Journal of Cukurova Anesthesia and Surgical Sciences
Cover Image
e-ISSN 2667-498X | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Merthan Tunay |

Türkiye'de ve yurtdışında anestezi, algoloji, yoğun bakım ve cerrahi bilimler alanlarında yapılan nitelikli araştırma çalışmaları, vaka sunumlarını ve derlemeleri ulusal ve uluslararası bilim ortamına sunarak duyurmak, paylaşmak ve sürekli bir eğitim platformu oluşturarak bilimsel ve sosyal iletişimin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan dergimiz Ağustos 2018 itibariyle çalışmalarınızı kabul etmeye başlamıştır.

Journal of Cukurova Anesthesia and Surgical Sciences

e-ISSN 2667-498X | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Merthan Tunay |
Cover Image

89

404

Türkiye'de ve yurtdışında anestezi, algoloji, yoğun bakım ve cerrahi bilimler alanlarında yapılan nitelikli araştırma çalışmaları, vaka sunumlarını ve derlemeleri ulusal ve uluslararası bilim ortamına sunarak duyurmak, paylaşmak ve sürekli bir eğitim platformu oluşturarak bilimsel ve sosyal iletişimin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan dergimiz Ağustos 2018 itibariyle çalışmalarınızı kabul etmeye başlamıştır.

Volume 1 Issue 1 Last Issue
Volume 1 - Issue 1 - Dec 2019
 1. Postoperatif bulantı ve kusma
  Pages 1 - 6
  Demet LAFLI TUNAY, Murat Türkeün ILGINEL
 2. Prematür ejakülasyonda güncel tedavi yaklaşımları
  Pages 10 - 13
  Fatih GOKALP, Mutlu DEGER, Volkan İZOL
 3. Pulmoner kapak yokluğu ve majör aortopulmoner kollaterallerin eşlik ettiği fallot tetralojisi olan pediyatrik hastada anestezi yönetimi
  Pages 7 - 9
  Feride KARACAER
 4. Apendikste Low grade müsinöz neoplazm : Tanı ve yönetim
  Pages 14 - 16
  Mustafa GÖK, Uğur TOPAL, Gamze Kübra BOZKURT, Merve HAMURCU
 5. Mesane herniasyonunun eşlik ettiği bilateral dev inguinoskrotal herni
  Pages 17 - 19
  Uğur TOPAL, Bahadır ÖZ, Mustafa GÖK, İlker Can BÜYÜKİNCE