Editör Kurulu

Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Emrah EKMEKÇİ

Turkey
emrah.ekmekci@omu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Dilbilimi
Kurum: ONDOKUZ MAYIS UNIV

Dr. Öğr. Üyesi İsmail YAMAN

Turkey
ismail.yaman@omu.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Dilbilimi
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. Müfit ŞENEL

Turkey
msenel@omu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Dilbilimi
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Hakem Kurulu