Kıymetli Araştırmacılar


Journal of History and Future (Tarih ve Gelecek Dergisi) 3. cildinin (Nisan 2017), 1. sayısı için kıymetli eserlerinizi değerlendirmek için davet etmektedir. Dergimiz Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Felsefe ve Sosyoloji alanlarında özgün eserlerin ortaya çıkması için çaba sarf etmektedir. 3. yılı içinde olan dergimiz yayınladığı eserlere DOİ numarası vermekle birlikte yayın sürecinin hiç bir aşamasında yazarlardan bir ücret talep etmemektedir. E- Dergi şeklinde yayınlanan dergimiz yılda 3 defa (Aralık, Nisan ve Ağustos) yayınlanmaktadır. Akademik Teşvik Yönetmeliği'ne uygun olan dergimizde yayınlanan her eser ilk önce intihal denetimine tabi tutulup sonrasında Kör Hakemlik sistemi içerisinde alanında uzman en az iki hakemin olumlu raporu alındıktan sonra yayınlanmaktadır. Uluslararası olan dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup e-issn numarası 2458-7672'dir. Dergimizi ve tarandığı indexleri incelemek için dergi web sitemizi inceleyebilirsiniz. http://dergipark.gov.tr/jhfEditör.