Year 2017, Volume 3, Issue 3, Pages 236 - 247 2017-12-23

Kemalist Modernizmin İnşası ve Gelenekçi-Muhafazakârlık: İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Terbiye Düşüncesi
Costruction Of Kemalist Modernizm and Tradionalist Conservatism: İsmail Hakkı Baltacıoglu And His Philosophy Of Education

Salih AKKANAT [1]

172 656

Bu makale, Kemalist ideolojinin hegemonya alanının yerleşmesinde genellikle göz ardı edilen gelenekçi-muhafazakâr varyantın bazı temel unsurlarını belirginleştirmeyi amaçlıyor. Makale, Kemalizmi dar anlamda bir bürokratik-politik modernleşme projesi olarak, otoriter modernist etkilerle anti-modernist tepkilerin çarpıştığı bir arena şematizmine indirgemek gibi teorik bir basitleşmeden kurtulma olanağına işaret ediyor. Gelenekçi muhafazakârlık, Kemalizmin bürokratik siyasal modernleşme projesinin en temel boyutlarından birini temsil eder. Bu eklemlenme, özellikle dönemin gelenekçi muhafazakâr yazarlarının yazılarında belirgindir. İ. Hakkı Baltacıoğlu, Kemalist modernleşme projesini Türk gelenekçi muhafazakârlığı ile eklemlemeye çalışan yazarların en önemlileri arasında yer alır. Yazı özellikle onun eğitim ve terbiye düşüncesi ile modernleşme arasında kurduğu bütünleyici ilişkiye odaklanıyor.

 

This article aims to highlight some of the key elements  of traditionalist-conservative variant of Kemalist ideology which is often ignored in the settlement of its hegemony.   The article is pointing  an opportunity  to get rid of a theoretical simplification about Kemalism and its bureaucratic-political modernization project. Tradionalist conservatism is one of the main dimensions of  bureaucratic-political modernization project of Kemalism.  İ. Hakkı Baltacıoğlu is an important scholar which  aims to articulate traditionalist-conservatism with Kemalist modernizatin Project. The article especially focuses on the complementary  relationship established by Baltacıoğlu on the idea of education and  modernization Project. 


 • BALTACIOĞLU, İ. Hakkı (a) (1930). Hususi Tedrisat Usulleri, İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi.
 • BALTACIOĞLU, İ. Hakkı (b) (1930). Umumi Pedagoji, İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi.
 • BALTACIOĞLU, İ. Hakkı (1931). Mürebbilere, İstanbul: Sühulet Kütüphanesi.
 • BALTACIOĞLU, İ. Hakkı (1933). Tarih ve Terbiye, İstanbul: Semih Lütfi Sühulet Matbaası.
 • BALTACIOĞLU, İ. Hakkı (1950). Halkın Evi, Ankara: CHP Halkevleri Bürosu.
 • BALTACIOĞLU, İ. Hakkı (1973). Atatürk’ün Kişiliği Devrimleri, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi.
 • BALTACIOĞLU, İ. Hakkı (1994). Türke Doğru, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara
 • BALTACIOĞLU, İ. Hakkı (22 Temmuz 1943) “Milli Mantığa Doğru”, Yeni Adam, sayı: 416-2.
 • BALTACIOĞLU, İ. Hakkı, “Bizim Cumhuriyetimiz”, Yeni Adam, 26 Ekim 1944, sayı: 513-2.
 • ERGİL, Doğu (1986). “Muhafazakarlık”, İdeoloji, Milliyetçilik, Muhafazakarlık, Halkçılık, Ankara: Say Yay.
 • İREM, C. Nazmi (1997). “Kemalist Modernizm ve Türk Gelenekçi Muhafazakârlığının Kökenleri”, Toplum ve Bilim, sayı: 74
 • KAPLAN, İsmail (2002). Türkiye’de Milli Eğitim İdeolojisi, İstanbul: İletişim Yay.
 • ÖĞÜN, S. Seyfi, (1997). “Türk Muhafazakârlığının Kültür Kökleri ve Peyami Safa’nın Muhafazakâr Yanılgısı”, Toplum ve Bilim, sayı: 74
 • ÜSTEL, Füsun (2004). “Makbul Vatandaş”ın Peşinde, İstanbul: İletişim Yay.
Subjects Social
Published Date Aralık 2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Salih AKKANAT (Primary Author)
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { jhf357198, journal = {Tarih ve Gelecek Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-7672}, address = {Celal ÖNEY}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {236 - 247}, doi = {10.21551/jhf.357198}, title = {Kemalist Modernizmin İnşası ve Gelenekçi-Muhafazakârlık: İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Terbiye Düşüncesi}, key = {cite}, author = {AKKANAT, Salih} }
APA AKKANAT, S . (2017). Kemalist Modernizmin İnşası ve Gelenekçi-Muhafazakârlık: İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Terbiye Düşüncesi. Tarih ve Gelecek Dergisi, 3 (3), 236-247. DOI: 10.21551/jhf.357198
MLA AKKANAT, S . "Kemalist Modernizmin İnşası ve Gelenekçi-Muhafazakârlık: İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Terbiye Düşüncesi". Tarih ve Gelecek Dergisi 3 (2017): 236-247 <http://www.dergipark.gov.tr/jhf/issue/32767/357198>
Chicago AKKANAT, S . "Kemalist Modernizmin İnşası ve Gelenekçi-Muhafazakârlık: İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Terbiye Düşüncesi". Tarih ve Gelecek Dergisi 3 (2017): 236-247
RIS TY - JOUR T1 - Kemalist Modernizmin İnşası ve Gelenekçi-Muhafazakârlık: İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Terbiye Düşüncesi AU - Salih AKKANAT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21551/jhf.357198 DO - 10.21551/jhf.357198 T2 - Tarih ve Gelecek Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 236 EP - 247 VL - 3 IS - 3 SN - -2458-7672 M3 - doi: 10.21551/jhf.357198 UR - https://doi.org/10.21551/jhf.357198 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of History and Future Kemalist Modernizmin İnşası ve Gelenekçi-Muhafazakârlık: İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Terbiye Düşüncesi %A Salih AKKANAT %T Kemalist Modernizmin İnşası ve Gelenekçi-Muhafazakârlık: İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Terbiye Düşüncesi %D 2017 %J Tarih ve Gelecek Dergisi %P -2458-7672 %V 3 %N 3 %R doi: 10.21551/jhf.357198 %U 10.21551/jhf.357198
ISNAD AKKANAT, Salih . "Kemalist Modernizmin İnşası ve Gelenekçi-Muhafazakârlık: İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Terbiye Düşüncesi". Tarih ve Gelecek Dergisi 3 / 3 (December 2017): 236-247. https://doi.org/10.21551/jhf.357198