Yayın Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Abdüllatif TÜZER
Muş Alparslan Üniversitesi  / Felsefe Bölümü

Editör

 Dr. Öğrt. Üyesi Celal ÖNEY
Muş Alparslan Üniversitesi  / Tarih Bölümü

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. İrşad Sami YUCA
Muş Alparslan Üniversitesi  / Tarih Bölümü

Dr. Öğrt. Üyesi Esra ÇIPLAK
Muş Alparslan Üniversitesi  / Tarih Bölümü

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Nuri TÜRKMEN
Batman Üniversitesi / İslami İlimler

Prof. Dr. Nuri ÇEVİKEL
Harran Üniversitesi / Tarih Bölümü

Prof. Dr. Osman AKANDERE
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Prof. Dr. Zaza TSURTSUMİA
Tiflis Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Danko LEOVAC
Sırbistan Belgrad Üniversitesi / Tarih Bölümü

Doç. Dr. Hüseyin ÜRETEN
Adnan Menderes Üniversitesi / Tarih Bölümü

Doç. Dr. Mustafa ALİCAN
Muş Alparslan Ünivetsitesi / Tarih Bölümü

Doç. Dr. Orlin SABEV

Bulgaristan Bilimler Akademisi

Doç. Dr. Sebahattin ŞİMŞİR
Balıkesir Üniversitesi / Tarih Bölümü

Doç. Dr. Zeki ÇEVİK
Balıkesir Üniversitesi / Tarih Bölümü

Doç.Dr. Yılmaz KARADENİZ
Amasya Üniversitesi / Tarih Bölümü

Dr. Öğrt. Üye. Bahattin ÇATMA
Muş Alparslan Ünivetsitesi / Tarih Bölümü

Dr. Öğrt. Üye. Elçin NECİYEV
Muş Alparslan Ünivetsitesi / Tarih Bölümü

Dr. Öğrt. Üye. Ercan ÇAĞLAYAN
Muş Alparslan Ünivetsitesi / Tarih Bölümü

Dr. Öğrt. Üye. Mehmet ÖZALPER
Muş Alparslan Ünivetsitesi / Tarih Bölümü

Dr. Öğrt. Üye. Murat ALANOĞLU
Muş Alparslan Ünivetsitesi / Tarih Bölümü

Dr. Öğrt. Üye. Tekin İDEM
Batman Üniversitesi / Tarih Bölümü

Danışma Kurulu

Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK
Fırat Üniversitesi / Tarih Bölümü

Prof.Dr. Tamella ALİYEVA
Muş Alparslan Üniversites / Edebiyat Bölümü

Doç. Dr. Fahri YETİM
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Tarih Bölümü

Doç. Dr. Şarika GEDİKLİ BERBER
Gazi Üniversitesi / Tarih Bölümü

Doç. Dr. Yegane ÇAĞLAYAN
Muş Alparslan Üniversites / Sosyal Bilimler 

Dr. Öğrt. Üye. Ahmet Gökçen
Muş Alparslan Üniversitesi / Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Canser KARDAŞ
Muş Alparslan Üniversitesi / Edebiyat Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Efe DURMUŞ
Harran  Üniversitesi / Tarih Bölümü

Dr. Öğrt. Üyesi Esra ÇIPLAK
Muş Alparslan Üniversitesi  / Tarih Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Gülbin FIRAT
Muş Alparslan Üniversitesi / Tarih Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Sedat KARDAŞ
Muş Alparslan Üniversitesi / Edebiyat Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Selim ADALI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / Tarih Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Yunus Emre TANSÜ
Gaziantep Üniversitesi / Tarih Bölümü

Dr. Öğr. Üye.  Zekeriya TÜRKMEN
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi / Tarih Bölümüİletişim

Dr. Öğr. Üye. Celal ÖNEY
Muş Alparslan Üniversitesi / Edebiyat Bölümü
tarihgelecek@gmail.com