.tr/jad

JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY

Journal of Analytic Divinity, 2017 yılından itibaren çıkarılmaya başlanmıştır. JAD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.
JAD, Türkiye İlahiyat bilim geleneğinin tarihi ve kültürel değerleri temelinde kaleme alınmış bilimsel ve akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

JAD, alanında bir boşluğu dolduran, ele aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimize gönderilecek çalışmaların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. 

Dergimizde İLAHİYAT (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik özet/abstract  talep edilir.

Dergimizde yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergimiz 2017 yılında kurulmasına karşın taranırlık noktasında çok hızlı ilerlemektedir.


Tarandığımız indeksler

1-Google Scholar (Kabul/Accepted: 17.12.2017)

2-İSAM  (Kabul/Accepted: 18.12.2017)

3-INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR) (Kabul/Accepted: 22.12.2017)
4-
İdeal Online  (Kabul/Accepted: 22.12.2017)

5-COSMOS IF (Kabul/Accepted: 28.12.2017)

6-Türk Eğitim İndeksi (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

7-Research Bib (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

8-DRJI: Directory of Research Journals Indexing (Kabul / Accepted: 20/12/2017)

9-Academia (Kabul/Accepted: 18/12/2017)

10-Scholar Impact  (Kabul/Accepted: 29/12/2017)

11-Journal Factor (Kabul/Accepted: 30/12/2017)

12-International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (Kabul/Accepted: 31/12/2017)

13-Index Copernicus (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

14-Root Indexing (Kabul/Accepted. 02.01.2018) 

15-Academic Keys (Kabul/Accepted: 03/01/2018)

16-JIFACTOR (Kabul/Accepted: 09.01.2018)

17-EURO PUB (Kabul/Accepted: 01.01.2018)

18-Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Kabul/Accepted: 06.01.2018)

19-J-GATE   (Kabul/Accepted: 18.01.2018)

20-Scientific Indexing Services (Kabul/Accepted: 28.01.2018)

Journal of Analytic Divinity

ISSN 2602-3792 | e-ISSN 2602-3792 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Özcan GÜNGÖR | dergipark.gov.tr/jad
Kapak Resmi

3.608

5.426

JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY

Journal of Analytic Divinity, 2017 yılından itibaren çıkarılmaya başlanmıştır. JAD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.
JAD, Türkiye İlahiyat bilim geleneğinin tarihi ve kültürel değerleri temelinde kaleme alınmış bilimsel ve akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

JAD, alanında bir boşluğu dolduran, ele aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimize gönderilecek çalışmaların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. 

Dergimizde İLAHİYAT (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik özet/abstract  talep edilir.

Dergimizde yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergimiz 2017 yılında kurulmasına karşın taranırlık noktasında çok hızlı ilerlemektedir.


Tarandığımız indeksler

1-Google Scholar (Kabul/Accepted: 17.12.2017)

2-İSAM  (Kabul/Accepted: 18.12.2017)

3-INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR) (Kabul/Accepted: 22.12.2017)
4-
İdeal Online  (Kabul/Accepted: 22.12.2017)

5-COSMOS IF (Kabul/Accepted: 28.12.2017)

6-Türk Eğitim İndeksi (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

7-Research Bib (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

8-DRJI: Directory of Research Journals Indexing (Kabul / Accepted: 20/12/2017)

9-Academia (Kabul/Accepted: 18/12/2017)

10-Scholar Impact  (Kabul/Accepted: 29/12/2017)

11-Journal Factor (Kabul/Accepted: 30/12/2017)

12-International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (Kabul/Accepted: 31/12/2017)

13-Index Copernicus (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

14-Root Indexing (Kabul/Accepted. 02.01.2018) 

15-Academic Keys (Kabul/Accepted: 03/01/2018)

16-JIFACTOR (Kabul/Accepted: 09.01.2018)

17-EURO PUB (Kabul/Accepted: 01.01.2018)

18-Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Kabul/Accepted: 06.01.2018)

19-J-GATE   (Kabul/Accepted: 18.01.2018)

20-Scientific Indexing Services (Kabul/Accepted: 28.01.2018)

Journal Of Analytic Divinity Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Haz 2018