Journal of Analytic Divinity
Kapak Resmi
ISSN 2602-3792 | e-ISSN 2602-3792 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Özcan GÜNGÖR | dergipark.gov.tr/jad

JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY

Journal of Analytic Divinity, 2017 yılından itibaren çıkarılmaya başlanmıştır. JAD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.
JAD, Türkiye İlahiyat bilim geleneğinin tarihi ve kültürel değerleri temelinde kaleme alınmış bilimsel ve akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

JAD, alanında bir boşluğu dolduran, ele aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimize gönderilecek çalışmaların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. 

Dergimizde İLAHİYAT (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik özet/abstract  talep edilir.

Dergimizde yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergimiz 2017 yılında kurulmasına karşın taranırlık noktasında çok hızlı ilerlemektedir.


Tarandığımız indeksler

1-Google Scholar (Kabul/Accepted: 17.12.2017)

2-İSAM  (Kabul/Accepted: 18.12.2017)

3-INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR) (Kabul/Accepted: 22.12.2017)
4-
İdeal Online  (Kabul/Accepted: 22.12.2017)

5-COSMOS IF (Kabul/Accepted: 28.12.2017)

6-Türk Eğitim İndeksi (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

7-Research Bib (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

8-DRJI: Directory of Research Journals Indexing (Kabul / Accepted: 20/12/2017)

9-Academia (Kabul/Accepted: 18/12/2017)

10-Scholar Impact  (Kabul/Accepted: 29/12/2017)

11-Journal Factor (Kabul/Accepted: 30/12/2017)

12-International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (Kabul/Accepted: 31/12/2017)

13-Index Copernicus (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

14-Root Indexing (Kabul/Accepted. 02.01.2018) 

15-Academic Keys (Kabul/Accepted: 03/01/2018)

16-JIFACTOR (Kabul/Accepted: 09.01.2018)

17-EURO PUB (Kabul/Accepted: 01.01.2018)

18-Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Kabul/Accepted: 06.01.2018)

19-J-GATE   (Kabul/Accepted: 18.01.2018)

20-Scientific Indexing Services (Kabul/Accepted: 28.01.2018)

Journal of Analytic Divinity

ISSN 2602-3792 | e-ISSN 2602-3792 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Özcan GÜNGÖR | dergipark.gov.tr/jad
Kapak Resmi

2.285

2.771

JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY

Journal of Analytic Divinity, 2017 yılından itibaren çıkarılmaya başlanmıştır. JAD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.
JAD, Türkiye İlahiyat bilim geleneğinin tarihi ve kültürel değerleri temelinde kaleme alınmış bilimsel ve akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

JAD, alanında bir boşluğu dolduran, ele aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimize gönderilecek çalışmaların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. 

Dergimizde İLAHİYAT (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik özet/abstract  talep edilir.

Dergimizde yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergimiz 2017 yılında kurulmasına karşın taranırlık noktasında çok hızlı ilerlemektedir.


Tarandığımız indeksler

1-Google Scholar (Kabul/Accepted: 17.12.2017)

2-İSAM  (Kabul/Accepted: 18.12.2017)

3-INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR) (Kabul/Accepted: 22.12.2017)
4-
İdeal Online  (Kabul/Accepted: 22.12.2017)

5-COSMOS IF (Kabul/Accepted: 28.12.2017)

6-Türk Eğitim İndeksi (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

7-Research Bib (Kabul/Accepted: 19.12.2017)

8-DRJI: Directory of Research Journals Indexing (Kabul / Accepted: 20/12/2017)

9-Academia (Kabul/Accepted: 18/12/2017)

10-Scholar Impact  (Kabul/Accepted: 29/12/2017)

11-Journal Factor (Kabul/Accepted: 30/12/2017)

12-International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) (Kabul/Accepted: 31/12/2017)

13-Index Copernicus (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

14-Root Indexing (Kabul/Accepted. 02.01.2018) 

15-Academic Keys (Kabul/Accepted: 03/01/2018)

16-JIFACTOR (Kabul/Accepted: 09.01.2018)

17-EURO PUB (Kabul/Accepted: 01.01.2018)

18-Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (Kabul/Accepted: 06.01.2018)

19-J-GATE   (Kabul/Accepted: 18.01.2018)

20-Scientific Indexing Services (Kabul/Accepted: 28.01.2018)

Journal Of Analytic Divinity Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. MUHTELİF'L HADİS İLMİ, USULÜ VE KURALLARI
  Sayfalar 116 - 148
  Halil İbrahim DOĞAN
 2. JENERİK VE İÇİNDEKİLER
  Sayfalar 1 - 6
  Ozcan GÜNGÖR
 3. ÂMİRÎ'DE ÖLÜM VE AHİRET DÜŞÜNCESİ
  Sayfalar 7 - 17
  Hacer ERGİN
 4. ÇEVRECİLİK: SEKÜLER YENİ BİR DİN Mİ?
  Sayfalar 18 - 35
  Mehmet Ali KIRMAN
 5. TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI, DİN VE KADIN
  Sayfalar 36 - 62
  Handan KARAKAYA
 6. DAEŞ'İN ARDINDAN RADİKALLEŞMEYİ DÜŞÜNMEK: GİRİŞ
  Sayfalar 63 - 76
  Tunahan AKDAŞ
 7. OSMANLI DEVLETİ’NDE PARA VAKIFLARININ MEŞRULUĞU TARTIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 77 - 90
  Uğur SEZER, Sabri Can SANNAV
 8. TOPLUMSAL FARKLILAŞMA VE İMAM NİKAHI MESELESİ
  Sayfalar 91 - 104
  Ahmet ONAY
 9. İBN SİNA’YA GÖRE DUYGU
  Sayfalar 105 - 115
  Nurten GÖKALP