Editör

Uzm.Dr.Merthan TUNAY

Turkey

merthan.tunay@saglik.gov.tr

Konular: Dahili Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Sağlık Bakanlığı, Adana İl Sağlık Müdürlüğü


Yardımcı Editörler

GENEL CERRAHİ

Uzm. Dr. Uğur TOPAL

Turkey

sutopal2005@hotmail.com

Konular: Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D.

 


ANESTEZİ VE REANİMASYON

Dr.Öğretim Görevlisi Murat Türkeün ILGINEL

Turkey

muratilginel.02@hotmail.com

Konular: Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

 

Dr.Öğretim Görevlisi Demet LAFLI TUNAY

Turkey

dlafli@yahoo.com

Konular: Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

 

 Dr.Öğretim Görevlisi Feride KARACAER

Turkey

feridekaracaer@gmail.com

Konular: Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

 

Dr.Öğretim Üyesi Ebru BİRİCİK

Turkey

ebrubiricik01@gmail.com

Konular: Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

 

Dr.Öğretim Üyesi Ayça Tuba DUMANLI ÖZCAN

Turkey

draycaozcan@gmail.com

Konular: Cerrahi  Tıp Bilimleri

Kurum: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

 

KALP DAMAR CERRAHİSİ 

 

Dr.Öğretim Üyesi Metin YILMAZ

Turkey

dr.metin_yilmaz@yahoo.com

Konular: Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi A.D.

 

 

Dr.Öğretim Üyesi Serkan SÖNMEZ

Turkey

drserkansonmez@hotmail.com

Konular: Cerrahi Tıp Bilimleri

Kurum: Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi A.D.

 

 

Dr.Öğretim Üyesi Mustafa SEVİNÇ

Turkey

musevinc@hotmail.com

Konular: Dahili Tıp Bilimleri

Kurum: İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji A.D

 

Bilimsel Danışma Kurulu

Doç. Dr. Özlem ÖZMETE   

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç. Dr. Çağla Bali ETİKE

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzm. Dr. Özge TURGAY YILDIRIM

Eskişehir Şehir Hastanesi

Uzm. Dr. Sultan SEVİNÇ

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr.Öğretim Görevlisi Murat Türkeün ILGINEL          

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Öğretim Görevlisi Demet LAFLI TUNAY    

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Öğretim Görevlisi Feride KARACAER                    

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Öğretim Üyesi Ebru BİRİCİK

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Öğretim Üyesi Ayça Tuba DUMANLI ÖZCAN 

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr.Öğretim Üyesi Metin YILMAZ

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr.Öğretim Üyesi Serkan SÖNMEZ

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr.Öğretim Üyesi Mustafa SEVİNÇ

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi