Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology
Kapak Resmi
e-ISSN 2651-2521 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Huriye UÇAR |
 • Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST) 2015 yılında yayın hayatına başlamıştır. JoCREST yılda iki defa yayınlanan (Haziran ve Aralık aylarında) uluslararası hakemli bir dergidir. 
 • Gönderilen tüm makaleler, hakem sürecinden önce iThenticate ile taranır. Makale benzerlik oranı %15'in altında olan makalelerin hakem süreci başlatılır.
 • JoCREST erişime açık bir dergidir.
 • JoCREST fen bilimlerinin tüm alanlarında yayın kabul etmektedir.
 • JoCREST sürekli makale alımına açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler, gelecek sayının yayınlanmasını beklemeden "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır.
 • Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST) fen bilimleri ile ilgili güncel bilgilerin, uygulama sonuçlarının ve teorik yaklaşımların Türkçe ve İngilizce olarak literatüre kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu dergide, daha önce başka yerde yayınlanmamış orijinal makaleler, alan araştırmaları, örnek olay analizleri ve teorilerle ilgili özgün makaleler yayınlanabilmektedir.
 • Makale gönderirken makale yazarları ORCID'yi makalelerine eklemelidir. ORCID almak/öğrenmek için https://orcid.org adresine tıklayabilirsiniz.
 • Hakem süreci tamamlanan her makaleye DOI atanır ve yayın sırasına alınır.
 • Lütfen makalenizi aşağıdaki yazım kurallarına ve ekteki örnek şablona göre hazırlayınız. Belirtilen kurallara uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecektir. Özellikle, tablo ve şekillerin kaymayacak şekilde gruplanması ve kesinlikle sayfa ebatlarını taşmaması gerekir.
  • Hakem süreci tamamlanan makalelerden 60€ yayın ücreti alınmaktadır. Yayın ücreti; internet alan ücretlerini, danışmanlık ve hakem süreçleri giderlerini, DOI alım ve makale tasarım işlemlerini kapsamaktadır.

Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology

e-ISSN 2651-2521 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Huriye UÇAR |
Kapak Resmi

425

514
 • Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST) 2015 yılında yayın hayatına başlamıştır. JoCREST yılda iki defa yayınlanan (Haziran ve Aralık aylarında) uluslararası hakemli bir dergidir. 
 • Gönderilen tüm makaleler, hakem sürecinden önce iThenticate ile taranır. Makale benzerlik oranı %15'in altında olan makalelerin hakem süreci başlatılır.
 • JoCREST erişime açık bir dergidir.
 • JoCREST fen bilimlerinin tüm alanlarında yayın kabul etmektedir.
 • JoCREST sürekli makale alımına açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler, gelecek sayının yayınlanmasını beklemeden "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır.
 • Journal of Current Researches on Engineering, Science and Technology (JoCREST) fen bilimleri ile ilgili güncel bilgilerin, uygulama sonuçlarının ve teorik yaklaşımların Türkçe ve İngilizce olarak literatüre kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu dergide, daha önce başka yerde yayınlanmamış orijinal makaleler, alan araştırmaları, örnek olay analizleri ve teorilerle ilgili özgün makaleler yayınlanabilmektedir.
 • Makale gönderirken makale yazarları ORCID'yi makalelerine eklemelidir. ORCID almak/öğrenmek için https://orcid.org adresine tıklayabilirsiniz.
 • Hakem süreci tamamlanan her makaleye DOI atanır ve yayın sırasına alınır.
 • Lütfen makalenizi aşağıdaki yazım kurallarına ve ekteki örnek şablona göre hazırlayınız. Belirtilen kurallara uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecektir. Özellikle, tablo ve şekillerin kaymayacak şekilde gruplanması ve kesinlikle sayfa ebatlarını taşmaması gerekir.
  • Hakem süreci tamamlanan makalelerden 60€ yayın ücreti alınmaktadır. Yayın ücreti; internet alan ücretlerini, danışmanlık ve hakem süreçleri giderlerini, DOI alım ve makale tasarım işlemlerini kapsamaktadır.